Rozwiązania Web 2.0

Zapaleni użytkownicy chętniej wdrażają serwisy Web 2.0 w swoich firmach

Warszawa, 2 kwietnia 2008 - Firma Cisco zaprezentowała wyniki badania dotyczącego popularności technologii Web 2.0 w Polsce. Badanie, przeprowadzone na grupie 900 decydentów IT w największych polskich przedsiębiorstwach, pokazuje silną korelację pomiędzy możliwościami komercyjnego wdrożenia rozwiązań opartych na Web 2.0 a czynnym używaniem tych technologii.

Wyniki badania pokazały, że 75 % respondentów zna technologię Web 2.0. Dla 70 % spośród nich Web 2.0 jest przede wszystkim kojarzona z serwisami społecznościowymi, natomiast dla 28 % to forma handlu elektronicznego. Z samych serwisów Web 2.0 korzystało ponad 66 % badanych, natomiast nieco ponad 1/3 użytkowników serwisów Web 2.0 czynnie angażuje się w kreację kontentu.

Wyniki badania pokazały, że plany komercyjnego wdrożenia serwisów Web 2.0 deklaruje co siódmy respondent. Przy czym wyraźnie bardziej zainteresowani są aktywni uczestnicy serwisów Web 2.0 - w ich przypadku plany wdrożenia serwisów Web 2.0 deklarował co czwarty ankietowany (24%). Spośród respondentów deklarujących zamiar wdrożenia serwisów Web 2.0 niemal 2/3 (63%) ma na myśli serwisy o charakterze społecznościowym, a nieco ponad 1/3 (36%) usługę o charakterze e-biznesowym.

"W miarę rozwijania się technologii komunikacji, pojawia się nowy rodzaj modelów biznesowych, w których produktywność jest synonimem współpracy. To właśnie ten nowy model umożliwia firmom i organizacjom z sektora publicznego dokonania transformacji własnych struktur oraz wykorzystania technologii Web 2.0" - powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny w Cisco Polska.

Najpopopularniejszymi serwisami świadczącymi usługi Web 2.0 okazały się: You Tube, Yahoo i MySpace. Natomiast najczęściej odwiedzanymi stronami okazały się: Google, Allegro, onet.pl i wp.pl. Decydenci w firmach w znakomitej większości używają Internet do 6 godzin dziennie (61%), natomiast pozostali (39 %) jest połączona do sieci do 12 godzin dziennie. Wszyscy respondenci używają Internetu zarówno w pracy jak i w domu. Dla potrzeb prywatnych Internet jest używany jako źródło informacji (28 %), mozliwość komunikacji (14 &). Jedynie 8% respondentów używa Internetu do zakupów online. Zaledwie 14 % osób, które wzięło udział w badaniu używa technologii mobilnych aby połączyć się z siecią.


Informacje o firmie Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie http://www.cisco.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.


Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel.: +48 22 628 05 93 wew. 244
Tel. kom.: +48 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl