Cisco wprowadza platformę Nexus 7000 dla centrów przetwarzania danych

Cisco urzeczywistnia wizję Data Center 3.0 wprowadzając platformę nowej generacji dla kluczowych centrów przetwarzania danych

Warszawa, 30 stycznia 2008 r. - Firma Cisco© zaprezentowała rodzinę innowacyjnych przełączników Cisco Nexus, zaprojektowanych z myślą o wymaganiach klientów w zakresie obsługi kluczowych centrów przetwarzania danych nowej generacji. W miarę zmiany organizacji centrów przetwarzania danych w kierunku modelu ukierunkowanego na usługi, sieć odgrywa kluczową rolę łącznika w procesach tworzenia wirtualnych zasobów informatycznych i skalowania obciążeń. Urządzenia Cisco z serii Nexus 7000 zaprojektowano specjalnie z myślą o takim środowisku, dzięki czemu stanowią one segment infrastrukturalny w promowanej przez Cisco wizji Data Center 3.0.

Prezentowane rozwiązania stanowią nową platformę dla centrów przetwarzania danych, wprowadzającą szereg innowacji sprzętowych i programowych, takich jak:

  • Cisco Nexus 7000 - kluczowa platforma przełącznikowa dla centrów przetwarzania danych, łącząca obsługę Ethernetu, protokołu IP i pamięci masowych w ramach pojedynczej, jednolitej infrastruktury sieciowej.
  • Architektura Cisco Trusted Security (TrustSec).
  • Zaawansowany system operacyjny Cisco NX-OS (Nexus Operating System) i oprogramowanie zarządzające Cisco Data Center Network Manager.

Urządzenia z serii Nexus 7000: stworzone specjalnie dla centrów przetwarzania danych

Seria Cisco Nexus 7000 jest pierwszym i sztandarowym produktem z nowej rodziny rozwiązań Cisco Nexus, która będzie obejmować nową klasę przełączników dla centrów przetwarzania danych. Nexus 7000 jest wysoko skalowalną modularną platformą, która zapewnia dla pojedynczej jednostki maksymalną wydajność przełączania sięgającą 15 terabitów na sekundę. Obsługiwanych jest do 512 portów Ethernet 10 Gb/s, w przyszłości planowana jest również obsługa Ethernet 40 i 100 Gb/s. Ujednolicona architektura przełącznika łączy w jednej platformie obsługę połączeń zarówno w sieciach Ethernet jak i SAN, umożliwiając wszystkim serwerom dostęp do wszystkich zasobów sieciowych oraz do pamięci masowych. Otwiera to drogę do konsolidacji i wirtualizacji centrów przetwarzania danych. Kluczowymi elementami ujednoliconej infrastruktury są między innymi jednolite interfejsy Ethernet/SAN ze wsparciem dla technologii FibreChannel over Ethernet (planowane w przyszłości).

Rozwiązania Nexus 7000 zaprojektowano specjalnie dla centrów przetwarzania danych. Służy temu ulepszona metoda chłodzenia systemu poprzez przepływ powietrza, zintegrowany system dla dołączenia kabli połączeniowych i niezawodna architektura platformy. Obsługa ruchu sieciowego jest w pełni rozproszona i umożliwia wraz z systemem operacyjnym Cisco NX-OS przeprowadzanie aktualizacji firmware bez przerwy w działaniu systemów produkcyjnych. Całość tworzy zintegrowany system, w którym czynności administracyjne są ograniczone do minimum, a złożone operacje systemowe ulegają znacznemu uproszczeniu.

W laboratoriach firmy Microsoft są obecnie prowadzone rygorystyczne testy platform Nexus 7000 pod kątem bezpieczeństwa, łatwości zarządzania oraz wydajności. "Szczególnie interesująca z naszego punktu widzenia jest modularność procesów w systemie operacyjnym Cisco Nexus, pozwalająca rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym bez wpływu na wydajność przesyłania danych produkcyjnych, jak również wysoka dostępność wymagana w centrach przetwarzania danych oraz obsługa ujednoliconej infrastruktury" - powiedziała Debra Chrapaty, wiceprezes Global Foundation Services w firmie Microsoft.

Zaawansowany system operacyjny NX-OS

Sercem platformy Nexus 7000 jest oprogramowanie NX-OS, opracowane specjalnie z myślą o maksymalizacji odporności centrów przetwarzania danych i konsolidacji różnych sieci. System NX-OS łączy w sobie zalety systemu Cisco SAN-OS z obsługą przełączania w warstwie 2 i protokołami routingu warstwy 3 a także z zaawansowanymi funkcjami wirtualizacji, tworząc jeden niezawodny system operacyjny z dobrze znanym interfejsem Cisco IOS©.

Nowatorskie funkcje systemu NX-OS obejmują między innymi:

  • bezzakłóceniowe aktualizacje,
  • wirtualne konteksty urządzeń,
  • bezprzerwowe operacje systemowe,
  • interfejs XML dla monitorowania i zarządzania.

NX-OS umożliwia bezzakłóceniową aktualizację platformy w celu uniknięcia przerwy w działaniu systemów produkcyjnych, a wbudowane funkcje diagnostyczne zapewniają bieżące śledzenie każdego elementu systemu operacyjnego. W przypadku wykrycia błędu możliwe jest restartowanie procesu na podstawie zdefiniowanych reguł systemu NX-OS, bez zakłócania ciągłości pracy. Modułowa architektura systemu umożliwia lokalizację awarii i automatyczne przywracanie sprawności działania, dzięki czemu możliwe jest zdalne uruchamianie, zatrzymywanie i aktualizowanie procesów bez udziału administratora.

Nowatorskie funkcje wirtualizacji, takie jak wirtualne konteksty urządzeń, pozwalają podzielić system na wiele niezależnie działających urządzeń logicznych, posiadających własne procesy i własny interfejs komend. Mechanizm ten może być używany przez dostawców usług hostingowych i w złożonych środowiskach korporacyjnych w celu zapewnienia wielu administratorom równoległego dostępu do odrębnych, niezależnych jednostek przełączających.

Bezpieczeństwo centrów przetwarzania danych dzięki Cisco Trusted Security

Nexus 7000 jako pierwsza platforma udostępnia zaprezentowany po raz pierwszy w ubiegłym miesiącu mechanizm Cisco Trusted Security. Jest to architekturę integrująca bezpieczeństwo centrów przetwarzania danych w oparciu o pojęcia identyfikatora i roli. (Patrz informacja prasowa pod adresem http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_120507.html). Mechanizm Cisco TrustSec wymusza segmentację bezpiecznego ruchu sieciowego bez konieczności stosowania skomplikowanych modeli adresowania oraz niewygodnych w zarządzaniu list kontroli dostępu ACL. Umożliwia to elastyczne przemieszczanie maszyn wirtualnych w obrębie centrum przetwarzania danych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Na każdym porcie przełączników Nexus 7000 stosowane jest w pełni wydajne szyfrowanie AES-128.

W laboratorium im. Lawrence'a Livermore'a amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Atomowego (NNSA) przeprowadzono testy nowej platformy Cisco pod kątem jego przydatności w systemach obliczeniowych używanych przez naukowców do badań dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Zwiększona przepustowość sieci podczas przesyłania danych między równoległymi systemami plików a zasobami archiwalnymi bywa szczególnie istotna w takich zastosowaniach, jak badania nad energią atomową, modelowanie procesów atmosferycznych i symulowanie innych zjawisk fizycznych. "Przyszłościowa architektura tej nowej platformy do centrów przetwarzania danych niesie ogromny potencjał zwiększenia możliwości obliczeniowych o kluczowym znaczeniu dla naszych działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego i światowego" - powiedział Doug East, dyrektor ds. obliczeń w laboratorium im. Lawrence'a Livermore'a. "Wyraźnie widzimy możliwości wykorzystania jej w naszym środowisku za sprawą skalowalności, zaawansowanych funkcji zabezpieczeń, nowatorskich mechanizmów wirtualizacji i natychmiastowego przyrostu wydajności dzięki infrastrukturze 10 Gigabit Ethernet, z możliwością obsługi sieci 40 i 100 Gigabit w przyszłości".

Prostsza obsługa sieci w centrach przetwarzania danych: Cisco Data Center Network Manager

Urządzenia Cisco Nexus 7000 są w pełni obsługiwane przez oprogramowanie Cisco Data Center Network Manager (DCNM), zapewniając zarządzanie w sieciach centrów przetwarzania danych. Rozwiązanie DCNM oparto na sprawdzonym oprogramowaniu Cisco Fabric Manager stosowanym w sieciach SAN, a jego funkcje wykrywania i wizualizacji topologii sieci pozwalają zwiększyć wydajność operacyjną i poprawić znajomość struktury systemów. Interfejsy zarządzania urządzeniami Nexus 7000 są w pełni zgodne z nadrzędną platformą zarządzania Cisco VFrame Data Center, która umożliwia udostępnianie skonsolidowanych zasobów w postaci usług wirtualnych. Mechanizm VFrame DC będzie kluczowym elementem umożliwiającym implementację usług na platformie Nexus.

"Nowa platforma Nexus 7000 stanowi istotny krok w stronę urzeczywistnienia promowanej przez Cisco wizji centrów przetwarzania danych nowej generacji, gdyż pozwala ona uprościć funkcjonowanie centrów i umożliwia przechodzenie na ujednoliconą infrastrukturę" - powiedział Zeus Kerravala, wiceprezes ds. badań korporacyjnych, Yankee Group. "Bazując na doświadczeniach w rozwijaniu rozwiązań Catalyst, Cisco zaprojektowało platformę Nexus z myślą o długotrwałym rozwoju. Platforma umożliwia łatwą migrację z istniejących systemów, zapewnia ochronę inwestycji. Określony jest wyraźny plan kolejnych etapów rozwoju platformy które pozwolą wirtualizować usługi informatyczne w sieci".

Ceny i dostępność

Ceny rozwiązań Nexus 7000 zaczynają się od 75 000 USD. Już teraz można składać zamówienia na całym świecie, natomiast powszechna dostępność jest planowana na drugi kwartał 2008 r. Cisco CapitalSM oferuje finansowanie rozwiązań centrów przetwarzania danych na całym świecie. Oprocentowanie leasingu rozwiązań Cisco Nexus 7000 w USA z Cisco Capital zaczyna się już od 3,99% rocznie.

Firma Cisco ogłosiła też rozszerzenie rodziny produktów Catalyst© o nowe modele urządzeń zamkniętych, modularnych i przeznaczonych do integracji z systemami blade. Informacja na ten temat: http://newsroom.cisco.com/hi/press-release-content?type=webcontent&articleId=4175038.
Dodatkowe informacje i zasoby na temat zaprezentowanych rozwiązań można znaleźć w pakiecie prasowym Cisco pod adresem: http://newsroom.cisco.com/DataCenter_3. Więcej informacji i zasobów dotyczących nowej platformy Cisco Nexus 7000: http://www.cisco.com/go/nexus.


Informacje o firmie Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie http://www.cisco.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Cisco, logo Cisco oraz Cisco Systems są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej spółek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe, pojawiające się w niniejszym dokumencie, należą do odpowiednich podmiotów. Użycie słowa 'partner' nie oznacza relacji partnerskiej między firmą Cisco, a innym przedsiębiorstwem. Niniejszy dokument zawiera publicznie dostępne informacje o firmie Cisco.

Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Keplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel.: +48 22 628 05 93 wew. 244
Tel. kom.: +48 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl