Mimo spowolnienia gospodarczego jakość dostępu szerokopasmowego na całym świecie poprawia się


Warszawa, 7 października 2009 r. - Opublikowano wyniki drugiego globalnego badania jakości połączeń szerokopasmowych przeprowadzonego przez zespół studentów MBA z uczelni Said Business School na Uniwersytecie w Oxfordzie oraz z wydziału ekonomii stosowanej Uniwersytetu w Oviedo. Sponsorem badania była firma Cisco. W porównaniu z ubiegłym rokiem, 62 z 66 badanych krajów poprawiło jakość usług dostępu szerokopasmowego dla konsumentów. Jednak wciąż widać dysproporcję pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Po raz pierwszy porównano również jakość dostępu szerokopasmowego za pomocą połączeń stałych i komórkowych.

Wyniki pierwszego badania jakości łącz szerokopasmowych zostały opublikowane we wrześniu 2008 r. Ich celem było zbadanie stopnia dostępu do aplikacji i usług internetowych nowej generacji w poszczególnych krajach. Zespół badawczy zaprezentował, że jakość dostępu szerokopasmowego jest związana ze stopniem rozwoju danego kraju.  Zauważono także, że kraje, w których dostęp szerokopasmowy należał do obszarów zainteresowania rządu, oferowały najwyższą jakość połączeń. W tegorocznym raporcie uwzględniono dodatkowo 24 nowe kraje i przeanalizowano jakość dostępu szerokopasmowego w ponad 240 miastach na całym świecie.

Wyniki badania z 2009 roku uwzględniają dane określające stopień rozwoju łączy szerokopasmowych w poszczególnych krajach w połączeniu z jakością usług dostępu szerokopasmowego, faktycznie odczuwalną przez obywateli tego kraju.

Najważniejsze fakty/wnioski:

 • Przeciętna jakość dostępu szerokopasmowego wzrosła na całym świecie:
  • globalna przeciętna przepustowość pobierania danych wzrosła o 49%, do 4,75 Mb/s
  • globalna przeciętna przepustowość łączy wzrosła o 69%, do 1,3 Mb/s,
  • globalne przeciętne opóźnienie spadło o 21%, do 170 milisekund.
 • Wśród liderów dostępu szerokopasmowego w 2009 roku pierwsze miejsce zajmuje Korea Południowa.
  Nr Kraj Penetracja (% gospodarstw domowych z dostępem szerokopasmowym) Wskaźnik BQS w 2009 roku Liderzy dostępu szerokopasmowego w 2009 roku
  1 Korea Południowa 97% 66 139
  2 Japonia 64% 64 115
  3 Hongkong 99% 33 111
  4 Szwecja 69% 57 110
  5 Szwajcaria 90% 40 108
  6 Holandia 83% 46 108
  7 Singapur 96% 32 107
  8 Luksemburg 99% 27 107
  9 Dania 82% 45 106
  10 Norwegia 84% 38 102
 • Korea Południowa wyprzedziła Japonię - zeszłorocznego lidera jakości dostępu szerokopasmowego - poprawiając wynik badania jakości dostępu szerokopasmowego (Broadband Quality Score - BQS) o 72%. Taka poprawa była możliwa dzięki staraniom rządu mającym na celu umocnienie pozycji Korei wśród światowych liderów technologii teleinformatycznych. W połączeniu z wyższą penetracją gospodarstw domowych, wynik końcowy pozwolił Korei Południowej wyprzedzić Japonię w rankingu liderów w obszarze dostępu szerokopasmowego.
 • Japonia wyróżnia się na tle konkurencji ze względu na liczbę miast o najwyższej jakości dostępu szerokopasmowego na świecie. W rankingu tym prowadzą Jokohama i Nagoja, a Sapporo zostało sklasyfikowane na czwartym miejscu.
 • Szwecja oferuje najwyższą jakość dostępu szerokopasmowego w Europie. Szybko zbliża się do wyników uzyskanych przez Japonię i Koreę Południową, poprawiając jakość dostępu szerokopasmowego o 38% w stosunku do 2008 r. Szwecja odniosła największy sukces w walce z dysproporcjami jakości dostępu szerokopasmowego dla mieszkańców obszarów poza granicami największych miast. Mogą oni korzystać z dostępu wyższej jakości, niż mieszkańcy dużych aglomeracji.
 • Litwa, Bułgaria i Łotwa plasują się tuż za Szwecją. Na uzyskane wyniki duży wpływ miały niedawno zakończone inwestycje w miejskie sieci światłowodowe i rozbudowa infrastruktury przewodowej. Jednak niska penetracja oznacza, że kraje te muszą podjąć działania, aby mogły być zaliczane do grupy liderów w tej kategorii.
 • 39 krajów oferuje jakość dostępu szerokopasmowego powyżej progu wymaganego do zapewnienia stałej jakości usług dla najpopularniejszych zastosowań internetowych, takich jak: portale społecznościowe, transmisja strumieniowa wideo w niskiej rozdzielczości, korzystanie z komunikatorów internetowych i przesyłanie plików o niewielkim rozmiarze (zdjęć lub utworów muzycznych).
 • 9 krajów - Korea Południowa, Japonia, Szwecja, Litwa, Bułgaria, Łotwa, Holandia, Dania i Rumunia - oferuje jakość dostępu szerokopasmowego wymaganą do obsługi przyszłych zastosowań internetowych, takich jak: telewizja internetowa w wysokiej rozdzielczości oraz wysokiej jakości komunikacja wideo (domowe systemy teleobecności).  W ciągu następnych 3-5 lat, powyższe formy komunikacji staną się coraz bardziej popularne. W 2008 roku powyższe kryterium spełniała tylko Japonia.
 • Kraje uczestniczące w badaniu porównywane były zgodnie z etapami ich rozwoju gospodarczego1:
  • Wśród krajów rozwiniętych, wykorzystujących innowacyjne technologie (ang. innovation-driven economies) Korea Południowa poprawiła najbardziej (o ponad 73%) jakość dostępu szerokopasmowego, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Szwecja, Stany Zjednoczone i Czechy również poprawiły jakość dostępu bardziej, niż kraje o wynikach przeciętnych.
  • Wśród gospodarek osiągających wzrost dzięki poprawie efektywności (ang. efficiency-driven economies) najlepszy wynik osiągnęła Bułgaria - oferując dostęp szerokopasmowy lepszy o 57% w porównaniu do ubiegłorocznego rezultatu. Jakość dostępu wzrosła powyżej przeciętnej również na Litwie, w Rumunii i Łotwie.
  • Wśród gospodarek rosnących, dzięki wykorzystaniu zasobów (ang. factor-driven economies) Kenia uzyskała trzykrotną poprawę jakości dostępu szerokopasmowego. Jednak łączny wynik dla tego kraju jest znacznie niższy, niż próg wymagany do obsługi współczesnych zastosowań. Za Kenią uplasowały się Wietnam i Katar. Kraje te najbardziej poprawiły jakość dostępu szerokopasmowego wśród wszystkich krajów na tym etapie rozwoju gospodarczego.
 • Miastami oferującymi najwyższą jakość dostępu szerokopasmowego w krajach uczestniczących w badaniu są:
  10 miast oferujących najwyższą jakość dostępu Wskaźnik BQS 10 kolejnych miast oferujących najwyższą jakość dostępu Wskaźnik BQS
  Jokohama, Japonia 85 Rotterdam, Holandia 55
  Nagoja, Japonia 82 Ryga, Łotwa 54
  Kaunas, Litwa 79 Kopenhaga, Dania 53
  Sapporo, Japonia 72 Bukareszt, Rumunia 52
  Seul, Korea Południowa 68 Sztokholm, Szwecja 51
  Malmo, Szwecja 67 Wilno, Litwa 50
  Osaka, Japonia 65 Zurych, Szwajcaria 49
  Wuhan, Chiny 60 Tokio, Japonia 49
  Uppsala, Szwecja 57 Goeteborg, Szwecja 49
  Sofia, Bułgaria 56 Koszyce, Słowacja 48
 • Zespół badawczy porównał różnice między jakością dostępu w największych miastach z jakością dostępu w innych miejscach w kraju. W większości krajów wykryto dysproporcje w jakości technologii cyfrowej, a 13 z nich charakteryzowało się znaczną różnicą w jakości dostępu między największymi miastami i pozostałą częścią kraju. Największe dysproporcje w jakości technologii cyfrowej występują na Litwie, w Rosji i na Łotwie.  Natomiast mieszkańcy obszarów wiejskich w Szwecji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Islandii mają do dyspozycji usługi dostępu szerokopasmowego o takiej samej, jeśli nie wyższej, jakości niż mieszkańcy miast.
 • Japonia to kraj oferujący najwyższą jakość dostępu szerokopasmowego poza granicami największych miast. Za Japonią plasuje się Korea Południowa i Szwecja.
 • Po raz pierwszy przeanalizowano jakość komórkowego dostępu szerokopasmowego. Zazwyczaj urządzenia mobilne łączące się z usługami Wi-Fi osiągają progową jakość dostępu szerokopasmowego, wymaganą do obsługi współczesnych mobilnych zastosowań internetowych. Natomiast przeciętna jakość dostępu za pośrednictwem technologii 3G i 3G+ nie osiąga progowej jakości z powodu niskiej przepustowości przesyłu.

Cytaty:

 • Alastair Nicholson, młodszy pracownik naukowy uczelni Said Business School na Uniwersytecie w Oxfordzie

  „Badanie jakości łączy szerokopasmowych zrealizowane w 2008 roku pomogło nam lepiej zrozumieć czynniki warunkujące jakość dostępu oraz jego wpływ socjoekonomiczny. Ze względu na nowe zastosowania internetowe i ich wymagania musimy zakładać coraz wyższe parametry wydajności w zakresie przepustowości pobierania i wysyłania oraz opóźnienia. W tym roku porównaliśmy jakość dostępu w krajach na tym samym etapie rozwoju gospodarczego. Pozwoli nam to zbadać, które kraje mają osiągnięcia znacznie przewyższające ich możliwości na aktualnym etapie rozwoju gospodarczego. Cieszę się, że dwóch naszych studentów MBA mogło uczestniczyć w tym projekcie badawczym i wniosło istotny wkład w analizę jakości dostępu szerokopasmowego na arenie międzynarodowej".

 • Profesor María Rosalía Vicente, Uniwersytet w Oviedo

  „Badanie jakości łącz szerokopasmowych pokazuje, które kraje wykonały ważny krok w kierunku Internetu przyszłości. Wyniki prezentują również obraz dysproporcji w jakości dostępu na obszarach miejskich i wiejskich. Obecnie największym wyzwaniem dla poszczególnych krajów jest zlikwidowanie tej dysproporcji. Dysproporcja ta może wskazywać, w jaki sposób w przyszłości będą wyglądały różnice w zamożności krajów, ponieważ dostęp szerokopasmowy coraz bardziej wpływa na zdolność osób, firm i społeczeństw do zapewnienia dobrobytu w przyszłości".

 • Fernando Gil de Bernabé, dyrektor wyższego szczebla w firmie Cisco

  „Odkąd rozpoczęliśmy prace nad pierwszym badaniem jakości łącz szerokopasmowych, wraz ze studentami MBA z uczelni Said Business School i pracownikami Uniwersytetu w Oviedo, czekaliśmy na wyniki tegorocznego badania. Zebrane dane są pozytywne -  prawie każdy kraj poprawił jakość dostępu szerokopasmowego, mimo spowolnienia gospodarczego, które rozpoczęło się w zeszłym roku. Dzięki badaniu możemy prześledzić, w jaki sposób kraje, które zrealizowały duże inwestycje w sieci światłowodowe i technologie przewodowe następnej generacji, na przykład Korea i Stany Zjednoczone, stale podnoszą jakość dostępu szerokopasmowego.

  Badanie sprawiło, że jakość dostępu szerokopasmowego stała się sprawą wagi państwowej dla każdego kraju, który aspiruje do pozycji lidera dostępu szerokopasmowego. Dostęp do rzeczywistych danych na temat jakości łącz szerokopasmowych i powiązanie ich z czynnikami społecznymi i gospodarczymi pomaga firmie Cisco prowadzić negocjacje z przedstawicielami rządów oraz organów ustawodawczych i regulatorów na całym świecie".

Przypisy dla redaktorów:

Użytkownicy Internetu na całym świecie wykonali przy użyciu serwisu www.speedtest.net, ponad 24 mln testów faktycznej szybkości połączeń szerokopasmowych w maju 2008 roku oraz w okresie od maja do lipca 2009 roku. Na podstawie tych wyników zespół badawczy obliczył dla każdego kraju średnią statystyczną kilku kluczowych parametrów wydajności i określił jakość połączeń szerokopasmowych. Zespół doszedł do wniosku, że głównym czynnikami decydującymi o jakości korzystania z dostępu szerokopasmowego są: szybkość w obu kierunkach, opóźnienie, tzw. oversubscription (praktyka przyłączania większej liczby abonentów niż można równocześnie obsłużyć) oraz utrata pakietów. Parametry te podzielono na trzy główne kategorie: przepustowość pobierania, przepustowość wysyłania i opóźnienie. Jakość połączeń szerokopasmowych dla każdego kraju została obliczona wg wzoru, który uwzględniał z odpowiednimi wagami parametry
w każdej kategorii, zgodnie z wymaganiami przyjętego zbioru popularnych aplikacji używanych obecnie i w przyszłości. Typowe aplikacje używane obecnie to przeglądanie WWW, sieci społecznościowe, pobieranie muzyki, wideo strumieniowe i czaty wideo o parametrach podstawowych, telewizja IP standardowej rozdzielczości oraz biura domowe klasy korporacyjnej. Przyszłe aplikacje obejmują wideokomunikację (pomiędzy użytkownikami indywidualnymi), przesyłanie treści na potrzeby opieki medycznej i oświaty, przesyłanie plików wideo i wideo strumieniowe wysokiej jakości, telewizja IP wysokiej rozdzielczości, transmisje z wydarzeń na żywo w jakości kinowej oraz zaawansowana automatyzacja domu.

Zespół badawczy
Said Business School, Uniwersytet w Oksfordzie
Weigang Fu, student MBA w latach 2008-2009
Sudeep Jain, student MBA w latach 2008-2009

Uniwersytet w Oviedo
Prof. María Rosalía Vicente

Informacje o uczelni Said Business School Uniwersytetu Oksfordzkiego

Said Business School powstała w 1996 r. Jest jedną z najmłodszych i najbardziej przedsiębiorczych szkół biznesu w Europie oraz cieszy się opinią pioniera nowatorskiego szkolnictwa w tej dziedzinie. Szkoła jest integralną częścią Uniwersytetu Oksfordzkiego i stosuje zasady rygoru akademickiego oraz nowoczesnego myślenia, dzięki którym Oksford jest światowym liderem w edukacji. Said Business School zdobyła reputację dzięki badaniom w wielu dziedzinach, takich jak finanse, księgowość, analiza organizacyjna, zarządzanie międzynarodowe oraz zarządzanie strategiczne i operacyjne. Szkoła angażuje się na rzecz przygotowania nowej generacji liderów biznesu i przedsiębiorców. Prowadzi badania dotyczące nie tylko samego biznesu, lecz także związków biznesu ze światem. Szkoła znalazła się wśród 20 najlepszych szkół biznesowych w Europie (grudzień 2008) i wśród 20 uczelni oferujących najlepszy program studiów MBA na świecie (styczeń 2009) według rankingu magazynu Financial Times. W rankingu magazynu BusinessWeek szkoła znalazła się wśród 10 najlepszych szkół biznesowych poza granicami Stanów Zjednoczonych (listopad 2008). W rankingu magazynu Wall Street Journal szkoła znalazła się wśród 25 najlepszych szkół biznesowych na świecie (listopad 2007). W tabelach ligii uniwersytetów w Wielkiej Brytanii szkoła plasuje się na pierwszym miejscu wśród wszystkich szkół brytyjskich oferujących studia biznesowe przez sześć ostatnich lat w magazynie The Guardian i przez siedem z ośmiu ostatnich lat w magazynie The Times. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sbs.ox.ac.uk/ .

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl


1Etapy rozwoju gospodarczego zdefiniowane są w raporcie World Economic Forum Global Competitiveness:
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf