Ankietę przeprowadzono z okazji ponad 15-letniego istnienia najlepszego w branży certyfikatu CCIE firmy Cisco. Jej wyniki podkreślają, że profesjonalni informatycy będą musieli dysponować coraz bardziej zaawansowanymi umiejętnościami


Warszawa, 7 kwietnia 2010 roku, Certyfikaty CCIE® są przyznawane już od ponad 15 lat. By uczcić ten fakt, a przy okazji dowiedzieć się, jak zmieni się infrastruktura informatyczna w ciągu najbliższych pięciu lat, firma Cisco zleciła najbardziej wszechstronne badanie klientów końcowych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w międzynarodowej społeczności posiadaczy certyfikatu CCIE.

Przeprowadzone w ramach świętowania 25. rocznicy istnienia Cisco badanie zrealizowali analitycy z firmy Illuminas. Celem ankiety było poznanie wyjątkowej perspektywy najbardziej kompetentnych i cenionych profesjonalistów w dziedzinie sieciowych rozwiązań informatycznych.  Badanie pokazało, że do najważniejszych innowacyjnych trendów należy wirtualizacja, zarządzanie zabezpieczeniami i ryzykiem, ujednolicona komunikacja, technologia wideo oraz współpraca w czasie rzeczywistym. W badaniu wzięło udział łącznie 970 posiadaczy certyfikatu CCIE z 79 krajów, którzy pracują zarówno w firmach z listy Fortune 500, jak i małych lub średnich przedsiębiorstwach z najróżniejszych branż.

Najważniejsze punkty raportu z badania

Rosnąca popularność wirtualizacji

 • Ponad dwie trzecie ankietowanych stwierdziło, że w ciągu następnych pięciu lat najważniejszą inwestycją sieciową będzie wirtualizacja, ponieważ dyrektorom ds. informatyki w dalszym ciągu bardzo zależy na obniżaniu kosztów infrastruktury informatycznej.
 • Organizacje coraz częściej wdrażają rozwiązania wirtualne, by zmniejszyć zużycie energii, zaoszczędzić miejsce i obniżyć koszty. Kompleksowa i wszechstronna strategia wirtualizacji może zapewnić firmom znaczną przewagę nad konkurencją, zwiększając ich sprawność operacyjną i upraszczając zarządzanie.
 • Według ankietowanych posiadaczy certyfikatu CCIE najważniejszą inicjatywą w zakresie ekologicznych aspektów sieci w ciągu najbliższych pięciu lat będzie kwestia sprawności energetycznej centrów przetwarzania danych.

Rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa w coraz bardziej zaawansowanych sieciach

 • Ankietowani posiadacze certyfikatu CCIE uważają, że specjaliści ds. sieci muszą być w stanie kontrolować coraz liczniejsze przypadki naruszenia bezpieczeństwa, które pochodzą zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz firm i zagrażają współczesnym sieciom. 64% uczestników badania twierdzi, że w ciągu najbliższych 3-5 lat zarządzanie zabezpieczeniami i ryzykiem będzie należało do najbardziej poszukiwanych umiejętności w dziedzinie sieci. Jeden na trzech ankietowanych spodziewa się, że bezpieczeństwo sieci i informacji będzie należeć w tym okresie do najważniejszych problemów dyrektorów ds. informatyki.
 • Organizacje coraz częściej wdrażają technologie, które umożliwiają im współpracę przekraczającą granice korporacyjne i geograficzne, dlatego bezpieczeństwo sieci w dalszym ciągu będzie kluczowym komponentem strategii IT. Sieci wciąż mają wiele słabych punktów. Nieustannie rosną też zagrożenia sieciowe, a także umiejętności i poziom zaawansowania atakujących.

Współpraca za pośrednictwem platform ujednoliconej komunikacji i technologii wideo

 • Jak twierdzi 47% ankietowanych posiadaczy certyfikatu CCIE, ujednolicona komunikacja doprowadzi do zwiększenia współpracy wśród pracowników przedsiębiorstw. 30% badanych przewiduje, że spełnienie potrzeb pracowników na świecie, którzy działają w znacznym stopniu w oparciu o współpracę, będzie należało do najważniejszych zadań dyrektorów ds. informatyki na najbliższe pięć lat.
 • Rozwiązania umożliwiające współpracę i konferencje internetowe będą odgrywać kluczową rolę, ponieważ przedsiębiorstwa chcą sprostać złożoności niezwykle mobilnego, opartego na współpracy globalnego środowiska biznesowego.
 • 52% respondentów jest zdania, że rozwiązania wideo umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym, takie jak Cisco TelePresenceTM, będą jedną z najważniejszych ekologicznych inicjatyw wpływających na sieci i inżynierów sieciowych. Posiadacze certyfikatu CCIE zgodnie twierdzą, że wykorzystanie technologii wideo we współpracy rośnie. 25% ankietowanych stwierdziło, że wideo będzie należało do głównych trendów sieciowych w ciągu najbliższych pięciu lat.

Certyfikat CCIE

 • Firma Cisco wprowadziła certyfikat CCIE w 1993 r., aby pomóc branży informatycznej wyróżnić najlepszych ekspertów w dziedzinie sieci na całym świecie. Specjaliści dysponujący aktualnym certyfikatem CCIE są cenieni przez pracodawców i klientów ze względu na ich eksperckie umiejętności w dziedzinie inżynierii sieci i biegłość w zakresie produktów i rozwiązań Cisco.
 • Z wypowiedzi ankietowanych wynika, że praca posiadaczy certyfikatu CCIE w dziedzinie sieci jest niezwykle pozytywnym doświadczeniem. 98% badanych ma obecnie pracę, a ponad 70% uważa, że ich firmy cenią ich bardzo lub niezwykle wysoko. Co więcej, dwie trzecie ankietowanych poleciłoby pracę w branży sieciowej innym informatykom zainteresowanym technologią.
 • 80% ankietowanych jest niezwykle zadowolone z swojego wyboru kariery. 40% badanych posiadaczy certyfikatu CCIE pracowało/pracuje przy projektowaniu i wdrażaniu projektów sieciowych, które poprawiły życie i dobrobyt mieszkańców ich społeczności.
 • Dwóch na trzech badanych jest przekonanych, że dzięki swojemu doświadczeniu są w stanie pomóc innym informatykom, którzy chcieliby rozszerzyć swoje umiejętności w dziedzinie sieci.

Cytaty:

 • Jeanne Beliveau-Dunn, dyrektor generalny programu Learning@Cisco

  „Posiadacze certyfikatu CCIE wypracowali sobie najlepszą reputację w branży sieciowej jako osoby dysponujące głęboką wiedzą techniczną w tej dziedzinie. Zwykle są zatrudniani przy najtrudniejszych technicznie projektach sieciowych. Dzięki temu mogą pochwalić się niezrównaną wiedzą i doświadczeniem. To najlepsi na świecie profesjonaliści w dziedzinie sieci. Maje specjalistyczne kompetencje teoretyczne i praktyczne zdobyte w świecie rzeczywistym, dzięki czemu wiedzą, w którym kierunku idzie branża sieciowa i jakie są jej strategiczne aplikacje. Każdego dnia realizują najbardziej nowatorskie projekty w naszej branży, dbając o globalne wdrożenia technologii wirtualizacji, wideo i systemów współpracy, a także sieci bez granic dla swoich firm".
 • Wojciech Wilma, CCIE 7637, wiceprezes zarządu i architekt IT, Monolit IT - firma specjalizująca się w budowie ośrodków przetwarzania danych.

  „Ścieżka certyfikacyjna, uwieńczona uzyskaniem tytułu CCIE, umożliwiła mi uczestnictwo w bardzo dużych i złożonych projektach informatycznych. Zdobyte dzięki temu doświadczenie, jak i nowe możliwości technologiczne pozwalają mi, we współpracy z klientami, na wypracowywanie kompleksowych, nieraz nowatorskich, a zarazem optymalnych rozwiązań, dostosowanych do ich potrzeb. Ma to szczególne znaczenie przy budowie nowoczesnych ośrodków przetwarzania danych, gdzie projektowane rozwiązania, wymagają umiejętnego połączenia różnorodnych aspektów technologicznych, związanych między innymi z wysoką wydajnością i niezawodnością, bezpieczeństwem oraz wirtualizacją zasobów IT".

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl