Cisco wspomaga kształcenie specjalistów w dziedzinie sieci teleinformatycznych

Firma przedstawia sieciową społeczność edukacyjną i nowe możliwości rozwoju dla osób zainteresowanych teleinformatyką

Warszawa, 8 lipca 2008 r. - Potwierdzając swe zaangażowanie we wspieranie rozwoju specjalistów technicznych na całym świecie, firma Cisco przedstawiła Cisco Learning Network (www.cisco.com/go/learnnetspace) - wykorzystującą rozwiązania Web 2.0 społeczność sieciową przeznaczoną zarówno dla doświadczonych profesjonalistów, jak i osób pragnących zawodowo zajmować się informatyką. Cisco Learning Network tworzy dedykowane środowisko umożliwiające globalną współpracę poprzez współdzielenie dokumentów, dyskusje na otwartych forach oraz wymianę pomysłów.

Firma Cisco przedstawiła również istotne rozszerzenie zakresu swoich popularnych programów certyfikacyjnych o trzy nowe pakiety: CCNA Security, CCNA Voice i CCNA Wireless, obejmujące ważne aspekty działania współczesnych złożonych sieci teleinformatycznych.

"Wobec ogromnego wzrostu znaczenia sieci dla stymulacji rozwoju gospodarczego, pracy zespołowej i komunikacji międzyludzkiej, rośnie również zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Oceniamy, że zaspokojenie tego zapotrzebowania w skali świata będzie wymagało podwojenia, a może nawet potrojenia liczby certyfikowanych specjalistów w ciągu najbliższych pięciu lat" - powiedziała Jeanne Beliveau-Dunn, dyrektor generalny Learning@Cisco. "Rozszerzając portfolio CCNA i uruchamiając Cisco Learning Network, wzbogacamy nasze działania na rzecz zaspokojenia światowego zapotrzebowania na wykształconych informatyków, przyspieszenia rozwoju gospodarki opartej na informacji i zwiększenia produktywności społeczności technicznej o dwa kolejne, ważne elementy."

Ilustracje i materiały wideo:

Learning@Cisco - inicjatywa na rzecz wspierania rozwoju talentów


Cykl edukacji: Z myślą o obecnych i przyszłych wyzwaniach


Skarbnica: Łatwy dostęp do materiałów szkoleniowych


Współpraca: Seminaria i blogi inspirują globalną wymianę poglądów


To jest biznes: Sieci to dziś o wiele więcej, niż zera i jedynki

Cisco Learning Network

Udostępniając mechanizmy sieci społecznościowych takie jak blogi, wiki i fora, Cisco Learning Network umożliwia użytkownikom dyskutowanie na interesujące ich tematy i kontakt z wiodącymi specjalistami w dziedzinie projektowania, implementowania i eksploatacji sieci. Społeczność będzie miała również bezpośredni wpływ na powstawanie i rozwój strategii edukacyjnych Cisco dzięki wykorzystaniu jej opinii przy tworzeniu i ocenie szkoleń.

Wbudowane mechanizmy współdzielenia dokumentów udostępniają społeczności certyfikowanych specjalistów centralne repozytorium dokumentacji produktów, informacji konfiguracyjnych i porad na temat rozwiązywani problemów, a także opinii ekspertów z dziedziny problematyki sieciowej. W miarę rozwoju społeczności będzie się ona stawać dla profesjonalistów coraz ważniejszym narzędziem, umożliwiającym zwiększanie produktywności i rozwiązywanie newralgicznych problemów, na jakie napotykają administrując sieciami.

"W sytuacji, gdy zapotrzebowanie na profesjonalnych informatyków gwałtownie rośnie, takie scentralizowane źródło informacji jest niezwykle potrzebne" - mówi znany autor i ekspert z dziedziny sieci Terry Slattery, CCIE® #1026. "Cisco Learning Network to znakomite narzędzie dla osób pragnących poznawać nowe technologie, utrzymywać kontakt z kolegami i zdobywać nowe certyfikaty."

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa, transmisji głosu i komunikacji bezprzewodowej

Najnowsze badania zamówione przez Cisco i przeprowadzone przez Forrester Consulting potwierdzają ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny sieci. 36 procent przebadanych globalnych firm deklaruje, że zatrudnia specjalistów od sieci bezprzewodowych, przy czym liczba ta zwiększy się w ciągu następnych pięciu lat niemal dwukrotnie. Specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa sieci zatrudnia 46 procent ankietowanych firm - oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba ta wzrośnie o do 80 procent. 69 procent przebadanych firm deklaruje, że w ciągu nadchodzących pięciu lat zatrudniać będzie specjalistów do spraw transmisji głosu - obecnie zatrudnia ich 40 procent ankietowanych przedsiębiorstw. Respondenci podkreślali również duże znaczenie certyfikatów zawodowych. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących informatyki twierdzą, że posiadanie certyfikatów zawodowych i technicznych jest drugim po wyższym wykształceniu wymaganiem przy kwalifikacji na ich stanowisko.

Nowe certyfikaty CCNA odzwierciedlają rosnącą specjalizację w dziedzinie sieci teleinformatycznych i wyznaczają kierunki kształcenia konieczne w rozwoju kariery zawodowej:

  • CCNA Security - Certyfikat ten potwierdza posiadanie umiejętności przydatnych na stanowiskach takich jak specjalista do spraw bezpieczeństwa sieci, administrator bezpieczeństwa i specjalista pomocy technicznej do spraw bezpieczeństwa. Umiejętności te obejmują instalowanie, rozwiązywanie problemów oraz monitorowanie urządzeń sieciowych w celu zapewnienia spójności, poufności i dostępności danych.
  • CCNA Voice - Certyfikat ten potwierdza posiadanie umiejętności przydatnych na stanowiskach takich jak administrator do spraw transmisji głosu, inżynier transmisji głosu i menedżer transmisji głosu. Potwierdza również znajomość rozwiązań VoIP (voice over IP) takich jak centrale i aparaty IP, zarządzanie połączeniami czy poczta głosowa, a także architektury Cisco Unified Communications i rozwiązań mobilnych, obecności i TelePresence.
  • CCNA Wireless - Certyfikat ten potwierdza posiadanie umiejętności przydatnych na stanowiskach takich jak administrator i pomocnik administratora sieci, specjalista pomocy technicznej do spraw sieci bezprzewodowych i kierownik projektów WLAN. Umiejętności te obejmują konfigurowanie, wdrażanie i eksploatację bezprzewodowych sieci lokalnych Cisco.

Więcej informacji o programie certyfikatów Cisco, w tym o organizowanych kursach i egzaminach, można znaleźć pod adresem www.cisco.com/go/learnnetspace

Cisco Press, lider w dziedzinie produktów dla samokształcenia kandydatów na certyfikaty CCNA, oferuje już produkty przygotowane z myślą o nowych egzaminach CCNA Security i wkrótce opublikuje materiały dla wszystkich egzaminów CCNA. Będzie je można zakupić na stronie http://www.ciscopress.com/ccna


Informacje o firmie Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie http://www.cisco.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.


Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl