Warszawa, 10 lipca 2007 roku - 30 lipca, dwudziestu trzech młodych inżynierów z Europy Środkowo-Wschodniej rozpocznie roczny program praktyk w firmie Cisco. Dołączą do programu Cisco Sales Associate, w którym uczestniczą już ich rówieśnicy ze 144 krajów Europy, WNP, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W czasie kolejnych 12 miesięcy praktykanci będą mieli możliwość poznania najnowszych technologii związanych z komunikacją i sieciami komputerowymi, jak również rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie współpracy i komunikacji w grupie.

"Europa Środkowo-Wschodnia to kopalnia talentów o wieloletniej tradycji nauczania przedmiotów technicznych. Cieszy nas możliwość rozwinięcia współpracy z najważniejszymi uczelniami technicznymi w poszczególnych regionach, z których wiele uczestniczy już w programie Cisco Networking Academy. Chcemy rozwinąć współpracę, która obejmie takie obszary jak: rozwój programów nauczania, seminaria na temat planowania ścieżki kariery oraz wspólne projekty badawcze"- powiedzial Kaan Terzioglu, wiceprezes Cisco w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. "Szczególnie cieszy mnie zainteresowanie, jakie młodzi absolwenci wykazują w związku z naszym programem szkoleń Sales Associate. Z przyjemnością zaoferujemy im w przyszłości pracę w naszych lokalnych biurach w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.."

Program szkoleń Sales Associate został zapoczątkowany w krajach Europy Środkowo-Wschodniej trzy lata temu. Jego celem jest umożliwienie młodym inżynierom rozpoczęcia praktyk w firmie Cisco.

W tym roku spośród 1400 osób, które wysłały swoje zgłoszenie, 23 zostanie zatrudnionych w Cisco na stanowiskach młodszych inżynierów ds. systemów komputerowych. Kandydaci pochodzą z wiodących środkowo-wschodnioeuropejskich uczelni i reprezentują 11 krajów: Bułgarię, Chorwację, Czechy, Węgry, Litwę, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię i Turcję. Program, który prowadzony jest w Amsterdamie, obejmuje szkolenia z zakresu certyfikatów Cisco, jak również kursy rozwijające umiejętności techniczne i handlowe oraz ogólną wiedzę na temat kultury organizacyjnej firmy Cisco. Poza zajęciami teoretycznymi i sesjami interaktywnymi uczestnicy programu muszą również rozwiązywać zadania praktyczne w laboratorium oraz poza nim po powrocie do swoich krajów.

Robert Łukomski ukończył program Sales Associate w 2006 roku. Od tego czasu pracuje jako inżynier ds. systemów komputerowych w polskim oddziale firmy Cisco. "Sieciami komputerowymi zainteresowałem się już podczas studiów informatycznych i dlatego ukończyłem kurs Cisco Networking Academy, który został zorganizowany na mojej uczelni" powiedział Robert Łukomski. "Przystąpienie do programu Sales Associate umożliwiło mi kontynuowanie nauki przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności w zakresie sprzedaży i zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Program studiów jest bardzo napięty. W ciągu jednego roku nauczyliśmy się tyle, ile na innych uczelniach można nauczyć się w pięć lat".

W trakcie programu Robert Łukomski uzyskał również szereg certyfikatów Cisco, które potwierdzają najwyższy poziom umiejętności w dziedzinie sieci komputerowych. Poza pracą w zespole inżynierów ds. systemów komputerowych w polskim oddziale Cisco, Robert Łukomski współpracował również przy organizacji programu Networking Academy i był instruktorem Akademii w Łodzi.

Informacje o firmie Cisco

Cisco jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz providerów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności.

Wiecej informacji o firmie mozna znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udzielaj:

Joanna Dunin-Keplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl