Al Gore, laureat Nagrody Nobla oraz John Chambers, prezes Cisco Sytems rozmawiaj± poprzez Telepresence o roli innowacji technologicznych w ochronie ¶rodowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

http://www.cisco.com/pcgi-bin/sreg2/register/banner.pl?LANGUAGE=E&METHOD=O&TOPIC_CODE=7421&PRIORITY_CODE=159073_1


Informacje o firmie Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest ¶wiatowym liderem w dziedzinie rozwi±zań sieciowych, które zmieniaj± sposób, w jaki ludzie kontaktuj± się ze sob±, komunikuj± i współpracuj±. Więcej informacji na temat Cisco można znaleĽć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleĽć na stronie http://www.cisco.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.


Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel.: +48 22 628 05 93 wew. 244
Tel. kom.: +48 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl