Zakończono kolejny etap lokalizacji materiałów przygotowujących do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Networking Associate)


Warszawa, 21  stycznia 2010 r. - Firma Cisco poinformowała o zakończeniu kolejnego etapu prac nad lokalizacją i tłumaczeniem na język polski materiałów dydaktycznych Cisco Networking Academy. Po polsku zostały udostępnione materiały kierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach kursów: Cisco IT Essentials oraz 2 pierwsze moduły kursu CCNA Discovery. Tłumaczenie i opracowanie materiałów dydaktycznych zostało wykonane przez grupę instruktorów Cisco Networking Academy i było koordynowane przez Centrum Szkoleniowe Akademii Cisco, działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Najważniejsze dane i informacje:

  • Lokalizacja i tłumaczenie kursów na język polski ułatwi uczestnikom zdobywanie i rozszerzenie wiedzy w zakresie zastosowania komputerów i sieci oraz umożliwi rozwój ich zainteresowań nowoczesnymi technologiami. Z kolei zdobyte podczas kursów umiejętności, przygotowują uczestników do uzyskania cenionych na rynku pracy certyfikatów Cisco.
  • Kurs Cisco IT Essentials adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwia jego uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy na temat budowy i korzystania z komputera. Po ukończeniu zajęć, obejmujących 70 godzin lekcyjnych, uczniowie zdobywają wiedzę i kompetencje w zakresie: budowy i zasad funkcjonowania komputera, instalacji i obsługi systemu operacyjnego, rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi systemowych, połączenia komputera z siecią i Internetem oraz umiejętności wymiany zasobów w środowisku sieciowym.
  • Kurs CCNA Discovery, w przypadku którego przetłumaczono i zlokalizowano dwa pierwsze moduły, adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje wiedzę oraz kompetencje z zakresu podstawowych zagadnień sieciowych.  Dwa pierwsze moduły CCNA Discovery 1-2, (140 godzin kursowych) przygotowują do zdawania pierwszego egzaminu certyfikacyjnego w ścieżce Cisco - CCENT (Cisco Certified Network Technician), który potwierdza umiejętności konfigurowania małych sieci wyposażonych w routery i przełączniki, w tym rozwiązywania zagadnień związanych z adresowaniem IP, podstawową ochroną sieci oraz zastosowaniami transmisji bezprzewodowych. Certyfikat CCENT jest również podstawą do uzyskania cenionych przez pracodawców, bardziej zaawansowanych certyfikatów, w tym Cisco CCNA. Od uczniów przystępujących do kursu nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie informatyczne
  • Rownolegle dokonano również lokalizacji drugiego modułu kursu CCNA Explorations, adresowanego do studentów szkół wyższych. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
  • Program Cisco Networking Academy jest kierowany do uczniów starszych klas szkół ponadgimnazjalnych, studentów wyższych uczelni oraz osób pragnących uzyskać nowe umiejętności zawodowe. Uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych, zdobywają umiejętności praktyczne w laboratorium, a także korzystają z nowoczesnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych.
  • Od momentu rozpoczęcia programu Cisco Networking Academy w Polsce, wzięło w nim udział ponad 50 tysięcy uczestników. Obecnie w kursach uczestniczy 15 tysięcy osób, pod opieką 320 instruktorów Cisco, w 143 akademiach Cisco funkcjonujących przy placówkach edukacyjnych w Polsce
  • Kursy Cisco Networking Academy łączą w sobie różne metody dydaktyczne: wykłady, e-learning, symulator konfiguracji Packet Tracer oraz zajęcia w laboratorium.

Cytaty:

Anna Czacharowska-Rybkowska, z firmy Cisco, koordynator programu Cisco Networking Academy w Polsce
„Kursy Cisco Networking Academy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. To dla nas duży powód do zadowolenia, że udało się zlokalizować kolejne kursy. Mamy nadzieję, że zniesiona w ten sposób bariera językowa ułatwi uczniom szkół ponadgimnazjalnych zdobywanie i pogłębianie wiedzy informatycznej, sprawi, że zechcą rozwijać swoje umiejętności na kolejnych poziomach kursów Cisco Networking Academy oraz zachęci ich do zdobywania wiedzy w obszarze nowoczesnych technologii na uczelniach technicznych.

Linki:
Szczegółowe informację na temat kursów w ramach Cisco Networking Academy można znaleźć na stronie internetowej: http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Kropiwiec
Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 600 00 44 12
email: akropiwiec@solskibm.pl