Spotkanie Instruktorów Akademii Cisco

Warszawa, 4 lipca 2008 r. - W dniach 18-19 czerwca odbyła się w Warszawie Krajowa Konferencja Instruktorów Akademii Cisco. Spotkanie zostało zorganizowane w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób związanych z Cisco Networking Academy i wspierających program m.in. kierownicy poszczególnych akademii, instruktorzy, administratorzy, przedstawicieli zaangażowanych jednostek edukacyjnych, a także reprezentanci tych szkół i uczelni, które dopiero rozważają swoje przystąpienie do programu. Zaproszeni goście zaprezentowali nowości w programie i kierunki rozwoju Networking Academy na kolejne lata, natomiast inżynierowie Cisco podzielili się swoją wiedzą na temat innowacji w technologiach sieciowych i w portfolio rozwiązań Cisco.

Program Networking Academy przynosi zasadnicze korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Program pozwala uczestnikom na zdobycie liczącego się na całym świecie w branży teleinformatycznej certyfikatu, który potwierdza ich kompetencje na konkurencyjnym rynku pracy. Szkoły decydują się na organizację zajęć, ponieważ mają gwarancję, że Networking Academy będzie atrakcyjnym i zawsze aktualnym programem nauczania szybko rozwijających się technologii. Natomiast firmy i administracja publiczna odnoszą korzyści, bo liczą na zatrudnienie wykształconych specjalistów, którzy będą w stanie zadbać o prawidłową obsługę i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. Dla firmy Cisco i jej partnerów handlowych obecność wykwalifikowanych kadr ułatwia prowadzenie i realizację procesów wdrożeniowych.

W ramach programu Cisco Networking Academy w Polsce działa 135 autoryzowanych akademii, które dostarczają wiedzy niezbędnej do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych oraz przygotowują studentów do uzyskania certyfikatu zawodowego CCNA (Cisco Certified Networking Associate). Od momentu rozpoczęcia programu w 2000 roku w programie uczestniczyło ponad 40 tysięcy osób. Program Cisco Networking Academy jest kierowany do szerokiej grupy odbiorców. Adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół ponadgimnazjalnych, studenci wyższych uczelni oraz osoby, które chcą uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Podstawowy kurs w Cisco Networking Academy składa się z 4 części i trwa minimum 6 miesięcy. Uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych, zdobywają umiejętności praktyczne w laboratorium, a także korzystają z nowoczesnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych.


Informacje o firmie Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie http://www.cisco.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.


Cisco, logo Cisco i Cisco Systems są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub firm z nią stowarzyszonych w USA i pewnych innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie należą odpowiednio do ich właścicieli. Słowo "partner" nie oznacza istnienia formalnych stosunków między Cisco a jakąkolwiek firmą. Ten dokument jest publiczną informacją Cisco.


Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl