Rozwiązanie Smart Connected Buildings zmieni specyfikę popytu na energię


Warszawa, 3 lipca 2009 roku, Firma Cisco poinformowała o wprowadzeniu na rynek najnowszego rozwiązania Cisco Connected Buildings, stanowiącego kluczowy element umożliwiający urzeczywistnienie wizji inteligentnych społeczności podłączonych do sieci (Smart + Connected Communities) - jednego z 30 określonych przez firmę kluczowych obszarów rynku. Koncepcja Smart+Connected Communities jest związana z rosnącym zapotrzebowaniem na zrównoważone gospodarowanie energią w celu zaspokojenia potrzeb coraz bardziej zurbanizowanych społeczeństw poprzez dostarczanie rozwiązań dla inteligentnych miast przyszłości. Rozwiązanie jest oparte na opracowanej przez firmę Cisco platformie sieciowej do zrównoważonego gospodarowania energią,
a jego celem jest jeszcze bardziej zaawansowane wykorzystywanie sieci w celu oszczędniejszego zużywania energii, tworzenia nowych narzędzi do energooszczędnego zarządzania miastami oraz zapewnienia nowych możliwości gospodarczych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców.

W ramach działań mających na celu urzeczywistnienie wizji Smart+Connected Communities firma Cisco poinformowała o wprowadzeniu na rynek rozwiązania Cisco® Network Building Mediator należącego do kategorii konwergentnych systemów do stosowania w budownictwie. Rozwiązanie to umożliwia inteligentne łączenie i udostępnianie przez sieć IP systemów stosowanych w budownictwie, takich jak systemy ogrzewania, wentylacji i chłodzenia (heating, ventilation and cooling - HVAC), oświetlenia, zasilania, zabezpieczeń i dostarczania zasobów odnawialnych, w celu budowania inteligentnych i energooszczędnych budynków przyszłości. Zapewnia to administratorom

i właścicielom tych budynków nowe sposoby zarządzania zużyciem energii na podstawie reguł uważanych za słuszne przez ich lokatorów i dzierżawców.

Z uwagi na to, że większość energii elektrycznej jest zużywana w biurach i budynkach komercyjnych, firma Cisco uważa, że sieć może wywrzeć znaczny wpływ na oszczędne gospodarowanie energią na świecie oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez dalszą integrację rozwiązań informatycznych z rozwiązaniami Smart Connected Buildings. Kontynuując rozbudowę swojej sieciowej platformy do zrównoważonego gospodarowania energią, Cisco pomoże przyspieszyć wdrażanie innowacji energetycznych w sieci IP od wygenerowania energii w sieci energetycznej (grid) po jej przekazywanie do budynków komercyjnych oraz do domów użytkowników.

Najważniejsze informacje:

 • Najnowsza technologia firmy Cisco - nowy konwergentny system do stosowania
  w budownictwie (Smart Connected Buildings) - ma zapewnić zrównoważone obniżenie zużycia energii oraz spełnianie przez obiekty przyszłych wymagań dzięki elastycznej integracji nowych technologii. Rozwiązanie pomaga zapewnić oszczędne gospodarowanie energią oraz uzyskanie lepszych wskaźników ekologicznych.
 • Z należącego do firmy Cisco Wschodniego Centrum Globalizacji (Globalisation Centre East) w Bangalore w Indiach wydzielono dział konwergentnych systemów do stosowania
  w budownictwie (Smart Connected Buildings) - pierwszą jednostkę biznesową zajmującą się tą nową technologią. Jednostka ta zajmuje się integracją technologii opracowanych przez firmę Richards-Zeta z siedzibą w Santa Barbara (Kalifornia), przejętą w styczniu 2009 r. przez firmę Cisco, z technologiami sieciowymi firmy Cisco. Równolegle dział ten opracowuje nowatorskie oprogramowanie do zarządzania zasilaniem.
 • Funkcję wiceprezesa i dyrektora nowej jednostki wyłonionej z Centrum Globalizacji
  w Bangalore pełni Sandeep Vij, a jego bezpośrednim przełożonym jest Marthin De Beer, wiceprezes działu nowych technologii (Emerging Technologies Group).
 • Pierwszym rozwiązaniem opracowanym przez dział Smart Connected Buildings jest Cisco Network Building Mediator. Rozwiązanie to udostępnia skalowalną architekturę, która umożliwia osobom administrującym budynkami łatwe monitorowanie systemów energetycznych, mierzenie ich parametrów i zarządzanie operacyjne nimi. Jednocześnie udostępnia technologie zasilania oparte na odnawialnych źródłach energii, takie jak ogniwa słoneczne, wiatrowe i paliwowe, a także programy oszczędnego gospodarowania energią, takie jak programy zautomatyzowanego aktywnego reagowania na popyt (demand-response), które pozwalają obniżyć nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne.
 • Rozwiązanie Cisco Network Building Mediator komunikuje się "w dół" infrastruktury z systemami w budynkach korzystającymi z różnych branżowych protokołów do obsługi systemów otwartych. Następnie konwertuje dane na otwarte usługi XML/SOAP, które łączą się "w górę" infrastruktury z aplikacjami, systemami użyteczności publicznej, systemami do zarządzania przedsiębiorstwem i usługami internetowymi (cloud).
 • Rozwiązanie Cisco Network Building Mediator rozszerza możliwości technologii Cisco EnergyWise, udostępniając najbardziej kompleksowe rozwiązanie biznesowe do zarządzania zasilaniem zapewniające monitorowanie zasilania, tworzenie raportów i oszczędzanie energii w większej liczbie systemów i urządzeń w dowolnym budynku.
 • Firma Cisco poinformowała również, że ponad 20 partnerów technologicznych dołączy do programu rozwoju technologii Cisco (Cisco Development Technology Program) w zakresie rozwiązania Mediator, udostępniając rozwiązania i usługi na potrzeby koncepcji inteligentnych społeczności podłączonych do sieci.
 • Ponadto firma Cisco planuje wprowadzić program autoryzowanych dostawców technologii (Authorized Technology Provider Program) przeznaczony dla partnerów handlowych
  i integratorów systemów, którzy będą wspierać sprzedaż i świadczenie usług dla klientów.
 • Na rozwiązanie Cisco Network Building Mediator można już składać zamówienia. Rozwiązanie jest dostępne w dwóch konfiguracjach - Cisco Network Building Mediator 2400 i Cisco Network Building Mediator 4800. Cena najtańszej wersji wynosi 4995 USD.

Cytaty:

 • Marthin De Beer, wiceprezes działu nowych technologii ( Emerging Technologies Group )
  "Wprowadzenie najnowszego rozwiązania Cisco - Smart Connected Buildings podkreśla poziom naszej innowacyjności oraz skuteczność wewnętrznych mechanizmów ukierunkowanych na identyfikację
  i opracowywanie rozwiązań dla kluczowych obszarów rynku. Naszym celem jest stworzenie nowego zestawu systemów i rozwiązań obejmujących sieć i zwiększających możliwości platformy w zakresie zapewniania możliwości zrównoważonego zarządzania energią na całej trasie od miejsca jej wytworzenia aż do domów i budynków komercyjnych".
 • Wim Elfrink, dyrektor ds. globalizacji i wiceprezes w dziale usług firmy Cisco ( Cisco Services )
  "W ciągu następnych trzech do pięciu lat, gdy więcej ludzi z całego świata przeniesie się do ośrodków miejskich, łączność z Internetem uzyskają 3 mld osób. Firma Cisco przewiduje, że w przyszłości odnoszące sukcesy społeczności i miasta będą działać w oparciu o informacje sieciowe i że informatyka będzie pomagać światu skuteczniej rozwiązywać problemy zasilania i ochrony środowiska naturalnego. Miasta przyszłości będą rozwiązywać problemy i wykorzystywać możliwości stwarzane przez ten nowy świat, traktując sieć jako platformę do dalszego rozwoju gospodarczego, lepszego zarządzania miastami oraz zapewniania wyższej jakości życia mieszkańców - wiele nowatorskich miast wdraża te rozwiązania już teraz. Wszystkie elementy podłączone do sieci w tych inteligentnych społecznościach internetowych mogą być bardziej ekologiczne".
 • David Shroyer, inżynier ds. sterowania w firmie NetApp "W ciągu 20 minut od sygnału aktywnego reagowania na popyt przekazanego z zakładu energetycznego rozwiązanie Cisco Network Building Mediator ogranicza oświetlenie o 50% i podnosi poziom ustawienia temperatury o cztery stopnie, umożliwiając udostępnienie 1,1 megawata energii. W połączeniu z innymi systemami rozwiązanie Cisco pomogło nam obniżyć zużycie energii w naszej siedzibie w Sunnyvale o 18 mln KWh w ciągu 18 miesięcy. Zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych i obniżyliśmy koszty zużycia energii o około 2 mln USD".
 • Peter Kelley-Detwiler, wiceprezes ds. aktywnego reagowania na popyt w firmie Constellation Energy Group Inc.
  "Opracowaliśmy rozwiązanie do reagowania na obciążenie, w ramach którego płaci się klientom za ograniczenie zużycia energii w okresie wysokiego lub szczytowego obciążenia ich systemów. Pomagamy klientom, wykorzystując rozwiązanie Cisco Network Building Mediator do koordynacji współpracy z systemami budynku i wysyłania sygnału powodującego automatyczne wyłączanie systemów".
 • Norm Campbell, kierownik ds. systemów pomiarowych w firmie Simon Property Group
  "Organizacja naszego systemu energetycznego i systemów budynków wymagała równie dynamicznej infrastruktury do koordynacji danych pomiarowych, danych z systemu EMS i danych ze źródeł zewnętrznych. Taką właśnie platformą jest rozwiązanie Cisco Network Building Mediator. Umożliwia nam ono oszczędne gospodarowanie energią, reagowanie na obciążenia i zrównoważone zarządzanie zasilaniem, zapewniając jednocześnie wygodę naszym najemcom i klientom".

Łącza/adresy internetowe:

Zdjęcie rozwiązania Cisco Network Building Mediator

Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Solski Burson-Marsteller
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl