Nowe rozwiązania Cisco w zakresie teleobecności i ujednoliconej komunikacji, oprogramowania społecznościowego oraz usług pocztowych zmieniają sposób komunikacji i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami


Warszawa, 10 listopada 2009 r. - Firma Cisco rozszerza swoją ofertę rozwiązań do współpracy we wszystkich kategoriach produktów. Cisco rozpoczyna również działalność na dwóch nowych rynkach, rozwijając oprogramowanie do tworzenia serwisów społecznościowych w przedsiębiorstwach i wprowadzając usługę hostingu systemów pocztowych. Dzięki temu firmy będą mogły wykorzystywać narzędzia komunikacji, stosowane do tej pory przez społeczności internetowe, we współpracy ze sobą i swoimi partnerami biznesowymi.

Wprowadzane na rynek rozwiązania, dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi, rozszerzają możliwości współpracy pomiędzy firmami w zakresie transmisji głosu i wideo, z użyciem dowolnych urządzeń i mediów.

Nowe, współpracujące ze sobą rozwiązania Cisco TelePresence, Unified Communications oraz  WebEx, dzięki wykorzystaniu narzędzi do komunikacji wideo i zdalnej obecności, zmieniają sposób współpracy zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy przedsiębiorstwami.

Wśród nowych produktów Cisco z zakresu Unified Communications są także rozwiązania, umożliwiające bezpieczną komunikację pomiędzy przedsiębiorstwami w dowolnej sieci IP i rozszerzające możliwości dostawców usług telekomunikacyjnych.

Nowe komunikatory biznesowe (IM) oraz rozwiązania w zakresie obecności, wykorzystujące technologię Jabber XMPP, umożliwiają użytkownikom szybkie odnalezienie współpracowników, połączenie z nimi i współpracę, zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią.

Z kolei udostępniana przez Cisco na zasadzie hostingu książka adresowa przedsiębiorstw z dostępem do punktów końcowych systemu TelePresence, znacznie ułatwia zaplanowanie spotkań.

Wprowadzane na rynek oprogramowanie do tworzenia serwisów społecznościowych obejmuje system do współdzielenia materiałów wideo, który umożliwia przedsiębiorstwom bezpieczną i kontrolowaną komunikację wideo.    

Usługa hostingu systemów pocztowych, oparta na rozwiązaniach nabytej przez Cisco w wyniku przejęcia firmy PostPath, umożliwia działom informatyki efektywne wykorzystanie architektury chmury (claud). Dzięki wbudowanej możliwości współpracy z oprogramowaniem Microsoft Outlook rozwiązanie zapewnia zabezpieczenie dotychczasowych inwestycji.

Wprowadzone przez Cisco rozwiązania, oparte na sieciach medialnych (ang. medianet), zwiększają możliwości współpracy pomiędzy ich użytkownikami, nawet jeśli wykorzystują oni różnorodne urządzenia i aplikacje. Sieci medialne to inteligentne sieci IP zoptymalizowane pod kątem obsługi przesyłania danych, komunikacji głosowej i wideo.

Urządzenia z serii Cisco Media Processing umożliwiają tworzenie stenogramów za pomocą narzędzia speech-to-text oraz transkodowanie wideo w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie umożliwia również wykorzystanie różnorodnych punktów końcowych wideo w tym HD, stosowanych w standardowych systemach wideokonferencyjnych do współpracy z systemem Cisco TelePresence

Nowoczesna platforma wyszukiwania, która dynamicznie znakuje treści podczas ich przesyłania w sieci, umożliwia szybkie nawiązanie kontaktu pomiędzy pracownikami i ekspertami oraz odnalezienie potrzebnych informacji w czasie rzeczywistym.

Nowe, wprowadzone na rynek produkty mogą być instalowane w siedzibie klienta (on-premise), udostępniane na żądanie (on-demand), oferowane w postaci oprogramowania jako usługi (software-as-a-service) lub mogą mieć charakter rozwiązań hybrydowych. Produkty te mogą być wdrażane w sposób zapewniający ich skalowalność zależnie od sposobu wykorzystania i odpowiednio do procesów biznesowych, co pozwoli firmom uniknąć wielu typowych ograniczeń informatycznych.

Najważniejsze fakty:

Nowe rozwiązania z zakresu teleobecności i ujednoliconej komunikacji zapewniają multimedialną komunikację między firmami z pominięciem barier organizacyjnych.

 • Intercompany Cisco TelePresence Directory - to udostępniana na zasadzie hostingu, ksiązka adresowa przedsiębiorstw, instytucji i osób z dostępem do punktów końcowych systemu TelePresence. Użytkownicy katalogu mogą skorzystać z usług wirtualnego asystenta, który pomaga zaplanować spotkania z każdym z ponad 1000 pomieszczeń u 75 klientów włączonych w sieć wymiany informacji za pomocą systemu Cisco TelePresence.
 • Cisco TelePresence WebEx Engage - to rozwiązanie, które umożliwia proste i szybkie nawiązywanie połączeń z użyciem jednego przycisku lub wspólnego kalendarza, pomiędzy konferencją Cisco WebEx i systemem Cisco TelePresence. Rozwiązanie Cisco TelePresence WebEx Engage łączy w sobie łatwość obsługi i  bogatą funkcjonalność systemów Cisco TelePresence i Cisco WebEx Meeting Center.
 • Intercompany Media Engine - ułatwia komunikację poprzez sieć IP pomiędzy użytkownikami z różnych organizacji. Rozwiązanie podnosi do maksimum wydajność sieci, obniża koszty jej utrzymania oraz zwiększa możliwości użytkowników. Nowe rozwiązanie, przekazane obecnie stowarzyszeniu Internet Engineering Task Force w celu standaryzacji, zapewnia komunikację wideo między firmami oraz komunikację głosową w wysokiej rozdzielczości. W rozwiązanie wbudowano wielopoziomowe zabezpieczenia, a w przyszłości będzie ono udostępniać dodatkowe możliwości współpracy. Dostawcy usług telekomunikacyjnych, którzy włączą to rozwiązanie do swojej oferty, będą mogli udostępnić swoim klientom korporacyjnym nowe usługi w zakresie wymiany informacji i komunikacji, zwiększając równocześnie wykorzystanie swojej infrastruktury sieciowej i zakresu oferowanych usług zarządzalnych.
 • Dzięki systemowi Cisco Unified Communications 8.0, firma Cisco rozszerza również zakres obsługiwanych punktów końcowych, w tym nowych wideotelefonów Cisco Unified IP Phone, z obsługą technologii WiFi oraz telefonów typu Smartphone, za pomocą narzędzia Cisco Unified Mobile Communicator. System Cisco UC 8.0 może zostać wdrożony w dowolnym modelu wybranym przez klienta - oferuje klientom możliwość instalacji w siedzibie klienta, poprzez dostępność na żądanie, aż po rozwiązanie hybrydowe.
 • Więcej informacji na temat Unified Communications 8.0 można znaleźć tutaj.

Poczta elektroniczna, komunikatory i narzędzia wykrywające dostępność użytkownika

 • Cisco WebEx™ Mail to nowe rozwiązanie firmy Cisco do hostingu poczty elektronicznej adresowane do przedsiębiorstw. Natywnie współpracuje z programem Microsoft Outlook i zapewnia zoptymalizowaną obsługę urządzeń mobilnych oraz niezależny od przeglądarki dostęp z wykorzystaniem technologii AJAX Web 2.0. Rozwiązanie Cisco WebEx Mail wykorzystuje technologię nabytej przez Cisco w wyniku przejęcia firmy PostPath. Cisco WebEx Mail posiada infrastrukturę o wysokim poziomie skalowalności, co pozwala usunąć ograniczenia w wielkości tradycyjnych skrzynek pocztowych. Cisco WebEx Mail to rozwiązanie udostępniane na żądanie, o wysokim poziomie dostępności. Jego zastosowanie umożliwia odciążenia działów informatyki w zakresie zarządzania infrastrukturą systemu poczty elektronicznej i jej eksploatacji.
 • Firma Cisco poinformowała również, że korzystając z technologii, nabytej w wyniku przejęcie firmy Jabber, użyje standardu XMPP aby zapewnić bezpieczny i jednolity system obecności w ramach swojej oferty produktów do współpracy. Pierwszymi produktami korzystającymi z jego możliwości są Cisco WebEx Connect Instant Messaging oraz Cisco Unified Presence 8.0. Ta decyzja daje bezpośredni dowód zaangażowania firmy Cisco w udostępnianie opartych na standardach rozwiązań, zapewniających większe możliwości współpracy z wieloma systemami klienckimi, urządzeniami i aplikacjami. Otwarty standard XMPP umożliwia przesyłanie informacji o obecności, zarówno pomiędzy systemami przeznaczonymi dla firm, jak i dedykowanymi dla użytkowników indywidualnych, zapewniając równocześnie możliwość wykorzystania komunikatorów i narzędzi oferowanych przez innych producentów.

Firma Cisco otwiera nowe możliwości dzięki ofercie oprogramowania społecznościowego dla firm

Firma Cisco wprowadza na rynek oprogramowanie społecznościowe dla przedsiębiorstw, które pozwala klientom dynamicznie tworzyć zespoły i społeczności w wyjątkowo bezpieczny sposób. Technologia Cisco umożliwia tworzenie zespołów, w skład których wejdą pracownicy posiadający wiedzę specjalistyczną i kompetencje, niezależnie od miejsca, w których wykonują pracę. Rozwiązanie ułatwia komunikację zarówno za pomocą narzędzi asynchronicznych, jak i działających w czasie rzeczywistym systemów tele- i wideokonferencyjnych.

 • Cisco Show and Share to społecznościowy system wideo, który pomaga przedsiębiorstwom tworzyć społeczności korzystające z technologii wideo oraz zarządzać nimi. System umożliwia wymianę informacjami i doświadczeń, optymalizuje współpracę na skalę globalną z wykorzystaniem systemów wideo, a  także personalizuje kontakty między klientami, pracownikami i studentami, z wykorzystaniem treści tworzonych przez użytkowników. Cisco Show and Share umożliwia przedsiębiorstwom nagrywanie, montaż i udostępnianie treści wideo, a także ich komentowanie, ocenianie, znakowanie i dystrybucję za pośrednictwem kanałów RSS. Pozwala też przesyłać stenogramy spotkań (transkrypcje uzyskane za pomocą narzędzia speech-to-text), które ułatwiają wyszukiwanie i przeglądanie treści wideo.
 • Cisco Enterprise Collaboration Platform to portal dla przedsiębiorstw, wyposażony w funkcje serwisu społecznościowego. Pozwala on użytkownikom tworzyć na bieżąco przestrzenie do pracy zespołowej (z ang. spaces) i środowiska do współpracy w obrębie większych społeczności. Oferuje także platformę do integracji wcześniejszych aplikacji biznesowych i treści w technologii Web 2.0, dając możliwość dostosowania partalu do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do wielu narzędzi skoncentrowanych wyłącznie na wymianie dokumentów, Cisco Enterprise Collaboration Platform dzięki wykorzystaniu komunikacji głosowej i wideo w czasie rzeczywistym, wspiera komunikację międzyludzką, aby łączyć osoby, społeczności i informacje i umożliwić im szybsze podejmowanie decyzji biznesowych.

Cisco oferuje klientom nowe urządzenia do obsługi sieci medialnych, które optymalizują sieci pod kątem komunikacji wideo i głosowej oraz współpracy

Firma Cisco wprowadziła na rynek trzy całkiem nowe urządzenia, które pomagają klientom przekształcić ich sieci IP w sieci medialne (ang. medianet). Dzięki połączeniu ich z wprowadzonymi niedawno na rynek routerami Cisco Integrated Services Router Generacji 2, klienci mogą obecnie wzbogacić swoje dotychczasowe możliwości w zakresie współpracy o nowe funkcjonalności wykorzystujące bezpośrednio środowisko sieciowe.

 • Należące do serii Cisco Media Processing urządzenia Cisco Media Experience Engine 3500 i Cisco Media Experience Engine 5600 umożliwiają transkodowanie wideo w czasie rzeczywistym, zapewniając udostępnianie w sieci dowolnych treści wideo, na dowolnym urządzeniu końcowym. Innowacyjne funkcje do tworzenia stenogramów nagrań wideo za pomocą narzędzia speech-to-text, umożliwiają wyszukiwanie i dostęp do zgromadzonych w sieci treści wideo, w sposób dostępny do tej pory tylko dla dokumentów tekstowych i stron internetowych. Rozwiązanie MXE 5600 ułatwia wykorzystanie różnorodnych, opartych na standardach punktów końcowych wideo, dając możliwość współpracy systemu Cisco TelePresence z urządzeniami do połączeń wideokonferencyjnych oferowanymi przez innych producentów.
 • Cisco Pulse to nowoczesna platforma wyszukiwania, która dynamicznie znakuje treści podczas ich przesyłania w sieci, zapewniając w czasie rzeczywistym dostęp do wiedzy o zasobach całego przedsiębiorstwa niezależnie od używanych aplikacji. To inteligentne narzędzie pozwala pracownikom dokładnie lokalizować poszukiwanych ekspertów i szybko nawiązać z nimi kontakt oraz uzyskiwać potrzebne informacje.

Cytaty:

Ken Harvey, dyrektor ds. informatycznych w firmie HSBC
„Współpraca stanowi podstawę naszej strategii „One HSBC”. Projektujemy, budujemy i wdrażamy produkty, systemy i procesy, aby zapewnić jak najwyższą jakość obsługi naszych klientów. W tym celu staramy się wykorzystywać kwalifikacje i wiedzę specjalistyczną naszych współpracowników z dziesiątków krajów. Technologia współpracy i proces zarządzania wymagają utworzenia środowiska na tyle zaawansowanego, aby umożliwić rozwój pracy zespołowej".

Tony Bates, wiceprezes i dyrektor generalny ds. produktów dla przedsiębiorstw, małych firm i klientów komercyjnych w firmie Cisco
„Można zauważyć kilka kluczowych tendencji tworzących potrzebę zmiany sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,. są to: globalizacja, coraz bardziej komercyjny charakter rozwiązań IT , coraz większa liczba przesyłanych danych oraz większa mobilność pracowników. Rozwiązania do współpracy firmy Cisco zostały opracowane z myślą o zapewnieniu nowego sposobu pracy. Mogą one zostać wdrożone bezpośrednio w siedzibie klienta wykorzystując istniejącą infrastrukturę lub udostępniane w formie hostowanego oprogramowania SaaS lub poprzez połączenie obu tych metod. Rozwiązania mogą być wdrażane w dowolnej kolejności i w tempie zgodnym z  potrzebami biznesowymi przedsiębiorstwa”.

Linki:
The Cisco Collaboration Experience
Cisco WebEx web meetings
Cisco TelePresence
Cisco Unified Communications
Cisco Unified Communications system 8.0 video on demand.
Cisco i partnerzy firmy oferujący  rozwiązania do współpracy
 Finansowanie inwestycji w ramach Cisco Capital - ułatwia zakup rozwiązań Cisco Unified Communications i TelePresence

Kanał RSS Cisco: http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html


Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Kropiwiec
Account Manager
Solski Burson-Marsteller
Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 600 00 44 12
Email: akropiwiec@solskibm.pl