Nowatorska architektura łączy serwer, sieć i platformę wirtualizacji w jedno rozwiązanie; Nowe usługi i obszary współpracy umożliwią tworzenie centrów przetwarzania danych następnej generacji


Warszawa, 18 marca 2009 roku, Firma Cisco zaprezentowała nową architekturę centrów przetwarzania danych umożliwiającą, dzięki innowacyjnym usługom oraz otwartemu ekosystemowi najlepszych w swojej klasie partnerów, tworzenie nowej generacji centrów przetwarzania danych uwalniających pełen potencjał wirtualizacji. Najnowsze informacje przekazane przez firmę Cisco są potwierdzeniem deklaracji opracowania rozwiązania Unified Computing, w którym zasoby są ze sobą zintegrowane i połączone w ramach wspólnej architektury, za pomocą technologii opartych na standardach branżowych. Podstawą podejścia opracowanego przez firmę Cisco jest Unified Computing System, który integruje serwer, sieć, dostęp do zasobów dyskowych oraz platformę wirtualizacyjną w jeden efektywny system. Rozwiązanie to umożliwia obniżenie ogólnych kosztów generowanych przez centrum przetwarzania danych poprzez ograniczenie energochłonności, uproszczenie zarządzania oraz minimalizację niezbędnej infrastruktury.

Zaprezentowane rozwiązanie rozszerza ofertę Cisco dla centrów przetwarzania danych i jest niezwykle istotnym krokiem w kierunku realizacji strategii Data Center 3.0. Aby przyspieszyć proces implementacji architektury Unified Computing, firma Cisco przygotowała bogaty pakiet nowych usług Unified Computing. Co więcej, firma Cisco poinformowała również o nawiązaniu współpracy z wiodącymi firmami z branży w zakresie opracowanego systemu i architektury Unified Computing.

 • System Cisco Unified Computing: System Unified Computing, to oparty na standardach branżowych, nowy model przetwarzania danych, wykorzystujący zintegrowane zarządzanie wszystkimi elementami systemu informatycznego. Łączy ujednoliconą infrastrukturę sieciową z platformą do przetwarzania danych, która optymalizuje procesy wirtualizacyjne, obniża całkowite koszty generowane przez centrum przetwarzania danych oraz pozwala realizować dynamiczne przydzielanie niezbędnych zasobów.
  • Niższy całkowity koszt posiadania: ograniczenie wydatków kapitałowych nawet o 20% oraz ograniczenie wydatków operacyjnych nawet o 30%.
  • Większa wydajność infrastruktury informatycznej i poprawa prężności przedsiębiorstwa: przydział zasobów dla nowych aplikacji realizowany w ciągu minut, a nie dni. Firmy mogą skupić się na podstawowych celach, zamiast na utrzymaniu infrastruktury informatycznej.
  • Większa skalowalność bez dalszego skomplikowania infrastruktury: rozwiązanie zarządzane jest jako jeden system, niezależnie od tego, czy składa się z jednego serwera, czy 320 serwerów z wieloma tysiącami maszyn wirtualnych.
  • Większa energooszczędność: rozwiązanie znacznie obniża koszty zasilania i chłodzenia.
  • Rozwiązanie zapewnia zgodność operacyjną i chroni inwestycje dzięki infrastrukturze opartej na standardach branżowych.
 • Nowatorskie rozwiązanie przeznaczone do centrów przetwarzania danych następnej generacji
  Opierając się na zupełnie nowym podejściu do architektury centrum przetwarzania danych, system Unified Computing integruje jednostkę przetwarzania danych, sieć, pamięć masową i platformę wirtualizacji w skalowalną, modułową architekturę, zarządzaną jako jeden system. System Unified Computing to pierwsze rozwiązanie oferowane w ramach nowej rodziny produktów, uzupełniających ofertę firmy Cisco dla centrów przetwarzania danych. Najważniejszymi elementami systemu Unified Computing są:
  • Jednostka przetwarzania danych - Firma Cisco opracowała całkowicie nową klasę systemu przetwarzania danych, wyposażoną w nowe serwery typu blade Cisco UCS serii B, oparte na procesorach firmy Intel® z nowej rodziny Nehalem (następna generacja procesorów Intel® Xeon®). Serwery typu blade firmy Cisco oferują zastrzeżoną technologię pamięci o zwiększonej pojemności, dzięki czemu mogą obsługiwać aplikacje przetwarzające większe zestawy danych i umożliwiają utworzenie znacznie większej liczby maszyn wirtualnych na serwerze.
  • Sieć - System Unified Computing firmy Cisco obsługuje ujednoliconą infrastrukturę, opartą na sieci Ethernet o prędkości 10Gb/s, charakteryzującej się minimalnym opóźnieniem oraz bezstratną transmisją. Podstawa ta konsoliduje elementy, które obecnie wchodzą w skład trzech osobnych sieci: sieci lokalnych (LAN), sieci pamięci masowej (SAN) i sieci o wysokiej przepustowości (Infiniband). Dzięki temu można obniżyć koszty poprzez ograniczenie liczby kart sieciowych, przełączników i kabli, jak również dzięki mniejszym wymaganiom wobec systemów zasilania i chłodzenia.
  • Wirtualizacja - System Unified Computing firmy Cisco uwalnia pełen potencjał wirtualizacji, poprawiając skalowalność, wydajność i kontrolę operacyjną nad środowiskami wirtualnymi. Zabezpieczenia, egzekwowalne reguły i funkcje diagnostyczne firmy Cisco można obecnie zastosować w środowiskach wirtualizowanych. Dzięki temu można skuteczniej zaspokajać zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw i infrastruktury informatycznej.
  • Dostęp do pamięci masowej - System Unified Computing firmy Cisco zapewnia skonsolidowany dostęp do sieciowej pamięci masowej w zasobach SAN lub NAS. Obsługa ujednoliconej infrastruktury oznacza, że system Unified Computing może uzyskać dostęp do pamięci masowej poprzez sieci Enternet, Fibre Channel, Fibre Channel over Ehternet lub iSCSI. Skutkuje to ochroną dotychczasowych inwestycji oraz daje szeroką gamę możliwości przy tworzeniu nowych systemów. Co więcej, pracownicy działu informatycznego mogą wcześniej przygotować zasady dostępu do pamięci masowej, co upraszcza proces przydziału pamięci masowej i zarządzania nią, jak również pomaga zwiększyć wydajność infrastruktury informatycznej.
  • Zarządzanie - Narzędzia do zarządzania są nowatorsko zintegrowane ze wszystkimi komponentami systemu. Dzięki temu całym rozwiązaniem można zarządzać w taki sam sposób, jak jednym systemem, poprzez narzędzie Cisco UCS Manager. Rozwiązanie Cisco UCS Manager oferuje intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika (GUI), interfejs oparty na wierszu poleceń (CLI) oraz rozbudowany interfejs programowania (API). Interfejsy te pozwalają zarządzać konfiguracją i operacjami realizowanymi przez cały system. Rozwiązanie Cisco UCS Manager pomaga poprawić wydajność pracy informatyków, a kierownicy ds. informatycznych odpowiedzialni za pamięć masową, sieć, serwery i aplikacje mogą ze sobą współpracować w celu definiowania profili usług dla aplikacji. Profile usług pozwalają zautomatyzować procesy przydziału zasobów i zwiększają efektywność pracy działów IT. Dzięki nim kierownicy centrum przetwarzania danych mogą przydzielać infrastrukturę dla nowych aplikacji w ciągu kilku minut, a nie kilku dni.
 • Energooszczędność - System Unified Computing firmy Cisco pozwala kierownikom ds. informatycznych obniżyć poziom energii zużywanej przez centrum przetwarzania danych. System wykorzystuje o 1/2 mniej podzespołów i wymaga mniejszej liczby kabli oraz systemów zasilania i chłodzenia, w porównaniu do dawnych instalacji serwerowych.
 • Usługi Cisco Unified Computing
  • Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie centrów przetwarzania danych, firma Cisco zaprezentowała pakiet nowych usług Unified Computing. Usługi te pomagają klientom wykorzystać wszystkie techniczne i biznesowe zalety architektury Unified Computing, opracowanej przez firmę Cisco.
  • Nowe usługi wzbogacają ofertę rozwiązań dla centrów przetwarzania danych, dostępnych za pośrednictwem firmy Cisco i jej partnerów. Usługi związane są z różnorodnymi dziedzinami, takimi jak projektowanie architektury, planowanie, migracja, operacje i zdalne zarządzanie. Usługi dotyczą wszystkich aspektów zarządzania zasobami centrum przetwarzania danych - personelem, procesami i technologiami.
  • Wyjątkowy model usług oparty na współpracy, opracowany przez firmę Cisco, łączy w sobie własność intelektualną działu usług Cisco z wynikami współpracy z najlepszymi w swojej klasie partnerami, dzięki czemu klienci mają dostęp do zintegrowanych rozwiązań.
 • Otwarty ekosystem partnerów - Cisco współpracuje w ramach otwartego ekosystemu partnerów, aby stymulować rozwój innowacyjnych technologii, zwiększać dostępność usług i przyspieszać możliwości wdrożeń rozwiązań Unified Computing. Szczegóły dostępne na stronie: http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_031609b.html
 • System Cisco Unified Computing i związane z nim usługi będą dostępne dla klientów w drugim kwartale 2009 roku.

Cytaty:

 • "Maszyna wirtualna stała się nowym, podstawowym elementem strukturalnym centrum przetwarzania danych. Jest źródłem nowych wyzwań i możliwości. Ma potencjał niezbędny do przekształcenia środowiska przetwarzania danych i może zaoferować bardzo istotne korzyści" - powiedział Mario Mazzola, wiceprezes, działu serwerów i wirtualizacji w firmie Cisco."Wykorzystując tę zmianę w architekturze centrów przetwarzania danych, opracowaliśmy nowy, wyjątkowy model przetwarzania danych, który pozwala przekształcić centrum przetwarzania danych w dynamiczne środowisko informatyczne, umożliwiające poprawę wydajności i prężności przedsiębiorstwa oraz przeniesienie korzyści płynących z wirtualizacji na zupełnie nowy poziom".
 • "Bardzo cieszy nas, że firma Savvis jest jednym z pierwszych usługodawców, który ma możliwość sprawdzenia systemu Unified Computing firmy Cisco w praktyce. Dostrzegamy możliwość zaoferowania klientom wartości dodanej, bezpośrednio wynikającej z tego nowego modelu architektonicznego" - powiedział Bryan Doerr, dyrektor technologiczny w firmie Savvis. "Możliwość obsługi środowiska wirtualizowanego lub opartego na chmurach (cloud computing) w tani i niezawodny sposób oraz na wielką skalę ma kluczowy wpływ na wartość, jaką oferujemy klientom na całym świecie".
 • "W obecnej sytuacji gospodarczej firmy informatyczne muszą zwiększać wydajność i obniżać koszty. Jednocześnie muszą utrzymać odpowiedni poziom zaawansowania rozwiązań informatycznych, zapewniający im przewagę konkurencyjną" - powiedział John Enck, wiceprezes ds. badań, działu infrastruktury i usług sieciowych dla przedsiębiorstw w firmie Gartner. "Dyrektorzy ds. informatycznych będą inwestować w nowatorskie technologie, jeśli będą one poprawiały wydajność, chroniły poczynione inwestycje informatyczne i oferowały realne korzyści, wydłużające cykl życia centrum przetwarzania danych".
 • "System Unified Computing firmy Cisco oferuje zupełnie nowe podejście do wyzwań związanych z centrami przetwarzania danych. To jedno rozwiązanie, zapewniające zintegrowane narzędzia do zarządzania oraz obsługujące kluczowe obszary, niezbędne do skalowania wirtualizacji" - powiedział Vernon Turner, wiceprezes, działu badań nad infrastrukturą przedsiębiorstw, konsumentami i firmami telekomunikacyjnymi w firmie IDC. "Dzięki zwiększeniu wydajności i skali środowiska wirtualizowanego, przy jednoczesnej poprawie skuteczności kontrolowania i zarządzania wirtualnymi obciążeniami, rozwiązanie to może zaoferować wszystkie korzyści płynące z wirtualizacji na obszarze centrum przetwarzania danych. Dzięki temu można zwiększyć produktywność i prężność przedsiębiorstwa, jednocześnie obniżając koszty infrastruktury informatycznej".

Cisco, logo Cisco, Cisco Systems, Catalyst i Cisco Nexus są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy lub znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe, wymienione w niniejszym dokumencie, są własnością odpowiednich podmiotów. Użycie słowa "partner" nie oznacza żadnych zależności na zasadzie spółki pomiędzy firmą Cisco i innymi firmami. Niniejszy dokument zawiera informacje do wiadomości publicznej, przygotowane przez firmę Cisco.


Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Solski Burson-Marsteller
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl