Nowy program szkoleniowy CCNA Security odpowiada na zapotrzebowanie na umiejętności z zakresu zabezpieczeń sieciowych i pomaga uczestnikom kursów przygotować się do pracy w poszukiwanych zawodach


Warszawa, 29 września 2009 r. - Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na podstawowe umiejętności z zakresu zabezpieczeń sieciowych i zarządzania ryzykiem, Akademia Sieciowa Cisco (Cisco Networking Academy) wprowadziła do oferty nowy kurs CCNA Security (Cisco Certified Network Associate - certyfikowany specjalista Cisco w zakresie sieci komputerowych). Od ponad dziesięciu lat Akademia Sieciowa Cisco współpracuje ze środowiskiem akademickim, pomagając uczestnikom kursów z całego świata rozpocząć satysfakcjonującą karierę poprzez nauczanie cennych umiejętności z zakresu technologii sieciowych i informatyki. Kurs bezpieczeństwa sieci CCNA Security będzie dostępny dla zainteresowanych osób na uczelniach na całym świecie, które należą do społeczności Akademii Sieciowej.

Najważniejsze informacje

 • Umiejętności z zakresu zabezpieczeń sieciowych i zarządzania bezpieczeństwem sieci należą do najbardziej poszukiwanych w branży, a globalne zapotrzebowanie na nie nadal rośnie. Przedsiębiorstwa i instytucje odczuwają niedobór kandydatów z kwalifikacjami z dziedziny teleinformatyki, którzy mogliby się zająć wykrywaniem luk w zabezpieczeniach sieciowych oraz zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa.
 • Zgodnie z wynikami najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę Forrester Consulting na zlecenie firmy Cisco Systems, 80% firm przewiduje utworzenie do 2012 r. wydzielonych stanowisk związanych z ochroną bezpieczeństwa.
 • Od 1997 r. Akademia Sieciowa rozwinęła znacznie swoją działalność i kształci obecnie zróżnicowane grono ponad 750 tys. osób rocznie, w ponad 165. krajach. Wszyscy uczestnicy kursów mają zapewniony ten sam, wysoki poziom kształcenia, które jest realizowane przez lokalne instytucje edukacyjne, a także w wykorzystaniem narzędzi online: materiałów edukacyjnych, systemów oceny oraz śledzenia postępów, laboratoriów praktycznych oraz narzędzi interaktywnych. W Polce program działa od 2000 roku przy współpracy z ponad 120 instytucjami edukacyjnymi.

Materiały szkoleniowe do kursu CCNA Security

 • Kurs Akademii Sieciowej Cisco CCNA Security jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje z poziomu CCNA i zdobyć pożądane na rynku specjalistyczne kwalifikacje z zakresu technologii sieciowych.
 • Program szkoleniowy umożliwia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z dziedziny zabezpieczeń oraz opanowanie najważniejszych umiejętności niezbędnych do instalacji i monitorowania urządzeń sieciowych oraz do rozwiązywania problemów, aby umożliwić zachowanie integralności, poufności i dostępności danych oraz urządzeń.
 • Cisco Packet Tracer, opracowane przez Akademię Sieciową Cisco zaawansowane oprogramowanie do symulacji i wizualizacji, zostało rozbudowane, aby zapewnić obsługę protokołów zabezpieczeń uwzględnionych w programie kursu CCNA Security.
 • Materiały szkoleniowe do kursu CCNA Security oraz oprogramowanie Cisco Packet Tracer 5.2 są już dostępne.

Certyfikat CCNA Security

 • Kurs CCNA Security pomaga uczestnikom przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IINS 640-553 (Implementing Cisco IOS Network Security) , po zdaniu którego otrzymuje się certyfikat Cisco CCNA Security.
 • Osoba, która otrzymała certyfikat CCNA Security posiada kwalifikacje niezbędne do tworzenia infrastruktury zabezpieczeń, wykrywania zagrożeń sieciowych i luk w zabezpieczeniach oraz do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa. Szkolenie koncentruje się na bezpieczeństwie sieci zbudowanych z pomocą najlepszego w branży sprzętu firmy Cisco, a także pozwala zdobyć wiedzę ogólną o zabezpieczeniach sieciowych, którą można wykorzystać również do obsługi platform innych producentów.
 • Podczas przygotowań do uzyskania certyfikatu CCNA Security uczestnicy kursu zdobywają umiejętności niezbędne na stanowiskach takich, jak specjalista ds. zabezpieczeń sieciowych, administrator zabezpieczeń oraz serwisant zabezpieczeń sieciowych.
 • Aby móc ubiegać się o certyfikat CCNA Security, należy posiadać ważny certyfikat CCNA.

Cytaty

 • Amy Christen, wiceprezes ds. Corporate Affairs oraz dyrektor generalny Akademii Sieciowej Cisco:
  „Akademia Sieciowa Cisco zapewnia uczestnikom kursów możliwość ustawicznego kształcenia się oraz osiągania kolejnych stopni kariery zawodowej. Nowy program szkoleniowy CCNA Security odzwierciedla rozwój technologii i specjalistycznych umiejętności z zakresu zabezpieczeń sieciowych, których opanowanie pomoże uczestnikom odnieść sukces we współczesnej globalnej gospodarce sieciowej".

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl