W wyniku korzystania z mobilnego Internetu i sieci szerokopasmowych nastąpi wzrost mobilnego ruchu danych; prognoza przewiduje 66-krotny wzrost ogólnoświatowego ruchu mobilnego w ciągu pięciu lat


Warszawa, 11 lutego 2009 roku, Firma Cisco zaprezentowała wyniki badań Cisco® Visual Networking Index (VNI) Mobile Forecast na lata 2008-2013, przedstawiając najważniejsze wnioski na temat tendencji w rozwoju sieci IP wynikających w znacznym stopniu ze wzrostu popularności mobilnych aplikacji szerokopasmowych.

Z badań Cisco VNI Mobile Forecast wynika, że w latach 2008-2013 można się spodziewać 66-krotnego wzrostu ogólnoświatowego ruchu mobilnego. W podanym okresie złożona roczna stopa wzrostu (compound annual growth rate - CAGR) tego ruchu będzie wynosiła 131%. Przedstawione prognozy oznaczają, że nastąpi przejście na Internet mobilny czwartej generacji (4G), co umożliwi użytkownikom indywidualnym oglądanie większej liczby filmów wideo na urządzeniach przenośnych oraz dostęp do różnorodnych mobilnych usług szerokopasmowych.

Dodatkowe najważniejsze wnioski z badań Cisco VNI Mobile Forecast:

 • W 2013 r. ogólnoświatowy ruch mobilny przekroczy dwa eksabajty1 miesięcznie.
 • Ogólnoświatowy ruch mobilny osiągnął poziom jednego eksabajta miesięcznie w czasie dwukrotnie krótszym niż ruch danych w sieciach stacjonarnych.
 • W 2013 r. prawie 64% światowego ruchu mobilnego będą stanowiły filmy wideo.
 • W latach 2008-2013 złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) dla mobilnego ruchu wideo będzie wynosiła 150%.
 • W 2013 r. szerokopasmowe telefony komórkowe działające z szybkością większą niż 3G oraz przeznaczone do laptopów karty air card i karty do transmisji danych będą źródłem ponad 80% ogólnoświatowego ruchu mobilnego.
 • Najsilniejszy rozwój ruchu mobilnego ze wskaźnikiem wzrostu CAGR na poziomie 166% wystąpi w Ameryce Łacińskiej, drugą pozycję w rankingu zajmie Daleki Wschód, gdzie wskaźnik ten osiągnie wartość 146%.
 • W 2013 r. Daleki Wschód będzie generować jedną trzecią całego mobilnego ruchu danych.

Cytaty pomocnicze:

 • „Wnioski z badań Cisco Visual Networking Index Mobile Forecast odzwierciedlają tendencję do korzystania przez użytkowników indywidualnych z rozmaitych usług, aplikacji i urządzeń, co spowoduje prognozowany przez nas wzrost ruchu mobilnego" - powiedział Suraj Shetty, wiceprezes działu marketingu rozwiązań dla usługodawców (service provider marketing) w firmie Cisco. „Postępujący rozwój Internetu mobilnego 4G zapewnia dalsze różnicowanie sposobów dostępu użytkowników do Internetu i korzystania z niego oraz powoduje niezaprzeczalny wzrost przepustowości".
 • „Prognozowany wzrost ilości mobilnych multimediów świadczy o niewątpliwym przejściu na technologię 4G. Spowoduje to koncentrację branży na sieciach całkowicie opartych na Internecie" - powiedział Shetty.
 • „Usługodawcy udostępniają coraz więcej spersonalizowanych usług i aplikacji. Kluczem do sukcesu będzie udostępnianie użytkownikom usług umożliwiających odtwarzanie treści wideo w dowolny sposób (any-play) oraz zapewnienie im możliwości komunikowania się z innymi z dowolnego miejsca na świecie" - powiedział Kelly Ahuja, wiceprezes działu technologii routingu dla usługodawców (service provider routing technology group) w firmie Cisco. „W rezultacie podczas planowania swojej architektury sieciowej usługodawcy będą musieli wziąć pod uwagę nie tylko potrzebę zapewnienia większej przepustowości, ale także większej inteligencji sieci".

Nowa aplikacja Cisco Global Internet Speed Test do telefonów iPhone i BlackBerry Storm

Firma Cisco opracowała bezpłatną aplikację Cisco Global Internet Speed Test (GIST) do urządzeń iPhone i BlackBerry Storm. Jest to program usługowy, który pozwala użytkownikom zmierzyć szybkość sieci Wi-Fi lub sieci telefonii komórkowej, w której pracują, na podstawie lokalizacji i czasu testu. Użytkownicy tej nowej aplikacji mogą się szybko dowiedzieć, jakie są możliwości ich telefonu w danym momencie. Aplikacja ta pozwala również porównać szybkość własnej sieci z szybkością osiąganą przez innych użytkowników telefonów iPhone i BlackBerry Storm z całego świata oraz przyczynia się do lepszego zrozumienia ewoluujących tendencji w mobilnym użytkowaniu danych.

 • Aby pomóc użytkownikom zrozumieć możliwości zapewniane przez aktualnie osiągane szybkości połączeń, w aplikacji Cisco GIST do telefonu iPhone zdefiniowano trzy zakresy szybkości: zakres do obsługi Internetu - 150-449 Kb/s, zakres do obsługi plików audio - 450-749 Kb/s i zakres do obsługi plików wideo - powyżej 750 Kb/s. Z aplikacji Cisco GIST do telefonu iPhone skorzystało do tej pory ponad 42 tys. użytkowników z 60 krajów. Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, że globalna średnia szybkość sieci Wi-Fi wynosi 1153 Kb/s, a globalna średnia szybkość sieci telefonii komórkowej wynosi 475 Kb/s. (Uwaga: szybkość jest określana nie tylko przez szybkość dostępu, ale przez dostępność sieci na całej trasie routingu). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację z serwisu iTunes Store (konieczne jest posiadanie konta w serwisie iTunes).
 • Jest już dostępna wersja beta aplikacji Cisco GIST do telefonu BlackBerry Storm.

Dodatkowe źródła:


¹ Jeden eksabajt to: 1 mld gigabajtów; 1000 petabajtów; 250 mln płyt DVD.


Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
UI. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl