Warszawa, 24 marca 2010 roku, Firmy ENMAX Corporation i Cisco Systems poinformowały, że nawiązały współpracę w ramach wdrożenia nowej generacji sieci energetycznej firmy ENMAX, która pozwoli zoptymalizować zarządzanie energią i zwiększyć sprawność energetyczną kanadyjskiego miasta Calgary. Celem projektu jest wprowadzenie w życie opracowanej przez ENMAX wizji inteligentnej sieci energetycznej Smart Grid, która obejmuje zarządzanie energią w budynkach i w gospodarstwach domowych, zapewnienie gotowości centrów przetwarzania danych, bezpieczeństwo systemu i optymalizację pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. ENMAX to przedsiębiorstwo multi-utility, które dostarcza energię elektryczną, gaz naturalny, energię ze źródeł odnawialnych i usługi dodane dla ponad 640 000 odbiorców objętych pomiarami zużycia energii.

„Współpraca w ramach tworzenia inteligentnej sieci energetycznej to duży krok w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej Calgary" - powiedział Peter Tertzakian, główny specjalista ds. ekonomii energii w firmie ARC Financial. „Obniżenie i optymalizacja zużycia energii elektrycznej, dzięki rozwiązaniom informatycznym, oferuje najwięcej korzyści finansowych, pozwalając ograniczyć nasz nienasycony apetyt na paliwa pierwotne i zmniejszyć generowaną przez miasto emisję gazów cieplarnianych".

Współpraca z firmą Cisco to najnowszy etap realizowanego obecnie przez ENMAX projektu, w ramach którego firma chce przejść z dotychczasowego systemu dostarczania elektryczności na model o nazwie Utility 2.0. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa systemu, integracja energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności, optymalizacja zarządzania, obniżenie zużycia energii przez klientów instytucjonalnych i i indywidualnych oraz przygotowanie warunków dla rozwoju sieci Smart Grid w przyszłości.

Firmy ENMAX i Cisco będą współpracować przy opracowaniu technologii, które umożliwią zarządzanie zużyciem energii poprzez automatyczne reagowanie na popyt ze strony klientów korporacyjnych i firm z sektora przemysłowego (demand-response). Technologie te staną się podstawą dla rozwiązań, które pozwolą grupie firm należących do koncernu ENMAX i ich klientom zoptymalizować zużycie energii. Cisco pomoże też firmie ENMAX przeanalizować zarządzanie rozproszonymi źródłami pozyskiwania energii. ENMAX planuje również uruchomienie projektu pilotażowego, w ramach którego część budynków należących do klientów komercyjnych i firm z sektora przemysłowego w Calgary zostanie wyposażona w rozwiązanie Cisco Network Building Mediator.

„Wkład firmy Cisco w rozwój informatyki i rozwiązania tej firmy do zabezpieczania sieci i zarządzania energią pomogą nam wdrożyć model Utility 2.0, a także zmienić system dystrybucji i kontroli zużycia energii dla mieszkańców Calgary" - powiedziała Helen Bremner, wiceprezes ds. sieci Smart Grid w firmie ENMAX Corporation.

„ENMAX to ukierunkowane przyszłościowo przedsiębiorstwo energetyczne, które chce zmienić priorytety operacyjne, środowiskowe i konsumenckie poprzez innowacyjną technologię" - powiedziała Laura Ipsen, wiceprezes działu infrastruktury Smart Grid w firmie Cisco. „Bardzo cieszy nas współpraca z firmą ENMAX przy tworzeniu zintegrowanego planu zarządzania energią. Nowa infrastruktura zapewni firmie ENMAX solidną podstawę, by obniżyć koszty energii wykorzystywanej przez jej klientów i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla generowaną przez mieszkańców Calgary".

Informacje o firmie ENMAX Corporation:

Spółki zależne firmy ENMAX Corporation w niezawodny i bezpieczny sposób od ponad 100 lat zapewniają dostęp do prądu elektrycznego mieszkańcom kanadyjskiej prowincji Alberta. ENMAX dostarcza elektryczność, gaz naturalny i dodatkowe usługi dla ponad 640 000 klientów - mieszkańców, klientów komercyjnych i firm z sektora przemysłowego w prowincji Alberta. ENMAX Energy Corporation, spółka zależna koncernu, to czołowy dostawca detaliczny prądu w tej prowincji Kanady. Poprzez swoje oddziały ENMAX Energy jest jednym z największych inwestorów Alberty w sektorze pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorstwo jest też pierwszym kanadyjskim detalicznym dostawcą prądu, który umożliwia klientom korzystanie z energii wiatrowej. Firma ENMAX Envision Inc., inna spółka zależna ENMAX Corporation, dostarcza natomiast sieci światłowodowe umożliwiające szybką transmisję danych i połączenia internetowe. Zapraszamy na stronę internetową firmy ENMAX pod adresem enmax.com.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl