Firma rozszerza ofertę o nowe jednoekranowe systemy Cisco Telepresence 1100


Warszawa, 17 września 2009 r. - Firma Cisco poinformowała o rozszerzeniu oferty rozwiązań Cisco TelePresence o nowy punkt końcowy wyposażony w jeden ekran i jedną kamerę, który jest przeznaczony dla maksymalnie dwóch użytkowników znajdujących się w wielofunkcyjnej sali konferencyjnej. System Cisco TelePresence 1100 wykorzystuje standardowy ekran plazmowy o przekątnej 65 cali i może zostać zainstalowany w niewielkich salach spotkań przeznaczonych do użytku ogólnego. Kiedy system Cisco TelePresence 1100 nie jest używany do prowadzenia spotkań wirtualnych, może również służyć jako wysokiej jakości urządzenie do telekonferencji, ekran pomocniczy do prezentacji lub cyfrowa plansza. Zastosowania te są możliwe dzięki wbudowanej funkcji Cisco Digital Media Player.

W niecałe dwa lata firma Cisco umożliwiła ośmiu największym dostawcom usług telekomunikacyjnych działającym na pięciu kontynentach świadczenie usług współpracy między firmami Cisco TelePresence, rozszerzając dostępność tej technologii na ponad 150 krajów i tysiące miast. System współpracy między firmami Cisco TelePresence umożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie spotkań z najważniejszymi dostawcami, klientami i partnerami. Dzięki temu firmy mogą uzyskać przewagę nad konkurencją, przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek, a także zapewnić lepszą współpracę wewnątrz organizacji.

Usługodawcy, firmy AT&T, BT, Orange, NTT, Tata Communications, Telefonica, Telstra oraz najnowszy partner - Telmex, poinformowali o dostępności usług współpracy między firmami Cisco TelePresence dla swoich klientów. W rezultacie ponad 350 przedsiębiorstw, które już wybrało system Cisco TelePresence, może komunikować się za pośrednictwem różnych sieci, przy zachowaniu wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa.

Najważniejsze fakty

 • Ośmiu usługodawców poinformowało o dostępności systemu współpracy między firmami Cisco TelePresence w ponad 150 krajach na pięciu kontynentach.
 • Około 9 mln pracowników przedsiębiorstw ma możliwość łączenia się z różnymi sieciami korporacyjnymi.
 • Ruch pomiędzy firmami korzystającymi z sieci Cisco TelePresence rośnie o ponad 35 procent miesięcznie.
 • Obecnie wiele światowej klasy przedsiębiorstw korzysta z usług współpracy między firmami Cisco TelePresence, między innymi ponad 1/4 firm znajdujących się na liście Fortune 100.
 • Dla systemu Cisco TelePresence 1100 wykorzystano wzornictwo Cisco TelePresence z serii 1300. Kompaktowa, atrakcyjna konstrukcja umożliwia organizacjom korzystanie z zalet komunikacji osobistej rozwiązania Cisco TelePresence w dowolnej sali konferencyjnej.
 • Wszystkie punkty końcowe Cisco TelePresence - zarówno przeznaczone do użytku indywidualnego (jednostki wyposażone w jeden ekran), jak i systemy przeznaczone do dużych sal - zapewniają zgodność operacyjną ze wszystkimi rozwiązaniami wideokonferencyjnymi opartymi na standardach i obsługującymi zarówno niską jak i wysoką rozdzielczość, a także z internetowymi aplikacjami do obsługi wideokonferencji, np. Cisco WebEx.
 • Rozwiązanie Cisco TelePresence Extended Reach umożliwia przedsiębiorstwom ekonomiczne wdrażanie jednoekranowych punktów końcowych Cisco TelePresence w placówkach, w których istnieje możliwość korzystania z technologii T-1/E-1 lub połączenia szerokopasmowego z Internetem.
 • System Cisco TelePresence 1100 obsługuje wszystkie rozwiązania i aplikacje Cisco TelePresence, w tym Recording Studio, Events oraz Expert on Demand.

Cytaty

 • John Landau, wiceprezes ds. globalnych usług zarządzanych w firmie Tata Communications:
  „Coraz szersza sieć prywatnych i publicznych pomieszczeń wyposażonych w system TelePresence umożliwia prowadzenie wirtualnych spotkań, zapewniając doświadczenie niemal fizycznej obecności rozmówców przy jednym stole, nawet gdy znajdują się na różnych kontynentach. Przedsiębiorstwa i ich łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej globalne. Dzięki systemowi TelePresence relacje mogą w dalszym ciągu pozostać lokalne."
 • Jeff Prestel, dyrektor generalny działu technologii wideo w firmie BT Conferencing:
  „Firma Cisco kontynuuje inwestycje w przyszłość zapewniającego nowatorskie metody współpracy systemu TelePresence. Te działania stanowią uzupełnienie wizji firmy BT w zakresie zapewnienia najbardziej ekonomicznych, niezawodnych i łatwych w obsłudze usług konferencyjnych, na przykład BT Global Video Exchange. Dzięki usłudze BT Global Video Exchange i technologii firmy Cisco klienci mogą wyeliminować obecne dotychczas bariery komunikacyjne i używać systemów TelePresence do komunikacji z otoczeniem przedsiębiorstwa, z klientami, partnerami i innymi osobami, korzystając z różnych sieci."
 • Mark Weidick, wiceprezes i dyrektor generalny działu wymiany w systemie TelePresence w firmie Cisco:
  „Współpraca z wiodącymi na świecie dostawcami usług umożliwia firmie Cisco realizację wizji globalnej sieci Cisco TelePresence. Dzięki bezpiecznym i niezawodnym usługom współpracy między firmami oraz ogólnodostępnym pomieszczeniom Cisco TelePresence przedsiębiorstwa mają obecnie możliwość skalowania działań operacyjnych w celu uzyskania maksymalnych korzyści z rozwoju i większej produktywności. Kompletna oferta systemów Cisco TelePresence, wydajne aplikacje i rozwiązania oraz zgodność operacyjna ze wszystkimi opartymi na standardach oraz wykorzystującymi Internet aplikacjami do obsługi wideokonferencji umożliwiają nam dostarczanie produktów Cisco TelePresence wszystkim użytkownikom, w każdym miejscu."

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl