Wybitni naukowcy o zrównoważonym rozwoju w biznesie

Naukowcy proponują nowe podejście do kwestii równoważenia potrzeb inwestorów, społeczeństwa i środowiska naturalnego

Warszawa, 24 stycznia 2008 r. - Organizacje, które chcą zwiększać w przyszłości swoją rentowność powinny koncentrować działania jednocześnie na trzech podmiotach: akcjonariuszach, społeczeństwie i środowisku naturalnym. Poświęcenie nadmiernej uwagi jednemu z wymienionych, kosztem dwóch pozostałych może zaszkodzić firmom w osiągnięciu długoterminowych sukcesów. Najlepszą metodą wdrożenia tej trzykierunkowej strategii jest zrównoważony rozwój. Pozwala on wprowadzać innowacyjne rozwiązania, dokonywać właściwych rozróżnień i odnieść sukces.

Raport, sponsorowany przez firmy Cisco i BT, zawiera wnioski dotyczące korporacyjnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Raport "Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju korporacji" opracowali naukowcy z Chin, Hiszpanii, Singapuru, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Udziela on liderom biznesu zwięzłych porad opartych na systematycznej analizie studiów przypadków takich firm, jak: Cemex, Marks & Spencer czy Shenzhen Water. Raport przedstawia także dziesięć etapów, które organizacje powinny przejść, jeżeli chcą funkcjonować jako innowacyjne przedsiębiorstwa, kierujące się ideą zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiciele świata naukowego zdecydowali się nadać nowemu podejściu nazwę S2AVE (Shareholder and Social Added Value with Environmental Restoration; polskie tłumaczenie: Wartość dodana dla akcjonariuszy i społeczeństwa - odnowa środowiska naturalnego). Raport podkreśla rolę zrównoważonego rozwoju w promowaniu wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa. Autorzy wysuwają tezę, że zrównoważony rozwój należy traktować bardziej jako strategię, niż cel, a jego osiągnięcie nie wymaga poważnej reorganizacji struktury korporacji. Zamiast tego potrzebna jest wizja aby nowy zbiór wartości, oparty na odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonym rozwoju, mógł zostać rozpowszechniony w całej organizacji.

Przygotowując raport naukowcy spotykali się ze sobą bezpośrednio kilkanaście razy, a jednak żaden z nich nie musiał podróżować. Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje wideokonferencja wysokiej rozdzielczości (rozwiązanie TelePresence firmy Cisco), grupa mogła się spotykać i omawiać wyniki badań w taki sam sposób, jak podczas standardowej konferencji naukowej, minimalizując jednocześnie ogólny negatywny wpływ podróży na środowisko naturalne.

Nad referatem pracowali:

 • Profesor David Grayson, dyrektor Centrum ds. Odpowiedzialności Korporacyjnej z Doughty, wykładowca Instytutu Zarządzania w Cranfield
 • Profesor Zhouying Jin, dyrektor Centrum Innowacji Technologicznych i Studiów Strategicznych Chińskiej Akademii Nauk, przewodniczący Future 500 (Chiny)
 • Dr Mark Lemon z Centrum Efektywnego Zarządzania Zasobami na Uniwersytecie Cranfield
 • Dr Miguel Angel Rodriguez, dyrektor Bazy Laboratorium Nauki "Pyramid", wykładowca teorii zarządzania ogólnego w szkole biznesu IESE, przy Uniwersytecie Navarra w Hiszpanii
 • Profesor Sarah Slaugher, starszy wykładowca nauk behawioralnych i politycznych (BPS) w Szkole Zarządzania Sloan przy Instytucie Technologii w Massachusetts (MIT)
 • Profesor Simon Tay, z Singapurskiego Instytutu Spraw Zagranicznych przy Państwowym Uniwersytecie w Singapurze

"Metoda, przy pomocy której powstał raport dała nam wszystkim szczególną szansę wymiany poglądów i nawiązania współpracy. Najistotniejszą kwestią jest to, że naukowcy z całego świata mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz zdołali zdefiniować istotę i wagę odważnego, wizjonerskiego przywództwa w procesie opracowywania innowacyjnych rozwiązań na bazie zrównoważonego wzrostu. Raport pokazuje, w jaki sposób organizacje mogą wykorzystać zrównoważony wzrost do odkrywania i dogłębnej penetracji nowych rynków, które nie byłyby dla nich dostępne przy zastosowaniu tradycyjnego podejścia do biznesu. Dochodzimy do wniosku, że potrójne podsumowanie nie powinno dłużej opierać się na zasadzie styczności, gdzie najważniejsza jest wartość dla akcjonariuszy. Strategie działań powinny być raczej skoncentrowane na wszystkich trzech obszarach jednocześnie, w ramach zintegrowanego systemu, gdyż jak pokazują prowadzone przez nas studia przypadków każdy z nich może przynosić korzyści dwóm pozostałym" - powiedziała profesor Sarah Slaughter z Instytutu Technologii w Massachusetts.

"Mamy jedyną w swoim rodzaju okazję do współpracy nad stworzeniem dokumentu, który będzie przydatny dla przedsiębiorstw na całym świecie. Z naszych dyskusji jasno wynika, że firmy tym szybciej odniosą prawdziwy sukces komercyjny, im szybciej zaczną u siebie stosować najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tego podejścia nie powinno traktować się w kategoriach dodatkowych kosztów, ale raczej postrzegać jako szansę. Naszym zdaniem zrównoważony rozwój, to najlepsza droga dla innowacyjnych przedsiębiorstw poważnie myślących o swojej przyszłości" - skomentował profesor Zhouying Jin z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.

Współpraca jedyna w swoim rodzaju

"Firmy BT i Cisco pragnęły wspólnie zrealizować projekt na temat, który byłby niezmiernie istotny dla obu przedsiębiorstw. Chcieliśmy także, aby temat ten miał zasięg globalny i dotyczył technologii i infrastruktury, którymi jesteśmy zainteresowani. Jesteśmy zdania, że wnioski naukowców wyraźnie pokazują wyzwania, przed którymi stoi BT, Cisco i inne firmy na całym świecie. Nie tylko powinniśmy doprowadzić do tego, aby zrównoważony rozwój stał się integralną części strategii naszych przedsiębiorstw, ale również musimy zdać sobie sprawę, że działania te ułatwią nam funkcjonowanie i zapewnią większą konkurencyjność w przyszłości" - powiedział Francois Barrault, dyrektor generalny firmy BT Global Services.

"Zrównoważony rozwój powinien stać się centralną częścią strategii globalnych przedsiębiorstw. Możliwość pracy w zespołach wirtualnych to praktyczny krok w kierunku urzeczywistnienia tego planu. Jak pokazuje niniejszy - pierwszy na świecie - projekt, naukowcy i badacze z różnych krajów mogą ze sobą dyskutować, wykorzystując takie narzędzia współpracy jak "TelePresence" - dodał Phil Smith, wiceprezes ds. marketingu technologicznego w firmie Cisco.

Pełną treść raportu można pobrać ze strony internetowej:
http://www.biggerthinking.com/sustainability/innovation


Informacje na temat raportu "Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju korporacji"

Raport porusza następujące tematy:

 • W jaki sposób organizacjom funkcjonującym zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się udało się zająć wiodące pozycje na rynku dzięki innowacjom, wdrożonym na bazie inicjatyw zrównoważonego rozwoju.
 • Transformacyjny wpływ zrównoważonego rozwoju na biznes. W raporcie przeważa opinia, że zrównoważony rozwój powinien być traktowany w kategoriach strategii, a nie celu.
 • W jaki sposób menedżerowie mogą wdrażać innowacje i zachęcać pracowników do korzystania z nich za pośrednictwem programów zrównoważonego rozwoju.
 • Narzędzia, które mogą zostać wykorzystane przez liderów w celu przyspieszenia procesu przenikania zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach organizacji.

Studia przypadków z różnych krajów świata, które omówiono w raporcie to m.in.:

 • Sieć brytyjskich sklepów detalicznych Marks & Spencer wdrożyła program wymiany wiedzy z ponad 12.000 dostawcami, tak aby pomóc im wykorzystać najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Hyflux, największa w Singapurze firma zajmująca się dostarczaniem wody utworzyła przedsiębiorstwo notowane na singapurskiej giełdzie papierów wartościowych, obejmujące swym zasięgiem Azję, Bliski Wschód i Afrykę. Firma zbadała dokładnie zapotrzebowanie swojego kraju na alternatywne dostawy wody
 • Meksykański producent cementu - Cemex - zaczynał swoją działalność od pomocy ubogim mieszkańcom w budowie domów oferując im kredyty, usługi i wiedzę, a nie tylko materiały budowlane
 • Shenzhen Water, firma dostarczająca 7 milionów ton wody pitnej do domów w prowincji Shenzhen w Chinach, wdrożyła innowacyjne rozwiązania w zakresie uzdatniania ścieków, odkażania rumowisk wleczonych i recyklingu wody - w chwili obecnej stanowią one 21% obrotów handlowych grupy.


10 kroków zrównoważonego rozwoju
(źródło: "Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju korporacji")

1. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zrównoważonego wzrostu jako część misji firmy
Należy dokonać aktualizacji wizji, misji i wartości firmy, a także postawić na zrównoważony rozwój. Jako przedsiębiorstwo kierujące się ideą zrównoważonego rozwoju firma powinna być powszechnie rozpoznawalna - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

2. Wypracowanie strategii, u której podstaw leży zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój powinien być jasno sformułowany w strategii biznesowej. W przeciwnym wypadku trudno będzie go osiągnąć. Nie wystarczy dorzucić idei zrównoważonego rozwoju do istniejącej strategii, ponieważ stanie się ona wtedy sprawą marginalną i nieistotną.

3. Zrównoważony rozwój trzeba wbudować we wszystkie aspekty prowadzonej działalności
Warto doprowadzić do stworzenia procesu, dzięki któremu wszystkie działy firmy rozpoznają i rozumieją jaki wpływ ma przedsiębiorstwo na środowisko naturalne, gospodarkę i społeczeństwo jednocześnie zastanawiając się, w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sposób spójny i systematyczny

4. Działania ważniejsze od słów
Menedżer najwyższego szczebla musi wierzyć w to, co robi. Trzeba regularnie wyjaśniać pracownikom i udziałowcom, jak ważne dla biznesu i procesu wdrażania innowacji są pojęcia takie jak "odpowiedzialność" i "zrównoważony wzrost". Należy także kontrolować realizację zaplanowanych działań.

5. Powołanie organu, który odpowiada w firmie za realizację poszczególnych elementów polityki zrównoważonego rozwoju
Wiele czołowych firm kierujących się ideą zrównoważonego rozwoju powołało komitety, których głównym zadaniem jest kontrolowanie realizacji zaplanowanych działań. Inne powołują menedżerów średniego szczebla odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań opartych na idei zrównoważonego rozwoju. Istnieją także spółki, w których funkcjonują mieszane komitety menedżerów średniego szczebla i przedstawicieli najwyższego kierownictwa. Niezależnie od przyjętych rozwiązań organizacyjnych ważne jest, aby firma regularnie odnosiła się do kwestii zrównoważonego wzrostu na najwyższym szczeblu decyzyjnym. Najbardziej efektywne komitety ds. zrównoważonego rozwoju (J.E. Ricart, M.A. Rodriguez, P. Sanchez and L. Ventoso, "Zrównoważone przedsiębiorstwo: ucząc się od liderów" DJSI, Fundacion BBVA, 2005):
1. Analizują, oceniają i nadzorują zintegrowaną politykę środowiskową, społeczną i etyczną w przedsiębiorstwie
2. Współpracując z kierownictwem najwyższego szczebla odpowiadają za to, że w procesie formułowania nowej strategii nie zapomina się o kwestiach odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju
3. Doradzają zarządowi w zakresie kwestii odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju

6. Ustalenie jasnych zasad
Konieczne jest opracowanie kodeksu zachowań w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju. Kodeks powinien być przestrzegany zarówno przez pracowników firmy, jak i udziałowców. Powinno być dla wszystkich jasne, że osoby nie stosujące się do zaleceń kodeksu nie będą w firmie tolerowane.

7. Zaangażowanie wszystkich interesariuszy
Należy zidentyfikować wszystkich interesariuszy związanych z przedsiębiorstwem - akcjonariuszy, pracowników, dostawców, klientów i społeczności lokalne. Wszyscy powinni być zaangażowani we wdrażanie nowych rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Każdą z grup należy zachęcać do uczestnictwa w procesach innowacyjnych i samodzielnego opracowywania zrównoważonych rozwiązań.

8. Wykorzystanie potencjału ludzkiego
Zrównoważony rozwój powinien być jasno wyrażoną wartością na każdym etapie zarządzania zasobami ludzkimi, niezależnie od tego, czy firma szuka w danym momencie nowych pracowników, zatrudnia ekspertów, organizuje szkolenie, ocenia wyniki działalności, opracowuje system wynagrodzeń lub promocji. Trzeba utworzyć dzial szkoleniowy, którego celem nadrzędnym będzie koncentrowanie się na kreatywności i innowacji opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju.

9. Dołącz do sieci
Na świecie pojawia się coraz większa liczba organizacji, sieci i innych podmiotów starających się promować zasady zrównoważonego rozwoju. Firmy powinny współpracować z takimi grupami jak: Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Globalne Porozumienie ONZ, Międzynarodowe Forum Liderów Biznesu i podobnymi organizacjami na szczeblu lokalnym. Warto wziąć udział w rankingach inwestycyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak Indeksy Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones czy Indeks Odpowiedzialności Korporacyjnej.

10. Dostosowanie systemów biznesowych do firmowej wizji zrównoważonego wzrostu
Raporty na temat społecznej odpowiedzialności biznesu pomagają skupić się na S2AVE, ale nie można ich traktować w kategoriach celu samego w sobie. Zrównoważony rozwój powinien stanowić podstawę każdego systemu centralnego - od zarządzania talentem, poprzez ocenę dostawców, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), aż po strategiczną kartę wyników. Takie podejście promuje podejmowanie skoordynowanych, skutecznych działań.


Informacje o firmach BT i Cisco:

BT i Cisco łączy wspólna wizja przyszłości usług związanych z IP (protokołem internetowym). Jako liderzy na rynku usług komunikacyjnych i sieciowych rozwiązań IT, bazujący na dogłębnym zrozumieniu meandrów branży, obie firmy mają znakomitą ofertę dla klientów na całym świecie, dążących do zbieżności. Ścisła współpraca między obiema organizacjami zaczęła się we wczesnych latach 90. Od tej pory BT i Cisco oferują razem najnowocześniejsze rozwiązania IT i narzędzia technologii komunikacyjnej. BT dostarcza klientom światowej klasy technologię Cisco, wspierając ją nowoczesnymi usługami integracyjnymi. Rozumiejąc dokładnie na czym polega zawiłość środowisk sieciowych i jak trudno dobrać optymalne rozwiązania, współpracujące ze sobą firmy oferują klientom swój ogromny potencjał oraz usługi najwyższej jakości po niewygórowanej cenie.


Informacje o firmie BT:

BT to jeden z wiodących na świecie dostawców rozwiązań i usług komunikacyjnych w 170 krajach. Główne działania przedsiębiorstwa obejmują: sieciowe usługi IT, regionalne, państwowe i międzynarodowe usługi telekomunikacyjne, a także bardziej kosztowne produkty i usługi w zakresie łącz szerokopasmowych i Internetu. Firma BT składa się w praktyce z czterech odrębnych organizacji: BT Global Services (Usługi Globalne), Openreach, BT Retail (sprzedaż detaliczna), BT Wholesale (sprzedaż hurtowa).


Informacje o firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie http://www.cisco.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Cisco, logo Cisco oraz Cisco Systems są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej spółek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe, pojawiające się w niniejszym dokumencie, należą do odpowiednich podmiotów. Użycie słowa 'partner' nie oznacza relacji partnerskiej między firmą Cisco, a innym przedsiębiorstwem. Niniejszy dokument zawiera publicznie dostępne informacje o firmie Cisco.

Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel.: +48 22 628 05 93 wew. 244
Tel. kom.: +48 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl

Dodatkowych informacji o firmie BT udziela:

Marek Zaleski
Weber Shandwick
Tel.: +48 22 210 12 80
Tel. kom.: +48 605 601 976
mzaleski@webershandwick.com