Cisco wprowadza nową ofertę rozwiązań do współpracy, wchodząc na rynek o przewidywanych obrotach 34 mld USD

Oferta zintegrowanych otwartych rozwiązań do współpracy, obejmująca Cisco Unified Communications, Cisco TelePresence i Cisco WebEx

Warszawa, 29 września 2008 r. - Firma Cisco poinformowała o wprowadzeniu nowej oferty rozwiązań do współpracy, która umożliwi przedsiębiorstwom przyśpieszenie procesów biznesowych, zwiększenie produktywności oraz szybsze wprowadzanie innowacji. Oferta obejmuje produkty Cisco Unified Communications i Cisco TelePresence, a także nową platformę aplikacji Web 2.0. Wszystkie te rozwiązania wykorzystują sieć do umożliwienia łączności, komunikacji i współpracy bez względu na używaną aplikację, urządzenie czy środowisko robocze. Nowe rozwiązania, zapewniające ujednoliconą komunikację, łączność wideo oraz platformę aplikacji Web 2.0, mogą być zintegrowane z aplikacjami biznesowymi, istniejącą infrastrukturą informatyczną oraz innymi usługami Web Services. Ponadto umożliwiają programistom tworzenie nowych aplikacji i usług sieciowych oraz dostosowywanie istniejących. Oferta obejmuje następujące produkty:

  • Cisco Unified Communications System Release 7 - rozwiązanie do ujednoliconej komunikacji, zapewniające znacznie niższy całkowity koszt posiadania, łatwość użycia oraz zgodność operacyjną z aplikacjami biznesowymi.
  • Cisco TelePresence Expert on Demand - rozwiązanie do łączności wideo zintegrowanej z telecentrum, oparte na praktycznym doświadczeniu Cisco z usługą TelePresence, zapewniające zaawansowaną wewnętrzną obsługę klientów z możliwością zasięgania fachowych porad bezpośrednio z sesji TelePresence.
  • Cisco WebEx® Connect - nowa platforma aplikacji Web 2.0 oparta na modelu "oprogramowanie jako usługa", umożliwiająca zintegrowanie funkcji sygnalizowania obecności, komunikatora, konferencji internetowych oraz środowisk pracy zespołowej z tradycyjnymi aplikacjami biznesowymi i aplikacjami Web 2.0.

"Współpraca to nowy etap rozwoju Internetu, bezpośrednio uzależniony od możliwości sieci. Zdaniem analityków wartość rynku związanego ze współpracą wyniesie 34 mld USD" - powiedział Don Proctor, wiceprezes działu oprogramowania w firmie Cisco. "Nasza platforma sieciowa używa protokołów opartych na otwartych standardach oraz zapewnia dostęp do ważnych usług współpracy, takich jak sygnalizacja obecności, komunikator i kontrola połączeń w oparciu o reguły, z wielu różnych urządzeń i aplikacji. Oferta rozwiązań Cisco do współpracy wykorzystuje tę architekturę sieci do stworzenia zintegrowanego środowiska współpracy obejmującego różne funkcje, od prostych wiadomości tekstowych po sesje Cisco TelePresence".

"Dzięki odpowiedniej platformie współpracy możemy szybciej podejmować decyzje, zwiększyć produktywność oraz usprawnić zarówno kontakty wewnątrz firmy jak i zewnętrzne z klientami lub partnerami handlowymi. Sądzę, że nasza zdolność do współpracy daje nam przewagę nad konkurencją" - powiedział Mike DeDecker, inżynier sieciowy, Activision. "Podejście Cisco do współpracy opiera się na wykorzystaniu naszej sieci korporacyjnej do zapewnienia bezproblemowej komunikacji, co ułatwia współpracę w kontekście procesów biznesowych".

Nowe rozwiązania do współpracy, oparte na platformie sieciowej Cisco, zapewniają zgodność operacyjną z aplikacjami biznesowymi, urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz narzędziami internetowymi, a równocześnie umożliwiają spełnienie wymagań działów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa, przestrzegania reguł i zgodności z przepisami. Otwarta architektura oraz interfejs API oparty na standardach udostępniają usługi aplikacyjne i sieciowe, umożliwiają dostosowywanie przez użytkownika i integrację z systemem informatycznym, a także zapewniają zgodność operacyjną z aplikacjami i sprzętem różnych firm. Klienci mogą tworzyć mieszane środowiska współpracy (collaborative mash-up) z użyciem publicznie dostępnych narzędzi internetowych, aplikacji korporacyjnych oraz aplikacji CRM (zarządzanie kontaktami z klientem) i ERP (zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa). Taka otwarta architektura umożliwia także udostępnianie funkcji współpracy z wielu różnych urządzeń, takich jak komputery z systemami Windows i Mac OS oraz telefony komórkowe z systemami Symbian, BlackBerry i Windows Mobile.

Cisco udostępnia także otwarte środowiska opracowywania aplikacji oparte na narzędziach Web 2.0 i interfejsach API, w tym następujące:

  • Cisco Unified Applications Environment - możliwość dostarczania aplikacji internetowych do urządzeń zgodnych ze specyfikacją Cisco Unified IP Phone
  • Cisco Applications eXchange Platform - możliwość udostępniania funkcji rutera aplikacjom w biurach oddziałowych.
  • Cisco Adaptive Security Appliance 8.0(4) - rozwiązanie bezpieczeństwa do sieci otwartych, umożliwiające rozszerzenie funkcji współpracy z użyciem konwergentnej (przesyłanie danych i głosu) wirtualnej sieci prywatnej, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
  • Cisco WebEx Connect - integracja aplikacji biznesowych, narzędzi internetowych i środowisk pracy zespołowej.

Cisco Unified Communications Release 7.0

Cisco Unified Communications System Release 7.0 pozwala na sprawne dostosowywanie się do zmian rynkowych oraz osiąganie przewagi nad konkurencją dzięki szybkości i innowacyjności. Bezproblemowe wdrożenie ujednoliconej komunikacji jest możliwe tylko, jeśli przedsiębiorstwo wykorzysta już posiadaną infrastrukturę i aplikacje. Cisco Unified Communications System Release 7.0 udostępnia udoskonalone środowisko opracowywania aplikacji oraz zapewnia głębszą integrację z produktami firm IBM i Microsoft. Udoskonalenia związane z mobilnością ułatwiają rozszerzenie zwiększających produktywność funkcji na całe środowisko. Cisco Unified Mobile Communicator obsługuje obecnie urządzenia z systemami operacyjnymi Windows Mobile, Symbian i Blackberry. Ponadto Cisco Unified Communications System Release 7.0 umożliwia obniżenie kosztów systemu i zarządzania dzięki zwiększeniu skalowalności. Funkcja Cisco Unified Presence może być teraz skalowana do 30 tys. użytkowników na jeden serwer, a funkcja Cisco Unity do 15 tys. użytkowników. Ponadto dostępne jest łatwe w użyciu środowisko wdrażania urządzeń, które umożliwia optymalizację zarządzana siecią. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.cisco.com/go/unifiedworkspace.

Cisco TelePresence Expert on Demand

Cisco TelePresence Expert on Demand umożliwia zaawansowaną i spersonalizowaną obsługę klienta w oparciu o funkcje współpracy. Oznacza to, że klient przez naciśnięcie jednego przycisku może połączyć się z ekspertem od danego zagadnienia i uzyskać dostosowaną do sytuacji, osobistą obsługę. Cisco TelePresence Expert on Demand łączy w sobie funkcje Cisco Unified Communications, Cisco Unified Contact Center oraz Cisco TelePresence, umożliwiając przedsiębiorstwu zapewnienie wszechstronnej, osobistej, zaawansowanej obsługi klienta, w tym również w punkcie sprzedaży. Użytkownik może wezwać eksperta i uzyskać od niego osobistą pomoc bezpośrednio z sesji Cisco TelePresence lub ze specjalnego terminala Cisco TelePresence. Na przykład bank detaliczny może świadczyć spersonalizowane usługi dla klientów w każdym oddziale, optymalizując tym samym liczbę wysoko kwalifikowanych pracowników. Dzięki temu przedsiębiorstwo może udostępniać rzadkie zasoby i wysoko kwalifikowanych pracowników w sposób ekonomiczny, niezależnie od położenia geograficznego. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://cisco.com/en/US/products/ps7060/index.html.

Cisco WebEx Connect

Cisco WebEx Connect to "mgławicowa" (cloud-based) platforma aplikacji, umożliwiająca tworzenie mieszanych środowisk współpracy. Udostępnia szereg standardowych aplikacji, takich jak komunikator, środowiska pracy zespołowej, zarządzanie dokumentami, zarządzanie kalendarzami i konferencje, przy czym aplikacje te mogą być łączone z widgetami innymi firm, tworzonymi przy użyciu otwartych interfejsów API, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować w jednym jednolitym środowisku roboczym. Cisco WebEx Connect udostępnia także rozbudowane środki kontroli administracyjnej umożliwiające realizację wymagań w zakresie polityki przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami oraz zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Cisco WebEx Connect współpracuje z rozwiązaniami do przesyłania wiadomości oraz z systemem Cisco Unified Communication, zapewniając zintegrowane funkcje komunikacyjne w ramach mieszanego środowiska współpracy. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.webex.com/go/connect_tour.

Dostępność

Produkty Cisco Unified Communications System Release 7.0 i Cisco TelePresence Expert on Demand są dostępne już obecnie. Produkt WebEx Connect jest obecnie dostępny jako klient do komputera biurkowego i klient internetowy. Klient do urządzeń mobilnych będzie udostępniony na początku 2009 r.

Łącza

Cisco Collaboration Homepage - strona główna produktów Cisco do współpracy
Cisco Unified Communications Product Portfolio - oferta produktów Cisco do ujednoliconej komunikacji
Cisco WebEx Connect Quick Tour - szybka prezentacja produktu Cisco WebEx Connect

O firmie Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie http://www.cisco.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.


Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl