Zaawansowana technologia współdziałania oparta na mechanizmach wideo zapewnia pacjentom kompleksową i bezpieczną - zdalną opiekę medyczną, porównywalną do wizyty u lekarza domowego lub specjalisty


Warszawa, 22 marca 2010 roku, Na konferencji towarzystwa ds. systemów informacji medycznej i zarządzania medycznego (Healthcare Information and Management Systems Society - HIMSS) w Atlancie firma Cisco Systems poinformowała o dostępności platformy Cisco HealthPresence™. Cisco HealthPresence to zaawansowana platforma technologiczna do zdalnej opieki medycznej, która umożliwia pacjentom nieporównywalny z jakimkolwiek dotychczasowym rozwiązaniem kontakt z przedstawicielami służby zdrowia w celu uzyskania konsultacji lekarskich. Tradycyjne rozwiązania z zakresu zdalnej medycyny i zdalnej opieki zdrowotnej opierały się głównie na fizycznym kontakcie ze świadczeniodawcą. Dodatkowo - Cisco HealthPresence rozwiązuje cztery  istotne problemy związanym ze świadczeniem opieki medycznej:

 • Dostępność personelu medycznego (ograniczona, niewystarczająca liczba i wydajność).
 • Współdziałanie (konsultacja pacjenta przez kilku lekarzy, konsylium kilku lekarzy, spotkania grup pacjentów).
 • Wymiana informacji (możliwość współdzielenia i podglądu istotnych informacji medycznych).
 • Personalizacja (zaangażowanie pacjentów tak, aby stali się bardziej aktywnymi uczestnikami konsultacji).

Cisco HealthPresence rozszerza dostęp do usług klinicznych i opieki medycznej.

Rozwiązanie HealthPresence zapewnia nowy, wyższy poziom jakości konsultacji medycznych, integrując dwie nowe technologie: Cisco TelePresence™ i Cisco® Unified Communications. Dzięki wysokiej jakości usługom wideo i audio oraz możliwości podłączenia urządzeń medycznych, rozwiązanie Cisco HealthPresence gwarantuje współdziałanie i personalizację na poziomie rzadko osiąganym podczas tradycyjnych konsultacji osobistych. Pacjenci korzystający z HealthPresence mogą oglądać obrazy i słyszeć dźwięk z różnych urządzeń diagnostycznych, np. cyfrowych stetoskopów, dzięki czemu mogą aktywnie uczestniczyć w konsultacji wspólnie z lekarzami.

Podczas przeprowadzanych w 2008 r. testów rozwiązania HealthPresence pacjenci twierdzili, że dzięki możliwości oglądania obrazów oraz przeprowadzanej w czasie rzeczywistym transmisji informacji fizjologicznych mogą w większym stopniu uczestniczyć w konsultacjach medycznych. Z kolei lekarze twierdzili, że rozwiązanie HealthPresence umożliwia im bardziej wydajne leczenie.

Co ważne, HealthPresence umożliwia członkom zespołu opiekującego się pacjentem uczestnictwo w konsultacjach, co tworzy nowe sposoby realizacji i koordynacji opieki medycznej. Na tym polega przewaga tego rozwiązania w stosunku do typowych rozwiązań telemedycznych, a nawet tradycyjnych badań osobistych. Dzięki HealthPresence lekarze i specjaliści, terapeuci i rehabilitanci, członkowie rodziny oraz opiekunowie mogą uczestniczyć w opiece nad chorym i jej planowaniu. Te nowe możliwości są kluczowe, aby technologie informatyczne i telekomunikacyjne mogły odgrywać istotną rolę w ulepszeniu dostępu do opieki medycznej, zwiększeniu jej jakości oraz opłacalności.

Fakty:

 • Rozwiązanie Cisco HealthPresence będzie dostępne od marca 2010 r. na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Rozwiązanie jest klasyfikowane przez administrację Stanów Zjednoczonych ds. żywności i leków (U.S. Food and Drug Administration) jako urządzenie medyczne klasy 1 (Class I).
 • Aby możliwa była interaktywna i uwzględniająca udział pacjentów opieka medyczna, rozwiązanie Cisco HealthPresence zapewnia lekarzom wszelkie niezbędne narzędzia, m.in.:
  • Oprogramowanie Cisco Vitals, które przechwytuje dane fizjologiczne i strumienie wysokiej jakości danych wideo, przesyłając je do zespołu medycznego przy zachowaniu wysokiego poziomu zabezpieczeń.
  • Jednostki Cisco TelePresence instalowane w gabinetach lekarskich i u pacjentów.
  • Zintegrowane funkcje transmisji głosu, wideo i danych, które gromadzą informacje medyczne o pacjencie i przesyłają je do wielu dostawców usług medycznych lub między lekarzem i pacjentem. Jest to możliwe przed, podczas i po konsultacji telemedycznej. Niestandardowe oprogramowanie Cisco zapewnia bardzo bezpieczną technologię szyfrowania, która chroni prywatność i bezpieczeństwo danych pacjentów, wymienianych podczas komunikacji na odległość między pacjentami
   i opieką medyczną.
  • Urządzenia medyczne u pacjenta: kamera do obserwacji zewnętrznej, kamera do uszu, nosa i gardła, cyfrowy stetoskop oraz urządzenie odczytujące ciśnienie tętnicze, temperaturę ciała, puls oraz poziom tlenu we krwi.
 • Rozwiązanie Cisco HealthPresence może być wdrożone zarówno w ośrodkach stacjonarnych, jak i w jednostkach mobilnych.
 • Programy pilotażowe rozwiązania Cisco HealthPresence prowadziła grupa Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG).
 • Rozwiązanie Cisco HealthPresence zostało już wprowadzone do użytku na podstawie programów pilotażowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach:
  • Pierwszy program pilotażowy rozwiązania HealthPresence był przeprowadzony we współpracy z firmą Molina Healthcare, w dwóch ośrodkach zdrowotnych w San Diego (Kalifornia). Obejmował on osoby mieszkające na terenie całego stanu, które dotychczas miały zbyt mały dostęp do usług medycznych.
  • Programy pilotażowe rozwiązania HealthPresence prowadzono również w Aberdeen (Szkocja), wspólnie z krajową służbą zdrowia (Scottish National Health Service) oraz w San Jose (Kalifornia) wspólnie z pracownikami głównej siedziby Cisco Systems. Oba te prowadzone w 2009 r. programy uzyskały równie pozytywne opinie: ponad 90 procent uczestników stwierdziło, że poleciłoby te usługi innym osobom.
  • Rozwiązania użyto również do pomocy pacjentom mającym niewielki dostęp do zasobów medycznych we Francji, Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki
   i w Chinach.

Wypowiedzi:

 • Dr Kaveh Safavi, wiceprezes i lider działu ds. opieki medycznej w grupie Cisco Internet Business Solutions Group

„Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie stoją przed wyzwaniem, spowodowanym zwiększonym popytem na usługi wysokiej jakości. Pacjenci często mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, szczególnie w sytuacjach, gdy wymagają specjalistycznych usług lub w przypadku długotrwałych chorób. Ma to miejsce zarówno w miastach jak i poza nimi.Rozwiązanie Cisco HealthPresence może zrewolucjonizować sposób świadczenia usług medycznych oraz opieki nad pacjentami. Pozwoli łatwo i bezpiecznie łączyć się z najbardziej odpowiednim w danej sytuacji specjalistą oraz otrzymać najlepszą opiekę, niezależnie od miejsca pobytu".

 • Dr Michael M. Siegel, wiceprezes i dyrektor ds. Opieki miedycznej w Molina Healthcare Inc.

"Obywatele oczekują większych możliwości korzystania z opieki zdrowotnej, więc wprowadzanie nowych modeli opieki medycznej jest konieczne, aby uczynić konsultacje na odległość rzeczywistością. Cisco HealthPresence wspiera pracę lekarzy Moliny poprzez wyeliminowanie konieczności fizycznego przebywania pacjentów i pediatrów w jednym pomieszczeniu. Możemy dzięki temu dostarczać adekwatne usługi znacznie szerszej i rozproszonej geograficznie grupie pacjentów."

Cisco, logo firmy Cisco i Cisco Systems są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Użycie słowa „partner" nie oznacza relacji partnerskich miedzy Cisco a inną firmą.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl