Cisco i VMware przyspieszają wprowadzanie nowatorskich rozwiązań wirtualizacji w centrum przetwarzania danych

Firmy dostarczają wspólne rozwiązania mające na celu dodanie funkcji wirtualnej sieci autorstwa Cisco do infrastruktury VMware i zwiększenie wydajności wirtualnych pulpitów w obrębie sieci WAN

Warszawa, 19 września 2008 r. - Firma Cisco i VMWare® liderzy rynku rozwiązań do wirtualizacji, poinformowali o nawiązaniu współpracy w zakresie dostarczania wspólnych rozwiązań data center solutions opracowanych z myślą o zwiększeniu skalowalności i kontroli nad działaniem środowisk wirtualnych. Przełącznik rozproszonego oprogramowania wirtualnego Cisco Nexus® 1000V będzie dostępny jako wbudowana opcja w VMware Infrastructure. Cisco i VMware połączą też swoje doświadczenia w zakresie sieci oraz wirtualizacji, aby wprowadzić na rynek nowy zestaw profesjonalnych usług dla wielu branż. Firmy będą również prowadziły szkolenie dla dilerów zakończone certyfikatem w zakresie pomocy technicznej dla klientów chcących wdrożyć strategię wirtualizacji do centrów przetwarzania danych. Równocześnie firmy nawiązały współpracę w zakresie integracji rozwiązań VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) z rozwiązaniami Cisco® Application Delivery Networking w celu zwiększenia wydajności pulpitów wirtualnych w obrębie sieci WAN.

Rozproszony przełącznik wirtualny Cisco Nexus 1000V uprości działanie zarówno fizycznej, jak i wirtualnej infrastruktury sieciowej, aby pomóc administratorom zarządzającym serwerami, urządzeniami wirtualnymi i sieciami w przyspieszeniu wirtualizacji centrów przetwarzania danych. Przełącznik Nexus 1000V rozszerzy strategię bezpieczeństwa, procedurę egzekwowania reguł, automatyczne zarządzanie i dostęp do funkcji diagnostycznych Cisco na dynamiczne środowiska VMware, które będzie można rozbudować do tysięcy urządzeń wirtualnych. W tym wysoce elastycznym środowisku nowa technologia wirtualnych połączeń sieciowych (VN-Link) Cisco przełącznika Nexus 1000V integruje się ze środowiskiem vNetwork Distributed Switch firmy VMware, tworząc logiczną infrastrukturę sieciową zapewniającą pełną widoczność i jednolitość sieci, a także całkowitą kontrolę nad nią. Rozwiązanie to pomoże zespołom zajmujący się sieciami, wirtualizacją i serwerami zwiększyć wydajność wirtualnych środowisk i uzyskiwać dokładne dane w czasie rzeczywistym udoskonalające współpracę w zakresie rozwiązywania problemów.

"Wprowadziliśmy wirtualizację serwerów, aby zmniejszyć zużycie energii systemów chłodzenia, zwiększyć wydajność zasobów naszego centrum przetwarzania danych i zaoszczędzić nieco przestrzeni. Różnorodne potrzeby naszej uczelni w zakresie mocy obliczeniowej wymagają wprowadzenia jednolitego modelu zarządzania informatyką w obrębie całego centrum przetwarzania danych" - powiedziała Theresa Regan, dyrektor ds. operacyjnych i usług w zakresie infrastruktury uczelni Massachusetts Institute of Technology. "Najlepszym efektem współpracy firm Cisco i VMware jest to, że pomoc techniczna, zabezpieczenia i łatwość egzekwowania reguł zarządzania znane z sieci Cisco będą dostępne dla każdej maszyny wirtualnej w obrębie infrastruktury VMware. To nowatorskie rozwiązanie zwiększy stopień wykorzystania urządzeń wirtualnych w naszej placówce".

"Podjęcie współpracy przez VMware i Cisco to znaczący krok naprzód w osiąganiu korzyści przez naszych klientów z wdrożenia kompleksowej architektury wirtualnego centrum przetwarzania danych, co upraszcza świadczone przez nich usługi informatyczne" - powiedział Brian Byun, wiceprezes działu ds. partnerów i rozwiązań globalnych (Global Partners and Solutions) w firmie VMware. "Z radością informujemy o możliwości integracji przełącznika Cisco Nexus 1000V i infrastruktury VMware, co stanowi główną podstawę naszej strategii nawiązywania współpracy partnerskiej z liderami branży w celu dostarczania klientom całkowicie ujednoliconych systemów do zarządzania fizyczną oraz wirtualną infrastrukturą serwerów, sieci i pamięci masowej wymaganych w zwirtualizowanych centrach przetwarzania danych".

Rozproszony przełącznik wirtualny Cisco Nexus 1000V z usługami Cisco w zakresie sieci VN-Link i pamięci masowej stanowią dopełnienie infrastruktury VMware, użytkowanej przez ponad 120 tys. użytkowników. Dzięki temu zintegrowanemu wirtualnemu rozwiązaniu, kierownicy działów informatycznych będą mogli ustanowić i wyegzekwować reguły nawiązywania połączeń z każdą maszyną wirtualną w obrębie centrum przetwarzania danych. Teraz konfigurację opartą na regułach i sposób świadczenia usług sieciowych dostępne w przełącznikach sprzętowych Cisco będzie można zastosować w każdej maszynie wirtualnej. Te wirtualne funkcje ułatwią kierownikom działów informatycznych zarządzanie maszynami wirtualnymi podczas migracji z serwerów fizycznych w czasie rutynowego procesu serwisowania sprzętu lub równoważenie obciążenia serwerów na potrzeby optymalizacji wydajności i dostępności aplikacji.

"Dzięki zintegrowaniu kompleksowych rozwiązań sieciowych Cisco dla centrów przetwarzania danych z platformą VMware nasi klienci mogą cieszyć się korzyściami z usług Cisco świadczonych w zakresie sieci, zabezpieczeń i pamięci masowej razem z naszym sprzętem sieciowym" - powiedział Soni Jiandani, wiceprezes działu marketingu, dostępu do serwerów i wirtualizacji Cisco. "Ponadto, dzięki doświadczeniu w ocenie, planowaniu i projektowaniu sieci, możemy służyć pomocą naszym klientom w ustanawianiu właściwych reguł tak, aby osiągali korzyści z wirtualizacji sieci w całym przedsiębiorstwie".

Cisco i VMware świadczą też wspólne usługi doradcze w zakresie wirtualizacji, pomagając klientom w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań do wirtualizacji serwerów, sieci i pamięci masowej dla centrów przetwarzania danych, które zmniejszają koszty dzięki szybkiemu i łatwemu wprowadzaniu nowych aplikacji oraz dzięki ich wysokiej wydajności. Cisco and VMware Virtualization Assessment Service oraz usługa planowania i projektowania Cisco i VMware określa oraz eliminuje braki w klienckich infrastrukturach serwerowych, pamięci masowej i sieciowych, zapewniając kompleksową skonsolidowaną architekturę wirtualną.

Firmy Cisco i VMware będą współpracować z partnerami i klientami w celu zapewnienia sobie pozycji lidera w zakresie wykorzystania technologii wirtualizacji do osiągania korzyści biznesowych i dzielenia się tą wiedzą poprzez najlepsze w branży szkolenia i certification programs.

"Wirtualizacja sieci jest głównym elementem centrów przetwarzania danych nowej generacji. Dzięki skoncentrowaniu się na wirtualizacji usług i zasobów w obrębie sieci, Cisco rozwinie programy szkoleniowe i certyfikacyjne dla centrów przetwarzania danych" - powiedziała Jeanne Beliveau-Dunn, dyrektor działu Learning@Cisco. "Cisco współpracuje z firmą VMware w celu tworzenia certyfikowanych szkoleń i kursów dla klientów i dilerów uwzględniających zachodzące zmiany w architekturach i nowe stanowiska pracy, takie jak architekt centrum przetwarzania danych, twórca centrum przetwarzania danych i specjalista ds. operacji centrum przetwarzania danych".

Dodatkowo Cisco i VMware zaproponują nowy protokół o nazwie Network Interface Virtualization do standardów IEEE, który umożliwi dostarczanie technologii VN-Link w wysokowydajnych rozwiązaniach sprzętowych.

Wysokowydajne pulpity wirtualne

Cisco i VMware nawiązały współpracę w celu przyspieszenia wykorzystania wirtualnych pulpitów przez zwiększenie wydajności wirtualnych pulpitów użytkowników w obrębie sieci WAN, umożliwiając zdalnym użytkownikom centralne i rozproszone drukowanie i udoskonalając automatyczne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii. Oferta rozwiązań Cisco z zakresu udostępniania aplikacji sieciowych (Application Delivery Networking) optymalizuje dostępność, wydajność i bezpieczeństwo aplikacji w obrębie sieci WAN. Dzięki połączeniu jej z infrastrukturą VMware VDI, klienci mogą wdrażać rozwiązania zapewniające zoptymalizowaną obsługę pulpitów zdalnych. Frimy Cisco i VMware razem pracowały nad testowaniem pewnych sposobów użytkowania w celu zwiększenia wygody zdalnych użytkowników podczas obsługi pulpitów wirtualnych. Jak opublikowano w dokumencie jointly developed whitepaper, architektura VDI testowana przez Cisco i VMware wykazuje przyspieszenie o 65% dostępu do plików i aplikacji z wykorzystaniem rodzimego protokołu RDP dla wielu użytkowników, oprogramowania Cisco WAAS i Cisco Application Control Engine (ACE) do zoptymalizowania protokołów WAN, z infrastrukturą VMware VDI, oprogramowaniem Virtual Desktop Manager i infrastrukturą zaplecza. Cisco i VMware nadal będą rozwijać tę architekturę w celu optymalizacji obsługi zdalnych użytkowników i zwiększenia zapotrzebowania na pulpity wirtualne.

Dostępność

Rozproszony przełącznik wirtualny Cisco Nexus 1000V z technologią VN-Link dla środowisk VMware będzie dostępny dla klientów w pierwszej połowie 2009 roku. Oprogramowanie Cisco WAAS i Application Control Engine dla VDI jest już dostępne.


Informacje o firmie VMware

Firma VMware jest światowym liderem na rynku rozwiązań do wirtualizacji, od pojedynczych komputerów po całe centra przetwarzania danych. Niezależnie od wielkości firmy klienci wykorzystują oprogramowanie VMware do ograniczania kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych, zapewniania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, wzmocnienia bezpieczeństwa informatycznego oraz wprowadzania inicjatyw proekologicznych. Z przychodami w kwocie 1,3 mln USD za rok 2007, ponad 120 tys. klientów i 18 tys. partnerów firma VMware jest jednym z najszybciej rozwijających się producentów oprogramowania na świecie. Większościowym udziałowcem firmy VMware, z siedzibą w Palo Alto w stanie Kalifornia, jest EMC. Strona internetowa firmy www.VMware.com.

O firmie Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie http://www.cisco.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.


Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl


Cisco, logo Cisco i Cisco Systems są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco Systems Inc. i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. VMware jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy VMware Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie są własnością odpowiednich podmiotów. Użycie słowa "partner" nie oznacza zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Cisco a inną firmą. Niniejszy dokument firmy Cisco zawiera informacje publiczne.

Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej stanowią ogólny opis naszych produktów i nie powinny być brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji o zakupie. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej nie stanowią zobowiązania, obietnicy wymogu prawnego dostarczenia jakiegokolwiek produktu, kodu bądź funkcjonalności. Rozwijanie, wprowadzenie na rynek bądź koordynacja produktów lub funkcjonalności opisanych w niniejszym dokumencie pozostaje do naszego uznania.