Cisco w ramach inicjatywy Connected Urban Development wspólnie z organizacją The Climate Group wspiera miasta we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań ekologicznych


Warszawa, 5 października 2009 r. - Firma Cisco rozszerza inicjatywę CUD (Connected Urban Development) na nowe miasta i partnerów biznesowych z całego świata. Projekt ma na celu zaprezentowanie, jak technologie teleinformatyczne mogą wspierać działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu na terenach miejskich. Cisco i miasta partnerskie uczestniczące w programie CUD zaprosiły do współpracy organizację The Climate Group, zawiązując porozumienie CUD Alliance. Celem tego porozumienia jest tworzenie zintegrowanych rozwiązań, które ułatwią miastom obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla poprzez inteligentne łączenie budynków (Connected Buildings) oraz odpowiednie zarządzanie transportem i energią.

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY:

Organizacja The Climate Group i firma Cisco zawiązały porozumienie CUD Alliance, aby włączyć do programu CUD nowych partnerów z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie.

 • Inicjatywa CUD Alliance ma na celu stworzenie forum rozwoju programów demonstracyjnych, uwzględniających potrzeby miast na całym świecie.  Ich celem będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez integrację systemów, opracowywanie i wdrażanie reguł oraz tworzenie odpowiednich systemów finansowania. Projekt wykorzystywać będzie dotychczasowe sukcesy inicjatywy CUD, doświadczenie organizacji The Climate Group oraz zalecenia raportu SMART2020.
 • Porozumienie CUD Alliance skupia się na trzech obszarach. Są nimi: nawiązywanie nowych kontaktów partnerskich w celu wdrażania projektów pilotażowych na poziomie miast, stworzenie platformy, która ułatwi stosowanie spójnych standardów teleinformatycznych w rozwiązaniach obniżających poziom emisji dwutlenku węgla oraz rozszerzenie prowadzonych wcześniej projektów i zasobów na coraz więcej miast całego świata.

Cisco rozszerzy program CUD na nowe miasta na całym świecie.

 • W ciągu ostatnich trzech lat firma Cisco, w ramach swoich zobowiązań wobec organizacji CGI (Clinton Global Initiative), zainwestowała w program CUD 15 mln dolarów. Program jest stale rozbudowywany o kolejne pilotażowe projekty teleinformatyczne, które można powielać i rozbudowywać.
 • Dział Internet Business Solutions Group (IBSG) firmy Cisco opracował dotychczas projekty pilotażowe we współpracy z siedmioma miastami uczestniczącymi w programie CUD: Amsterdamem (Holandia), San Francisco (Kalifornia), Seulem (Korea Pd.), Birmingham (Anglia), Hamburgiem (Niemcy), Lizboną (Portugalia) oraz Madrytem (Hiszpania).
 • Firma Cisco będzie kontynuowała współpracę z tymi miastami i planuje nawiązywać kontakty z kolejnymi metropoliami, zlokalizowanymi zwłaszcza w krajach rozwijających się i na półkuli wschodniej.
 • Projekty podejmowane w ramach programu CUD mogą być inkubatorami nowych inicjatyw społeczności Smart+Connected Communities stworzonej przez firmę Cisco w zakresie inteligentnych rozwiązań sieciowych, które wspierają miasta w działaniach związanych z obniżeniem zużycia energii i ochroną środowiska.

W ciągu ostatnich trzech lat w ramach programu CUD opracowano siedem nowatorskich projektów pilotażowych.

 • Smart Transportation Pricing (STP) - wersja pilotażowa projektu jest obecnie realizowana w Seulu. W jej ramach metropolia wdraża nowy, oparty na zaawansowanych technologiach system wyceny usług transportowych. Rozwiązanie ma na celu wsparcie zarządzania zapotrzebowaniem na te usługi i przekonanie podróżnych do bardziej efektywnych zachowań.
 • Urban EcoMap - to program opracowany wspólnie z miastem i hrabstwem San Francisco. Urban EcoMap dostarcza informacji o sektorach emitujących najwięcej gazów cieplarnianych, takich jak transport, usługi komunalne i produkcja energii, aby ułatwić mieszkańcom podejmowanie działań zmniejszających zanieczyszczenie środowiska. Program zostanie
  w najbliższym czasie wdrożony również w Amsterdamie.
 • Personal Travel Assistant (PTA) - to usługa internetowa, która ułatwia mieszkańcom Seulu
  i Amsterdamu wybór tras podróży na podstawie czasu, kosztów i emisji dwutlenku węgla. Jednym z elementów tej usługi jest „wirtualny asystent", który pomaga ustalić trasę uwzględniającą preferencje użytkownika z dowolnego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
 • Smart UrbanEnergy dla Szkół - to program realizowany w partnerskiej współpracy między firmą Cisco, miastem Lizboną oraz portugalskim Ministerstwem Edukacji. Ma na celu zaprezentowanie, w jaki sposób technologia może zmniejszyć zużycie energii zarówno w budynkach, jak i sieciach energetycznych. W ciągu pierwszych kilku miesięcy realizacji programu pilotażowego w objętych nim miastach udało się zmniejszyć zużycie energii o 33,4%.
 • UrbanEnergy Management - celem tego programu, realizowanego w Madrycie, jest zidentyfikowanie sposobów generowania i zużywania energii oraz zarządzania nią. Budynek, w którym znajdują się 33 mieszkania został wyposażony w nowoczesne rozwiązania bio-klimatyzacyjne, które mogą pomóc obniżyć zużycie energii nawet o 75-85%.
 • Ośrodki Smart Work Center (SWC) - to program testowany w Almere i Amsterdamie. SWC to regionalna sieć Inteligentnych Centrów Pracy, które umożliwiają mieszkańcom pracę zdalną, bez konieczności uciążliwej i długotrwałej podróży do swoich biur. Są one wyposażone w systemy Cisco TelePresence™ i zapewniają profesjonalne środowiska pracy w pobliżu dzielnic mieszkalnych. Ich użytkownicy zaoszczędzili dotychczas średnio 66 minut dziennie na dojazdach do pracy, przyczyniając się do obniżenia zużycia energii i poziomu emisji dwutlenku węgla.
 • The Connected Bus. Program jest realizowany w wersji pilotażowej w mieście i hrabstwie San Francisco, a jego celem jest wprowadzenie nowoczesnych technologii do transportu publicznego, które ułatwią pasażerom i pojazdom bardziej efektywne przemieszczanie się.

Cytaty:

John Chambers, prezes i dyrektor generalny firmy Cisco
„Wielkie miasta, które wciąż się rozrastają, są odpowiedzialne, za co najmniej 80% emisji dwutlenku węgla na całym świecie. Rozwiązania zmniejszające zużycie energii na terenach miejskich mają, więc ogromne znaczenie dla stanu klimatu i środowiska naturalnego. Globalna społeczność programu Connected Urban Development udowodniła, że technologie teleinformatyczne mogą odegrać pod tym względem dużą rolę. Firma Cisco będzie kontynuować i rozszerzać ten program, zachęcając do współpracy nowych partnerów z sektora publicznego i prywatnego".

Steve Howard, dyrektor generalny organizacji The Climate Group
"Wdrażanie inteligentnych technologii obniżających zużycie energii w największych miastach świata jest kluczem do zmniejszenia poziomu emisji dwutlenku węgla na skalę globalną oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa. W ramach nowego porozumienia CUD Alliance innowatorzy, ustawodawcy, ekonomiści i przedsiębiorcy będą wdrażać systemy, przepisy prawne i praktyki, które sprawią, że mieszkańcy miast będą żyli w czystszym, bardziej ekologicznym środowisku".

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl