Dzięki przejęciu spółki TANDBERG Cisco wzbogaci swoją ofertę systemów współpracy i pomoże klientom w rozwijaniu działalności w skali globalnej.


Warszawa, 2 października 2009 roku, Firma Cisco® poinformowała o podpisaniu ostatecznej umowy, zgodnie, z którą złoży rekomendowaną, dobrowolną ofertę gotówkową dotyczącą przejęcia spółki TANDBERG. TANDBERG, przedsiębiorstwo z siedzibą w Oslo i Nowym Jorku, jest jednym z największych na świecie dostawców systemów komunikacji wideo. Oferuje bogaty asortyment najwyższej klasy rozwiązań do punktów końcowych i infrastruktur sieciowych, które umożliwiają współpracę pomiędzy wieloma firmami z wykorzystaniem produktów różnych dostawców. Przejęcie to pozwoli firmie Cisco na rozszerzenie oferty systemów współpracy, powiększenie bazy klientów oraz szybsze wprowadzanie produktów na rynki całego świata.

Umowa przewiduje, że Cisco złoży przetargową ofertę gotówkową na zakup wszystkich znajdujących się
w obrocie akcji spółki TANDBERG po cenie 153,5 koron norweskich za jedną akcję, za łączną kwotę około 3,0 mld USD.  Oznacza to premię w wysokości 11,0% ponad kurs zamknięcia z poprzedniego dnia lub 25,2% ponad trzymiesięczną średnią ważoną wolumenem z kursów zamknięcia. Propozycja została jednogłośnie rekomendowana przez zarząd firmy TANDBERG.

Finalizację przejęcia przewiduje się na pierwszą połowę roku kalendarzowego 2010, ale dokładna data zależy od zwyczajowych warunków zamknięcia transakcji, takich jak przegląd przepisów i uregulowań prawnych
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.  Firma Cisco oczekuje, że przejęcie zostanie uwzględnione w jej zyskach obliczonych niezależnie od zasad GAAP w roku finansowym 2011.

Najważniejsze fakty i informacje

  • Realizując swoją wizję, Cisco oferuje przedsiębiorstwom systemy współpracy, które zapewnią im trwały wzrost produktywności, prężności i innowacyjności. Chce, aby użytkownicy tych systemów współpracowali ze sobą i dzielili się wiedzą w sposób przynoszący firmom wymierne korzyści.
  • Technologia TelePresence oraz wysokiej jakości rozwiązania wideo zmieniły sposób komunikowania się między ludźmi, a łatwe w obsłudze systemy bezpośredniej komunikacji wideo stają się coraz większym segmentem rynku systemów współpracy.
  • Znakomite rozwiązanie firmy TANDBERG do punktów końcowych i infrastruktur sieciowych zostanie zintegrowane z najwyższej klasy architekturą Cisco ułatwiającą współpracę.
  • Dzięki zgodności operacyjnej z produktami różnych dostawców ten zintegrowany system umożliwi współpracę pomiędzy wieloma firmami z wykorzystaniem pełnej gamy produktów - od urządzeń klasy desktop po wieloekranowe systemy komunikacji bezpośredniej TelePresence. Zgodność operacyjna przyniesie wiele korzyści nie tylko klientom firmy Cisco, ale również jej konkurentom
    i partnerom, ponieważ zwiększy zainteresowanie systemami komunikacji wideo na rynkach całego świata.
  • Firma Cisco nadal inwestuje w rynek europejski, gdzie znajduje się jej centrum innowacji obejmujące wszystkie segmenty rynku, i dąży do dalszego rozwoju na całym świecie. Norweski oddział firmy TANDBERG stanie się europejskim centrum doskonalenia technologii wideo, podobnie jak nasz dział technologii wideo dla usługodawców w komunikacyjnych (Service Provider Video) w Diegem (Belgia).
  • 1500 pracowników firmy TANDBERG na całym świecie oraz jej centra innowacji w Norwegii i Wielkiej Brytanii reprezentują bardzo dużą wartość dla firmy Cisco, której zespół od lat intensywnie pracuje nad innowacjami w zakresie technologii wideo.
  • Po zakończeniu transakcji Fredrik Halvorsen, dyrektor generalny firmy TANDBERG, stanie na czele nowego działu technologii TelePresence (TelePresence Technology Group) i będzie podlegał Marthinowi De Beerowi, wiceprezesowi działu nowych technologii (Emerging Technologies Group) firmy Cisco.

Cytaty:

John Chambers, prezes i dyrektor generalny firmy Cisco

„Cisco i TANDBERG mają bardzo podobną kulturę i wizję. Obie firmy chcą wprowadzać nowe sposoby komunikacji oparte na technologiach wideo, które ułatwią współpracę ludziom i firmom na całym świecie" - powiedział John Chambers, prezes i dyrektor generalny firmy Cisco. „Rynek systemów współpracy jest obecnie wart 34 mld USD i cały czas rośnie, głównie dzięki sieciowym technologiom Web 2.0.  Przejęcie spółki TANEBERG potwierdza dobrą kondycję finansową firmy Cisco oraz jej zdolność do wykorzystywania zmian na rynku w celu własnego rozwoju".

Fredrik Halvorsen, dyrektor generalny firmy TANDBERG

„Cisco i TANDBERG mają podobną wizję rozwoju nowych sposobów komunikacji i współpracy między ludźmi" - powiedział Fredrik Halvorsen, dyrektor generalny firmy TANDBERG. „Transakcja ta oznacza wotum zaufania nie tylko dla marki TANDBERG, ale również dla naszych technologii i pracowników. Dzięki najwyższej klasy technologiom i globalnemu zasięgowi rynkowemu firmy Cisco oraz połączeniu znakomitych zespołów obu firm będziemy mogli jeszcze szybciej tworzyć innowacje i wprowadzać je na rynek".

Informacje o firmie TANDBERG

TANDBERG jest największym na świecie dostawcą technologii teleobecności (telepresence), systemów wideokonferencyjnych w standardzie high-definition oraz mobilnych produktów i usług wideo. Firma ma dwie centrale, w Nowym Jorku i Oslo. Projektuje, tworzy i wprowadza na rynek systemy i oprogramowanie do komunikacji głosowej i wizyjnej oraz przesyłania danych. Jej działalność obejmuje również sprzedaż i pomoc techniczną oraz usługi zaawansowane w ponad 90 krajach na całym świecie. TANDBERG jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Oslo pod symbolem TAA.OL.  Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem www.tandberg.com.

TANDBERG jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość podlegające warunkom wiarygodności (safe harbor provisions) w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995).  Odnoszą się one m.in. do oczekiwanej finalizacji przejęcia oraz okresu, w którym ona nastąpi, korzyści oczekiwanych przez Cisco w wyniku przejęcia, wpływu połączenia firm na odpowiednie rynki oraz planów dotyczących pracowników firmy TANDBERG.  Informujemy czytelników, że takie stwierdzenia wybiegające w przyszłość są tylko prognozami, a rzeczywiste zdarzenia lub rezultaty osiągnięte w przyszłości mogą się od nich różnić na skutek wielu czynników, takich jak uzyskanie wystarczającej liczby akcji będących przedmiotem oferty, prawne zatwierdzenie przejęcia, potencjalny negatywny wpływ przejęcia na firmę TANDBERG spowodowany niepewnością co do jego skutków, utrzymanie pracowników firmy TANDBERG, zdolności firmy Cisco do efektywnej integracji firmy TANDBERG oraz osiągnięcia spodziewanych korzyści, warunki gospodarcze i rynkowe, tendencje rozwoju w branży rozwiązań sieciowych, na rynkach klientów i w różnych regionach geograficznych, sytuacja gospodarcza na całym świecie, niepewność w środowisku geopolitycznym oraz inne czynniki ryzyka przedstawione w najnowszym raporcie firmy Cisco na formularzu 10-K. Wszelkie zawarte w niniejszej informacji stwierdzenia wybiegające w przyszłość są oparte na ograniczonych danych, do których firma Cisco ma obecnie dostęp. Dane te mogą ulec zmianie, co nie zobowiązuje jednak firmy Cisco do uaktualnienia niniejszej informacji. 

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl