Warszawa, 11 stycznia 2009 r. - Firma Cisco Systems świętuje 25 rocznicę swojego powstania. W ciągu ćwierćwiecza działalności, firma pozyskała ponad 700 patentów i stworzyła około 50 linii produktów. Tym samym przyczyniła się do rozwoju Internetu i dostępnych dzięki niemu technologii komunikacyjnych.

Firma Cisco została założona 10 grudnia 1984 r. przez małżeństwo - Sandy Lerner i Lena Bosacka - byłych informatyków Uniwersytetu Stanforda, których dążenie do umożliwienia wymiany poczty elektronicznej pomiędzy komputerami wykorzystującymi różne sieci, doprowadziło do wynalezienia pierwszego routera wieloprotokołowego. To dokonanie odegrało przełomową rolę w rozwoju Internetu.

Firma Cisco miała wpływ na zmiany, jakie Internet wywarł w ciągu minionych 25 lat na cały świat. Internet, oparty na zaawansowanej infrastrukturze sieciowej, przyczynił się do zmiany specyfiki działalności biznesowej, stymulował rozwój gospodarczy i wzrost produktywności oraz umożliwił zacieśnienie kontaktów między ludźmi z całego świata.

„W ciągu najbliższych 25 lat rola sieci jeszcze bardziej wzrośnie - będzie ona motorem rozwoju, innowacji i produktywności, m.in. w takich branżach, jak służba zdrowia, edukacja i energetyka” - powiedział John Chambers, prezes i CEO Cisco Systems. „Cisco ma wszelkie dane, aby w przyszłości nadal zajmować czołową pozycję wśród firm dążących do ewolucji sieci, a tym samym przyczyniać się do rozwoju narzędzi umożliwiających spersonalizowaną komunikację i współpracę, wykorzystujących technologie mobilne i wideo”. 

W ciągu 25 letniej działalności, firma Cisco uzyskała ponad 7000 patentów i odpracowała ponad 50 linii produktowych. Dzięki temu firma zajmuje pozycję lidera w dziedzinie technologii sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie z całego świata porozumiewają się, pracują, bawią się i uczą. Zaangażowanie Cisco w działania innowacyjne, zaspokajanie potrzeb klientów oraz działalność społeczną stanowi od lat klucz do sukcesów firmy i będzie stanowiło podstawę do podejmowania dalszych przedsięwzięć, mających na celu kształtowanie przyszłości Internetu poprzez zapewnianie nowych możliwości i korzyści dla klientów, pracowników, inwestorów i partnerów handlowych firmy.

Z okazji 25-lecia istnienia Cisco, John Chambers wezwał pracowników do zaangażowania w prace społeczne i odpracowania po cztery godziny na rzecz społeczności lokalnej. Akcja ta wpisuje się w działalność firmy na rzecz społeczności lokalnych.

Najważniejsze fakty i informacje:

  • Ćwierć wieku temu w Internecie istniało zaledwie 1000 „hostów”, obecnie z Internetu korzysta 1,7 mld użytkowników z całego świata.
  • W 1984 r. istniało 1000 urządzeń internetowych, dziś jest ich ponad 1 miliard.
  • Firmę Cisco tworzyły w 1984 r. dwie osoby, które oferowały jeden produkt. Ocenie firma zatrudnia ponad 63 tys. pracowników w 200 biurach na całym świecie, a jej oferta obejmuje 50 linii produktów.
  • Firma Cisco od 25 lat plasuje się w czołówce przedsiębiorstw z branży informatycznej - rok finansowy 2009 zakończyła przychodem w wysokości 36,1 mld USD.
  • Innowacyjność Cisco obrazuje zdobycie ponad 7000 patentów na całym świecie. 9000 kolejnych wniosków patentowych czeka na akceptację.
  • Od 2001 r. pracownicy firmy Cisco przepracowali w wolontariacie prawie 1 mln godzin.
  • Firma Cisco przeznaczyła w ostatnich 10 latach w sumie ponad 1 mld USD na edukację oraz inicjatywy z zakresu integracji społecznej oraz rozwoju gospodarczego, realizowane na całym świecie.

Dodatkowe źródła:

  • Historia firmy Cisco retrospective of Cisco’s 25-year history
  • Raport Cisco 2009 -działalność CSR

Materiały wideo:


Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Kropiwiec
Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 600 00 44 12
Email: akropiwiec@solskibm.pl