Najważniejsze fakty:

 • Firma Cisco opublikowała wyniki badań w zakresie wycieku danych. Jest to trzeci z kolei raport na ten temat, który podsumowuje całokształt działań ekspertów. Skoncentrowano się w nim na zagrożeniach w obrębie przedsiębiorstwa oraz określono, w jakim stopniu niewłaściwe i nieprzemyślane działania wpływają negatywnie na ochronę danych w przypadku firm, pracowników, klientów i partnerów.
 • Badaniem objęto 2000 pracowników i informatyków w następujących dziesięciu krajach: USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii, Chinach, Indiach, Australii, Brazylii oraz we Francji i Włoszech.
 • Najważniejsze wnioski wynikające z badań nad zagrożeniami w obrębie przedsiębiorstwa:
  • duża część informatyków sądzi, że pracownicy powodują więcej zagrożeń bezpieczeństwa niż osoby z zewnątrz;
  • jeden na trzech informatyków objętych badaniem jest zdania, że przenośne dyski twarde są główną przyczyną wycieku danych. Do pozostałych przyczyn należą poczta elektroniczna, zgubione lub ukradzione urządzenia i komunikacja słowna;
  • niektórzy pracownicy przyznają, że zatrzymali urządzenia firmowe po odejściu z pracy - z różnych powodów, m.in. chęci użytkowania ich do celów prywatnych i możliwości ewentualnego powrotu na dawne stanowisko;
  • w przygotowawczej fazie badań jeden na dziesięciu pracowników zgubił urządzenie firmowe lub zostało mu ono ukradzione, co stanowi przypadek utraty danych prywatnych oraz firmowych;
  • jeden na dziesięciu pracowników przyznaje, że on lub ktoś osobiście mu znany, ukradł poufne informacje i/lub urządzenia firmowe oraz/lub sprzedał je dla zysku.

„Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu umożliwiają swoim pracownikom pracę zespołową oraz funkcjonowanie mobilne. Bez nowoczesnych technologii zabezpieczających, reguł, wiedzy i świadomości dane firm są wystawione na większe ryzyko. Obecnie dane są przenoszone, wykorzystywane, zapisywane w programach, przechowywane w pamięciach różnych urządzeń, poza tradycyjnym środowiskiem firmowym, na przykład w domach, w podróży, na ulicach i w kawiarniach, w samolotach i pociągach. Ta tendencja będzie się utrzymywać. Aby skutecznie chronić dane, konieczna jest na początek wiedza na temat zagrożeń typowych dla danej branży, a następnie zastosowanie na tej podstawie odpowiednich technologii, reguł i programów podnoszenia świadomości" - powiedział John N. Stewart, dyrektor ds. bezpieczeństwa w firmie Cisco.


Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
UI. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl