Użytkownicy nowych mediów chętniej wdrażają rozwiązania oparte na technologii wideo w swoich firmach


Warszawa, 5 grudnia 2008 roku - Firma Cisco zaprezentowała wyniki badania dotyczącego popularności internetowych rozwiązań wideo w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone na niereprezentatywnej grupie ponad 920 przedstawicieli działów IT z największych polskich przedsiębiorstw, którzy wzięli udział w Cisco Expo w październiku 2008 roku. Wyniki badania pokazują silną korelację pomiędzy biznesowym wykorzystywaniem rozwiązań opartych na technologii wideo, a czynnym używaniem tej technologii w życiu prywatnym.

Badania wykazały, że z aplikacji wideo w miejscu pracy znacznie częściej korzystają osoby, które oglądają filmy w Internecie również prywatnie. Ponad 38% ankietowanych respondentów nawiązuje połączenia wideo ze współpracownikami, a co ósmy regularnie przeprowadza telekonferencje. Jedynie 3% respondentów deklaruje, że regularnie otrzymuje wiadomości wideo od kierownictwa firmy, natomiast zaledwie 2% korzysta z rozwiązań typu „Corporate TV".

Niemal co drugi respondent który codziennie ogląda filmy w Internecie, korzysta z wideo również do celów zawodowych. Natomiast spośród użytkowników, którzy korzystają z wideo rzadko lub nigdy, w pracy wykorzystuje je poniżej 30 %. Widać, że osoby, które używają komunikacji wideo w życiu prywatnym częściej doceniają jej wartość biznesową i częściej korzystają z tych narzędzi w miejscu pracy.

„Choć profesjonalne i konsumenckie zastosowania informatyki różnią się niemal jak ogień i woda, wielu technologiom to konsumenci przecierają drogę do zastosowań biznesowych. Specjaliści uczą się nowych mediów stosując je do celów prywatnych, po czym wykorzystują swoje doświadczenia do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zwiększenia wydajności pracy i obniżenia kosztów. IPTV kroczy drogą wcześniej przebytą przez blogi, VoIP, a nawet samo WWW"- powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce. „Badania pokazują, że ponad 64 % komunikacji międzyludzkiej odbywa się niewerbalnie. Dlatego też skuteczna komunikacja oparta na wideo pozwala na lepsze budowanie spójnych zespołów i wzrost zaufania, dzięki czemu firmy mogą łatwiej stawić czoła wyzwaniom rynku".

Ponad 64% respondentów planuje częściej korzystać z połączeń wideo w przyszłości zarówno do kontaktów z przyjaciółmi, jak i współpracownikami. Gdyby była taka możliwość, co dziesiąty ankietowany chciałby mieć w domu terminal systemu Telepresence. Ponad 6% ankietowanych chciałoby, żeby firmy usługowe, takie jak banki, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe czy też operatorzy telekomunikacyjni, oferowały możliwość zastosowania połączeń wideo w kontaktach

Najpopularniejszym serwisem wideo wśród badanych decydentów okazało się Youtube, z którego korzysta ponad dwie trzecie ankietowanych. Niektórzy respondenci korzystają ponadto z Onet TV i TVN24.pl.

Respondenci najbardziej zainteresowani są treściami dotyczącymi aktualności (ponad 50%), filmami (47%) i teledyskami (32%).


Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
UI. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl