Warszawa, 10 sierpnia 2009 roku, Wyniki badania „Gender Research" przeprowadzonego przez European Schoolnet (EUN) na zlecenie firmy Cisco Systems dowodzą, że uczennice polskich szkół bardzo dobrze opanowują podstawowe umiejętności obsługi komputera, są utalentowane w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) i wybierają informatykę jako jeden ze swoich ulubionych przedmiotów. Mimo to mniej niż połowa z nich zamierza podjąć edukację wyższą w tym kierunku oraz realizować karierę zawodową w sektorze ITC.

Podstawowe informacje:

 • W badaniu wzięli udział uczniowie i uczennice oraz rodzice i nauczyciele obojga płci z pięciu europejskich krajów. Okazuje się, że chłopcy i dziewczynki w wieku licealnym są zainteresowani technologiami ICT w równym stopniu.
 • Stosunkowo duża liczba uczennic decyduje się kontynuować naukę na technicznych uczelniach wyższych. Jednakże większość z nich nie ma zamiaru rozpoczynać kariery zawodowej w tym sektorze.
 • W ciągu kilku następnych dziesięcioleci Europa będzie się borykała z niedoborem wykwalifikowanych informatyków. Do roku 2010 raporty przewidują 70 000 nieobsadzonych stanowisk.
 • Liczba osób pracujących w całej Europie ulegnie zmniejszeniu z uwagi na zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo. Sytuacja ta może zostać złagodzona poprzez wzrost zatrudnienia kobiet w sektorze ICT.
 • Obecnie w branży ICT kobiety stanowią bardzo niewielki odsetek pracowników. W 2004 roku stanowiły mniej niż 25% ogółu absolwentów kierunków informatycznych w 27 krajach Unii Europejskiej.
 • W sektorze ICT zaledwie 27,8% kierowników ds. systemów komputerowych i informatycznych to kobiety. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku inżynierów zajmujących się sprzętem komputerowym - odsetek kobiet wynosi zaledwie 9,6%. Kobiety zajmują jedynie 5,8% wysokich stanowisk akademickich w dziedzinie inżynierii i technologii.
 • Wyniki badania pokazują, że większość dziewcząt aktualnie zdobywających wiedzę informatyczną w szkołach średnich na terenie Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii jest zainteresowana zagadnieniami ICT, jednak nawet 50% rezygnuje z dalszej nauki i kariery w branży ICT.
 • Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że najbardziej demotywującym czynnikiem jest postrzeganie zawodów technicznych jako naturalnie odpowiedniejszych dla mężczyzn

Podsumowanie wyników z Polski:

 • Informatyka jest ulubionym przedmiotem szkolnym dziewcząt w Polsce. Poziom wiedzy i umiejętności informatycznych reprezentowany przez obie płcie jest podobny. Uczennice nie decydują się jednak na kontynuację nauki na kierunkach informatycznych lub rozpoczęcie kariery zawodowej w tej branży. Odsetek uczennic rezygnujących z dalszej nauki informatyki wynosi 48%.
 • Uczennice w Polsce pozostają pod silnym wpływem kobiecych wzorców - 58% uczennic naśladuje wzorce, z których 70% dostarczają im kobiety.
 • 50% przyznaje, że kobiety z najbliższego kręgu rodzinnego mają największy wpływ na wybór kierunku studiów i ścieżki kariery - jednak 40% badanych matek nie korzysta z komputera w pracy i ma mniejszą wiedzę informatyczną niż respondenci płci męskiej.
 • 32% przebadanych uczniów i uczennic przyznaje, że sławne osoby mają największy wpływ na wybór kierunku studiów i ścieżki kariery. Sławne osoby - a w przypadku uczennic szczególnie aktorki - inspirują młodzież o wiele bardziej niż nauczyciele.
 • Prawie 40% matek nigdy nie korzysta z komputera w pracy. Korzystają one z komputera znacznie rzadziej niż mężczyźni w badanej grupie.
 • Poziom umiejętności informatycznych rodziców - a w szczególności matek - jest niski. Deklarują oni małą znajomość lub całkowity brak znajomości innych systemów operacyjnych niż Windows.
 • Matki i nauczycielki postrzegają branżę związaną z Internetem jako męski świat, w takim samym stopniu co ojcowie. Uczniowie uważają również, że praca w branży informatycznej jest odpowiedniejsza dla mężczyzn, jednak w mniejszym stopniu niż rodzice.

Cytaty:

 • Anna Szymanek-Załęska, inżynier systemowy w firmie Cisco, jest przekonana, że praca w branży IT zapewnia ciekawe możliwości rozwoju dla kobiet.
  „Dziewczęta z mojego pokolenia nie są zachęcane do zajmowania się informatyką. Tradycyjnie pracę w branży IT postrzega się jako domenę mężczyzn, między innymi dlatego, że kojarzy się ona najczęściej z programowaniem. Jednak branża IT rozwija się i oferuje coraz bardziej różnorodne możliwości pracy: w sprzedaży rozwiązań teleinformatycznych, w marketingu, w działach inżynieryjnych czy administracji systemów. Bez wahania polecam karierę zawodową związaną z nowymi technologiami każdej młodej kobiecie, która poważnie ją rozważa. Branża się cały czas zmienia i powstaje coraz więcej miejsc pracy, o które z powodzeniem mogą ubiegać się kobiety".
 • Amy Christen, wiceprezes programu Cisco Networking Academy
  „Niedobór kobiet w branży ICT będzie się nasilał, chyba że podjęte zostaną dodatkowe działania, mające na celu edukację, wspieranie i zachęcanie dziewcząt oraz osób, które są dla nich wzorem. Również współpraca pomiędzy instytucjami sektora publicznego i prywatnego może odegrać strategiczną rolę w zmianie nastawienia dziewcząt do technologii, zapewniając im dostęp do sprawdzonych informacji na temat branży ICT i kariery zawodowej w tej dziedzinie".
 • Jens Mortensen, dyrektor programu Cisco Networking Academy na terenie Europy
  „Pogląd, że praca w sektorze IT wymaga wyłącznie umiejętności technicznych jest nieprawdziwy. Pracodawcy w branży ICT na każdym szczeblu kariery poszukują pracowników z szerokim wachlarzem umiejętności, takich jak na przykład zdolność rozwiązywania problemów, inicjatywa czy komunikatywność. Kobiety mają bardzo wiele możliwości realizacji pełnej i satysfakcjonującej kariery w branży. Musimy się upewnić, że dotrzemy z tym komunikatem do dziewczyn podejmujących decyzję o wyborze kierunku studiów lub rozpoczynających karierę".

Szczegółowe informacje dotyczące badania dostępne są na stronie: http://www.eun.org/whitepaper


  Francja Włochy Holandia Polska Wielka Brytania
% uczennic zainteresowanych technologiami ICT 49 76 62 91 91
% uczennic planujących kontynuację nauki na uczelniach wyższych 25 15 8 43 48
% uczennic zainteresowanych karierą w branży sieci komputerowych 17 38 8 65 25
% uczennic, które mimo zainteresowania ICT nie mają zamiaru kontynuować nauki w tym zakresie 24 61 54 48 43

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
UI. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl