Firma Cisco Systems informuje o ostatecznym porozumieniu dotyczącym nabycia firmy PostPath

Oprogramowanie firmy PostPath do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza rozszerzy platformę do współpracy WebEx firmy Cisco

Warszawa, 1 września 2008 r. - Firma Cisco poinformowała o zamiarze nabycia prywatnej firmy PostPath Inc., dostawcy nowatorskiego oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza. Firma PostPath ma główną siedzibę w Mountain View w Kalifornii, posiada też dodatkową placówkę rozwojową w Sofii. Oprogramowanie firmy wzbogaci istniejące możliwości platformy do współpracy WebEx Connect firmy Cisco w zakresie obsługi poczty elektronicznej i kalendarza.

W dzisiejszym, szybko się rozwijającym środowisku biznesowym wydajna, adaptacyjna współpraca ma znaczenie krytyczne dla osiągania i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Dzięki oprogramowaniu firmy PostPath Cisco rozszerzy funkcje obsługi poczty elektronicznej i kalendarza w swojej elastycznej platformie do współpracy opartej na koncepcji oferowania oprogramowania jako usługi (software-as-a-service ? SaaS). Platforma ta obejmuje obecnie komunikator, aplikacje do przesyłania głosu, obrazu i danych oraz do zarządzania dokumentami, a także aplikacje w technologii Web 2.0. Kombinacja ta umożliwi klientom wykorzystywanie współpracy w celu przyspieszenia procesów biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami.

"Nabycie firmy PostPath stanowi dopełnienie naszej strategii rozwoju zintegrowanej platformy do współpracy, dostosowanej do współczesnego i przyszłego sposobu pracy oraz zapewniającej rzeczywisty wzrost produktywności i lepiej zaspokajającej potrzeby użytkowników" - powiedział Doug Dennerline, wiceprezes firmy Cisco i szef działu oprogramowania do współpracy (Collaboration Software Group). "Nasz model udostępniania oparty na technologii typu cloud zapewnia klientom szybki rozwój i atrakcyjne efekty ekonomiczne".

Firma PostPath oferuje oparte na systemie Linux rozwiązanie do obsługi poczty elektronicznej, kalendarza i współpracy. Rozwiązanie to jest zgodne operacyjnie z wieloma innymi rozwiązaniami pocztowymi i udostępnia niezależnego od przeglądarki klienta internetowego w technologii AJAX. Oprogramowanie firmy PostPath jest również zgodne z wieloma innymi klientami mobilnymi.

Oprogramowanie firmy PostPath jest wyjątkowo bezpieczne i skalowalne oraz zawiera nowatorskie elementy architektury Web 2.0, co pozwoli spełnić wymagania zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych firm.

Nabycie firmy PostPath stanowi przykład realizacji strategii innowacyjnej firmy Cisco opartej na koncepcji "budować, kupować i nawiązywać współpracę", która pozwala szybko wchodzić na nowe obszary i zrozumieć kluczowe zmiany zachodzące na rynku. W ramach swojej strategii rozwoju firma opracowuje innowacyjne oprogramowanie we własnym zakresie jak i również inwestuje w inne firmy i nabywa je. Do ostatnio przejętych firm należą tacy liderzy branży, jak WebEx, IronPort i Securent.

W ramach zawieranej umowy Cisco zapłaci za wszystkie udziały w firmie PostPath około 215 mln USD. Transakcja zostanie rozliczona zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowania. Transakcja podlega wielu standardowym procedurom realizacji i powinna zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale roku finansowego 2009 firmy Cisco. Po zakończeniu transakcji pracownicy firmy PostPath staną się pracownikami działu oprogramowania do współpracy (Collaboration Software Group - CSG) firmy Cisco. CSG wchodzi w skład powołanego ostatnio działu oprogramowania obejmującego wszystkie główne jednostki organizacyjne Cisco zajmujące się tworzeniem oprogramowania, a w tym dział ds. sieciowego systemu operacyjnego IOS, dział zarządzania siecią i usługami, dział rozwiązań do ujednoliconej komunikacji, dział zarządzania strategiami oraz dział produktów SaaS.

O firmie Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie http://www.cisco.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.


Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl