Badania przeprowadzone przez firmę konsultingową A.T. Kearney wykazały, że sektor publiczny wykorzystuje technologię w celu zwiększenia produktywności i zapewnienia obywatelom nowych korzyści

Warszawa, 4 września 2007 roku, Wizerunek sektora publicznego jako instytucji wolno wprowadzającej innowacje techniczne szybko przechodzi do historii, gdyż - jak wynika z opublikowanego ostatnio raportu - administracja publiczna stosuje zaawansowane technologie w celu konsolidacji funkcji zaplecza. Wyniki niezależnych badań przeprowadzonych przez firmę A.T. Kearney, a sponsorowanych przez firmę CiscoŤ, przedstawione w raporcie pt. "Centra usługowe w administracji publicznej 2: tworzenie platformy zapewniającej lepsze usługi publiczne po niższych kosztach" (The Shared Services in Government 2: Building a Platform for Better Public Services at Lower Cost) wykazały, że tworzenie centrów usługowych spowodowało znaczną poprawę poziomu obsługi oraz obniżenie kosztów działalności. Po wdrożeniu centrum usługowego poszczególne agencje działające w ramach instytucji administracji publicznej przestają gromadzić informacje z oddzielnych wydziałów i współpracować z każdym z nich z osobna - teraz uzyskują wspólny dostęp do funkcji finansowych, informatycznych itp.

Na podstawie danych z Raportu Gershona opublikowanego w Wielkiej Brytanii oraz statystyk z Australijskiego Urzędu ds. Gospodarki Informacyjnej (Australian National Office for the Information Economy) firma Cisco szacuje, że łączne oszczędności administracji publicznej na całym świecie wynikające z wykorzystania centrów usługowych mogą w ciągu 10 lat osiągnąć poziom 3,3 bilionów USD(1). Tyle samo wyniosły roczne wydatki na służbę zdrowia w 2005 r. na całym świecie. Taki będzie też, według wstępnych szacunków, budżet federalny Stanów Zjednoczonych na rok 2008(2).

Raport firmy A.T. Kearney, w którym ujęto dane z dziewięciu krajów, sugeruje, że instytucjom administracji publicznej, które zaczęły wykorzystywać centra usługowe, uda się uszczknąć atrakcyjny kawałek z tego wielkiego tortu, choć istnieją ewidentne różnice pod względem stopnia, w jakim korzyści te przekładają się na satysfakcję obywateli.

W siedmiu spośród dziewięciu zbadanych krajów - w Australii, Austrii, Niemczech, Holandii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych - inicjatywy związane z tworzeniem centrów usługowych koncentrują się głównie na redukcji kosztów, aby zmniejszyć obciążenia nakładane na podatników i zrównoważyć finanse publiczne. Jednakże w Kanadzie zwrócono ponadto uwagę na poprawę obsługi obywateli, co firma A.T. Kearney uznała za praktykę godną pochwały.

"Podczas poprzednich badań dotyczących wspólnych centrów usługowych w administracji publicznej zauważyliśmy, że sytuacja dojrzała do zmian i że sektor publiczny staje przed historyczną szansą" - powiedział Ian Morton, główny konsultant i kierownik projektu w firmie A.T. Kearney. "Teraz stwierdziliśmy, że choć redukcja kosztów jest nadal najważniejszym czynnikiem skłaniającym instytucje administracji publicznej do łączenia i współużytkowania funkcji zaplecza i funkcji obsługi klienta, coraz większego znaczenia nabiera także poprawa obsługi obywateli. Czołową rolę w wielu aspektach tej transformacji odgrywa obecnie Kanada. Ponadto analiza opłacalności inwestycji przyniosła rezultaty znacznie lepsze, niż pierwotnie myślano - docelowe korzyści sięgają 15-25%".

Niezależne badania przeprowadzone przez firmę A.T. Kearney (będące kontynuacją podobnych analiz przeprowadzonych w 2005 r.) objęły 25 szczegółowych wywiadów z dyrektorami generalnymi, dyrektorami ds. informatycznych i dyrektorami programowymi wybranych instytucji. Badania z 2007 r. zaowocowały określeniem dobrych i złych metod postępowania oraz sformułowaniem porad i zaleceń, które mogą usprawnić wdrażanie centrów usługowych. Raport kończy się wnioskiem, że choć główne oszczędności w administracji publicznej były efektem redukcji zatrudnienia, drugim co do ważności czynnikiem była konsolidacja umów i usług informatycznych.

"Niewątpliwie technologia jest zarówno głównym czynnikiem umożliwiającym wdrażanie centrów usługowych, jak i głównym ich celem" - powiedział Yvon Le Roux, wiceprezes firmy Cisco ds. sektora publicznego na rynkach europejskich. "Jednym z ciekawszych wniosków płynących z przeprowadzonych badań jest częste występowanie rozbieżności między strategiami informatycznymi i rzeczywistymi wymaganiami obywateli. Na przykład, połowa spośród ankietowanych instytucji inwestuje w zautomatyzowane systemy telefoniczne, chociaż badania wykazują, że korzystałoby z nich tylko 6% obywateli. Firma A.T. Kearney stwierdziła, że najważniejsze technologie umożliwiające wdrażanie centrów usługowych pomogą usprawnić komunikację, poszerzyć zakres współpracy i zwiększyć produktywność. Osiągnięcie tych celów będzie miało bez wątpienia kluczowe znaczenie dla administracji publicznej w obliczu coraz większej presji, finansowej i prawnej, na poprawę obsługi obywateli".

1 Źródło: Prezentacja działu IBSG (Internet Business Solutions Group - dział internetowych rozwiązań biznesowych) na temat niskiej produktywności administracji publicznej opracowana przez Carolyn Purcell.
2 Źródło: http://www.fcnl.org/budget

Informacje o firmie A.T. Kearney

Firma A.T. Kearney Ltd. zajmuje się doradztwem w dziedzinie zarządzania i świadczy specjalistyczne usługi z zakresu strategii, transformacji, technologii i usprawniania zarządzania operacyjnego.

Serwis internetowy firmy znajduje się pod adresem: www.atkearney.com.

Informacje o firmie Cisco

Cisco jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz providerów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokie niezawodności.

Wiecej informacji o firmie mozna znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : 022 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : +48 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl
http://www.sigma.com.pl