Nadchodzi era mobilnego biznesu

Nowa architektura integruje mobilne urządzenia, aplikacje i sieci przy szerokim wsparciu twórców aplikacji i rozwiązań.

Warszawa, 6 czerwca 2008 r. - Firma Cisco® przedstawiła nową architekturę, która ułatwi firmom zaspokajanie potrzeb w zakresie mobilności i pozwoli przejść od etapu podstawowych sieci bezprzewodowych ku nowej generacji mobilności w biznesie, wspomagającej szeroko pojętą pracę zespołową. Inicjatywa ta jest częścią Cisco Motion - realizowanej przez Cisco nowatorskiej wizji mobilności dla biznesu, dostarczającej praktycznych rozwiązań zapewniających integrację mobilnych urządzeń i aplikacji, rozwiązań bezpieczeństwa i różnorodnych sieci w jednolitą platformę.

Podstawowym elementem składowym Cisco Motion jest Cisco 3300 Series Mobility Services Engine (MSE) - oparta na elastycznych urządzeniach platforma, wyposażona w otwarty interfejs programistyczny (API, application programming interface), który zapewnia konsolidację i obsługę szeregu usług mobilnych w sieciach bezprzewodowych i przewodowych. Cisco udostępnia cztery pierwsze pakiety oprogramowania dla MSE: Cisco Context-Aware Software, Cisco Adaptive Wireless Intrusion Prevention System (wIPS), Cisco Secure Client Manager oraz Cisco Mobile Intelligent Roaming. Platforma Cisco MSE wraz z towarzyszącym oprogramowaniem może współpracować z produktami serii Cisco Unified Wireless Network, Cisco Unified Communications Manager oraz zgodnymi z Cisco urządzeniami, co pozwala zwiększyć możliwości i wartość korporacyjnego systemu mobilności.

Liczni partnerzy - dostawcy aplikacji i rozwiązań - dokonali już integracji z MSE lub planują to zrobić w najbliższej przyszłości. Ekosystem partnerów obejmuje dostawców takich jak Nokia i Oracle, partnerów technologicznych jak AeroScout, Agito Networks i Airetrak, a także dostawców specjalistycznych aplikacji branżowych jak IntelliDOT i Johnson Controls (rozwiązania dla służby zdrowia) oraz OATSystems (rozwiązania dla wytwórczości).

"Współczesnym wyzwaniom związanym z mobilnością dla biznesu nie da się podołać korzystając jedynie z tradycyjnych bezprzewodowych sieci lokalnych, które nie rozwiązują problemów konwergencji licznych elementów sieci i potrzeb związanych z pracą zespołową. Cisco Motion to architektura sieciowa prawdziwie zorientowana na usługi, pozwalająca stworzyć mobilną sieć będącą platformą integracji kluczowych dla firmy strategii, procesów i celów," - powiedział Brett Galloway, wiceprezes Cisco Wireless and Security Technology Group. "Aby spełnić i przekroczyć wymagania firm w stosunku do mobilności, informatyka musi zapewnić bezpieczeństwo i zarządzanie szeregiem urządzeń, integrację rozlicznych sieci, pracę aplikacji, bezpieczny dostęp do informacji, a także zagwarantować prawidłowe działanie całości niezależnie od rodzaju połączeń sieciowych czy miejsca przebywania użytkowników."

Cisco Motion: przyspieszenie ewolucji rozwiązań mobilnych dla biznesu

Działy informatyki stoją wobec konieczności zarządzania zróżnicowanymi sieciami (Wi-Fi, łączność komórkowa, pasywne RFID, osobista łączność bezprzewodowa, czujniki, Ethernet), obsługującymi rosnącą liczbę urządzeń i aplikacji. Podejście Cisco Motion obejmuje pierwszą w branży architekturę mobilności, rozwiązującą te problemy na następujące sposoby:

  • Ujednolicenie sieci: dostęp do aplikacji niezależnie od rodzaju połączenia
  • Zarządzanie urządzeniami klienckimi: bezpieczeństwo urządzeń, scentralizowane udostępnianie zasobów
  • Wspomaganie pracy zespołowej: wybór mediów odpowiednich do miejsca i czasu
  • Otwarcie możliwości rozwoju: otwarty interfejs API, wspierający zintegrowane aplikacje i usługi

"Przedstawiona przez Cisco wizja mobilności odzwierciedla podejście Oracle do tworzenia aplikacji, skoncentrowane na zapewnieniu użytkownikom efektywnego dostępu do informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji biznesowych," - powiedział Jon Chorley, wiceprezes Oracle ds. strategii produktów. "Integracja aplikacji korporacyjnych Oracle z otwartą platformą mobilności Cisco zapewnia naszym klientom ogromne korzyści."

Początkowa oferta Cisco MSE obejmuje następujące elementy oprogramowania:

Cisco Context-Aware Software zbiera informacje kontekstowe z całej gamy czujników, urządzeń mobilnych i etykiet RFID za pośrednictwem jednolitej sieci bezprzewodowej Cisco, umożliwiając firmom wyjście ponad podstawowe funkcje lokalizacji i gromadzenie szczegółowych informacji o zasobach, takich jak położenie, temperatura, dostępność oraz wykorzystana aplikacja. Informacje przesyłane są do aplikacji, co zwiększa możliwości zarządzania zasobami. Context-Aware Software wykorzystuje usprawnione mechanizmy RSSI (Received Signal Strength Indication) i TDOA (Time Difference of Arrival), zwiększając dokładność i skuteczność lokalizacji w budynkach i poza nimi, a także w środowiskach o dużym poziomie zakłóceń radiowych.

Flextronics, ceniony partner Cisco i wiodący w świecie dostawca usług EMS (Electronics Manufacturing Services) dla Cisco i producentów OEM, zamierza wykorzystać rozwiązanie Cisco Context-Aware Mobility do śledzenia zasobów kapitałowych Cisco w ramach usługi świadczonej w zakładach produkcyjnych firmy. W zakładzie w Austin w Teksasie firma śledzi zasoby o dużej wartości, takie jak komory termiczne i przyrządy testowe wykorzystywane w procesie produkcji, co umożliwia łatwą inwentaryzację wyposażenia i jego natychmiastową lokalizację.
"Możliwości natychmiastowej lokalizacji zasobów klienta w dużych zakładach i regularnej inwentaryzacji bez względu na miejsce prowadzenia procesu produkcji są nam niezbędne. Wdrożone przez Flextronics rozwiązania lokalizacyjne Cisco są fundamentem, na którym opieramy zarządzanie logistyką wyposażenia kapitałowego, zwiększają nasze możliwości w zakresie eliminowania nieefektywności i pozwalają unikać zbędnych kosztów," - powiedział Mel Day, dyrektor ds. usług inżynieryjnych w firmie Flextronics. "W przyszłości w naszych zakładach pojawiać się będą kolejne zasoby i urządzenia wymagające łączności z siecią, zaś nowe rozwiązanie Cisco Mobility Services Engine pomoże nam podołać wyzwaniom związanym z zarządzaniem wieloma wydzielonymi sieciami i urządzeniami, które muszą ze sobą współpracować."

Cisco Mobile Intelligent Roaming ułatwia bezproblemowe przekazywanie połączeń wykorzystywanych przez urządzenia mobilne zdolne do pracy w sieciach komórkowych i Wi-Fi w oparciu o dostępność sygnału, aktualne informacje o stanie sieci i położenie użytkownika. Rozwiązanie daje się integrować z licznymi rozwiązaniami oferowanymi przez dostawców usług, firmy niezależne i producentów urządzeń mobilnych. Dzięki wykorzystaniu sieciowych mechanizmów analitycznych i integracji z oprogramowaniem klienckim dostarczanym przez otwarty ekosystem partnerów, oprogramowanie Cisco Mobile Intelligent Roaming zapewnia działom informatyki lepszą kontrolę nad urządzeniami mobilnymi, pomagając zapewnić ich bezproblemowe funkcjonowanie.

"W sytuacji, gdy użytkownicy korzystają za pomocą urządzeń mobilnych z coraz większej liczby aplikacji i usług, firmy potrzebują jednolitego podejścia do zarządzania sieciami mobilnymi i zapewniania bezpieczeństwa danych. Jednolite podejście do systemów mobilnych, takie jak Cisco Motion, pozwala poprawić ich funkcjonowanie i ułatwić automatyczne przekazywanie połączeń między sieciami bezprzewodowymi w biurach i komórkowymi w środowiskach publicznych," - powiedział Tom Furlong, wiceprezes ds. usług i oprogramowania w firmie Nokia. "Nokia zamierza udostępnić użytkownikom wykorzystywanego przez firmę Cisco rozwiązania Nokia Intellisync Call Connect i innym klientom funkcję automatycznego przekazywania połączeń w następnej wersji oprogramowania."

23Cisco Adaptive Wireless IPS to nowy system zapobiegania włamaniom, udostępniający szerokie możliwości charakterystyczne dla rozwiązań zewnętrznych wraz ze wszystkimi korzyściami typowymi dla rozwiązań zintegrowanych. Rozwiązanie to udostępnia w sieciach bezprzewodowych funkcje wykrywania włamań i ich eliminowania, wykrywania słabych punktów i monitorowania wydajności. Wspomaga ono ochronę przed fałszywymi punktami dostępowymi i klientami, próbami bezprzewodowego hackingu i zagrożeniami typu "day-zero". Funkcje analizy spektrum radiowego umożliwiają samoczynne usuwanie usterek. Mechanizmy prewencyjne obejmują automatyczną analizę słabych punktów, ochronę ramek zarządzania i uwierzytelnianie infrastruktury. Wbudowane funkcje współpracy mechanizmów ochrony przed włamaniami do sieci przewodowych i bezprzewodowych zapewniają pełną ochronę (poziomy od 1 do 7) dzięki wykrywaniu niepożądanej aktywności w sieci lub szkodliwego oprogramowania rozsyłanego przez bezprzewodowe systemy klienckie. Cisco MSE centralnie przetwarza, analizuje i koreluje informacje o zdarzeniach pochodzące z monitorów Adaptive Wireless IPS, zapewniając szeroką ochronę przed mobilnymi zagrożeniami.

Ostatni z przedstawionych produktów MSE, Cisco Secure Client Manager, centralizuje funkcje bezpieczeństwa i zarządzania udostępnianiem zasobów dla rozmaitych urządzeń mobilnych za pomocą rozwiązania Cisco Secure Services Client 802.1X w sieciach przewodowych, Wi-Fi, komórkowych i innych sieciach bezprzewodowych. Produkt ten rozwiązuje jeden z najważniejszych problemów działów informatyki - zarządzanie łącznością i bezpieczeństwem Wi-Fi i innych urządzeń mobilnych. Otwarty interfejs API MSE umożliwia integrację z rozwiązaniami i oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami, dostarczanym przez niezależnych producentów.

Dostępność

Dostawy Cisco 3350 Mobility Services Engine rozpoczną się w czerwcu 2008 przy cenach od 19 995 USD. Oprogramowanie Cisco Context-Aware Software będzie dostępne w czerwcu 2008. Oprogramowanie Cisco Unified Wireless Network Software Release 5.1, zawierające nowe, ważne funkcje mobilne, w tym mechanizmy obsługi architektury Motion, dostępne jest od maja 2008. Cisco Adaptive Wireless IPS Software i Cisco Mobile Intelligent Roaming Software mają być dostępne w drugiej połowie roku 2008, zaś oprogramowanie Cisco Secure Client Manager Software ma być dostępne w pierwszej połowie roku 2009.


Informacje o firmie Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie http://www.cisco.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.


Cisco, logo Cisco i Cisco Systems są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub firm z nią stowarzyszonych w USA i pewnych innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie należą odpowiednio do ich właścicieli. Słowo "partner" nie oznacza istnienia formalnych stosunków między Cisco a jakąkolwiek firmą. Ten dokument jest publiczną informacją Cisco.


Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl