Nowe programy kursów CCNA i CCNP zaspokajają potrzeby uczestników przygotowujących się do uzyskania certyfikatów i rozpoczęcia pracy zawodowej w branży informatycznej

Warszawa, 29 czerwca 2007 roku - Od prawie dziesięciu lat program Cisco® Networking Academy® we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oferuje kursy w zakresie tworzenia sieci komputerowych, które ułatwiają ich uczestnikom na całym świecie podjęcie ciekawej pracy w branży informatycznej. Obecnie Cisco Networking Academy wprowadza zmiany w podstawowych programach kształcenia. Modyfikacje mają na celu dostosowanie programów do zmieniających się w szybkim tempie wymagań rynku, rozwoju technologii oraz oczekiwań uczestników kursów.

Nowe rozszerzenia programu oferują kursantom specjalistyczną wiedzę na poziomie podstawowym i zaawansowanym niezbędną do odniesienia sukcesu na różnych stanowiskach w branży teleinformatycznej . Kurs przygotowania zawodowego CCNA składa się obecnie z dwóch ścieżek kształcenia - CCNA Discovery i CCNA Exploration. Zaspokajają one potrzeby różnych grup kursantów w zależności od ich wykształcenia i oczekiwań. Program kursu CCNP został uaktualniony o elementy przygotowujące uczestników na poziomie zaawansowanym do pracy na stanowiskach związanych z korporacyjnymi sieciami komputerowymi.

"W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwujemy dynamiczny rozwój technologii sieciowych. W związku z tym globalny, konkurencyjny rynek poszukuje pracowników o dużych umiejętnościach technicznych" - powiedziała Amy Christen, wiceprezes Cisco ds. korporacyjnych, odpowiedzialna za program Networking Academy. "Zdajemy sobie sprawę z konieczności zmiany dotychczasowego ujednoliconego podejścia do potrzeb studentów na rzecz zaspokajania ich oczekiwań, wynikających z różnych celów, poziomu wykształcenia i środowiska, w którym działają. Nowe podejście, rozdzielające programy kursów, skupia się na umiejętności praktycznych, przygotowując kursantów do uzyskania certyfikatów i wybrania ściśle określonej ścieżki rozwoju zawodowego, która jest bardzo istotna z punktu widzenia współczesnego rynku pracy".

"Nowe programy kursów CCNA, sprawiają, że są one jeszcze bardziej interesujące dla uczestników. Zakres tematyczny kursów jak i zajęcia laboratoryjne zaspokajają oczekiwania osób o różnych poziomach wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii i sprawiają, że ich podejście do zajęć jest równie entuzjastyczne na początku zajęć, jak i na ich końcu" - powiedział Jonh Higgins z University of Central England w Birmingham.

Program CCNA Discovery umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, ułatwiających podjęcie pracy na stanowisku technika w zakresie obsługi sieci komputerowych, obsługi klientów czy wsparcia sprzedaży. Studenci biorący udział w programie CCNA Discovery nie muszą dysponować specjalistycznymi umiejętnościami czy wiedzą techniczną poza podstawami obsługi komputera. Program CCNA Discovery naświetla zagadnienia związane

z codzienną pracą z sieciami komputerowymi i kładzie nacisk na najważniejsze pojęcia, bazując na typach środowisk sieciowych, z którymi studenci mogą się zetknąć - od sieci w małych biurach i w domach (Small Office/Home Office - SOHO) do bardziej złożonych sieci korporacyjnych i teoretycznych modeli sieciowych. W jego skład wchodzą też zajęcia laboratoryjne prowadzone metodą "krok po kroku" ułatwiającą przyswojenie materiału. Studenci muszą postępować według szczegółowych instrukcji, a każde zadanie jest zakończone podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków. To podejście do nauczania zagadnień związanych z sieciami komputerowymi jest zorientowane na rozwój zawodowy. CCNA Discovery to niezależny, samodzielny program, który może być powiązany z programami oferowanymi przez szkoły średnie, technika i wyższe uczelnie.

"Studenci pozytywnie oceniają zmiany w programie CCNA Discovery. Uznanie budzą takie jego cechy jak dynamika, interaktywność i doskonała grafika" - podkreśla Linda Lester z Chesterfield Technical Center, organizacji, która prowadzi specjalistyczne kursy dla studentów Chesterfield County High Schools w Wirginii.

Uczestnicy programu CCNA Exploration powinni dysponować rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi i rozwiązywania problemów, jakie są wymagane od studentów kierunków matematyczno-fizycznych czy inżynierskich. Program CCNA Exploration umożliwia zdobywanie umiejętności w sposób odzwierciedlający metodykę kształcenia charakterystyczną dla wyższych uczelni. Program obejmuje złożone zajęcia laboratoryjne, gdzie ostateczne rozwiązanie należy znaleźć samodzielnie - bez instrukcji "krok po kroku" - często po przeprowadzeniu dodatkowych badań. Program CCNA Exploration można w prosty sposób dołączyć do programu kształcenia na wyższych uczelniach.

"Rozbudowany program kursu CCNA Exploration umożliwia studentom pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. Teksty źródłowe wymagają biegłości w zakresie inżynierii informatycznej ale jednocześnie są podane w jasny i zrozumiały sposób. Doskonałe ilustracje, ćwiczenia laboratoryjne oraz symulacje środowisk sieciowych są niezwykle pomocne w procesie kształcenia" - powiedział Lucjan Hajder z Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie.

Programy CCNA Discovery i CCNA Exploration zawierają wprowadzenie do zaawansowanych technologii, takich jak przesyłanie głosu i obrazów, sieci bezprzewodowe oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci komputerowych. Materiały dydaktyczne są przygotowane w technologii Flash i dostępne za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki wykorzystaniu nowego graficznego interfejsu użytkownika interaktywna nauka stymuluje proces poznawania zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i przeprowadzanie eksperymentów. Istotną rolę odgrywają także dodatkowe narzędzia, jak na przykład program Packet Tracer, które pomagają studentom zrozumieć technologie sieciowe przez symulację rzeczywistych sieci dowolnych rozmiarów, co wzbogaca proces uczenia się.

"Poprzez gry edukacyjne, ćwiczenia i laboratoria nowe programy kursów CCNA zachęcają studentów do zgłębiania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii" - podkreśla Ana Chupungco z Science High School w Quezon, na Filipinach.

Nowa wersja 4.1 narzędzia Packet Tracer umożliwia studentom budowanie sieci bez jakichkolwiek ograniczeń związanych z dostępnością urządzeń, co zachęca do eksperymentowania i samodzielnego rozwiązywania programów. Jedynym ograniczeniem jest tutaj wyobraźnia uczestników kursu. Rozwiązanie umożliwia również wizualizację procesów zachodzących wewnątrz sieci komputerowej oraz transmisji danych w środowisku sieciowym, co przyspiesza proces uczenia się.

"Wzbogacenie kursu o narzędzie Packet Tracer v.4.1 ułatwia zrozumienie złożonych procesów, które trudno byłoby zobrazować, stosując tradycyjne narzędzia i metody nauczania" - powiedział Lucjan Hajder. "Współpraca z Cisco pomaga nam przygotowywać studentów do niezwykle konkurencyjnych warunków panujących na rynku pracy" - dodał Hajder.

Obok nowych programów CCNA, uaktualniony został także program CCNP, który umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia i utrzymania w pełni zintegrowanych usług i aplikacji infrastruktury sieciowej. Program kursu CCNP skupia się na zaawansowanych umiejętnościach niezbędnych do kompleksowego zarządzania infrastrukturą sieciową. Wykracza daleko poza podstawowe zagadnienia routingu i switchingu, obejmując aplikacje wdrażane na brzegu sieci, takie jak technologie bezprzewodowe, zabezpieczenia oraz systemy do transmisji głosu. Tematyka programu obejmuje sieci konwergentne, jakość usług (QoS), wirtualne sieci prywatne (VPN) oraz technologie szerokopasmowe. Program CCNP omawia integrację urządzeń sieciowych następnej generacji i usług do współbieżnego przesyłania danych, głosu, wideo i usług bezprzewodowych z maksymalną dostępną prędkością i z optymalnym poziomem bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje o samych kursach można znaleźć na stronie AcademyNetSpace (www.academynetspace.com). Na stronie możliwa jest również rejestracja do testu sprawdzającego wiedzę z zakresu IT - NetSpace Challenge.

Nowe programy kursów zostały opracowane we współpracy Cisco Networking Academy z Cisco Learning Institute. Wspólnie opracowano nowe materiały dydaktyczne dla prowadzących kursy, zawierające materiały źródłowe Interactive Course Guides (ICGs). Zawierają one wytyczne związane z celami nauczania, opis koncepcji poszczególnych elementów kursów, wskazówki metodyczne, studia przypadków, propozycje rozszerzonych ćwiczeń laboratoryjnych, spis materiałów wideo oraz opisy techniczne. Materiały ICGs oraz inne pomocne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Cisco Networking Academy.

Dostępność

Część kursów CCNA jest dostępna w angielskich wersjach językowych od czerwca tego roku. Są to kursy: CCNA Discovery "Rozwiązania sieciowe dla domu i małych firm" i "Rozwiązania dla sektora SMB" oraz kursy CCNA Exploration "Podstawy technologii sieciowych" i "Protokoły Routingu". Kolejne kursy realizowane w ramach CCNA Discovery "Wstęp do routingu i switchingu w przedsiębiorstwach" i "Projektowanie i wsparcie sieci komputerowych" oraz kursy CCNA Exploration "LAN Switching i rozwiązania bezprzewodowe" i "Dostęp do sieci WAN" będą dostępne w angielskiej wersji językowej w grudniu 2007 roku.

Dodatkowe informacje o kursach CCNA Discovery i CCNA Exploration można znaleźna stronie:
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/newCCNA.html

Programy są zgodne z wymogami nowego certyfikatu CCENT i uaktualnionego certyfikatu CCNA.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_062507d.html

Dodatkoww informacje o programie Cisco Networking Academy Program można znaleźć na stronie: http://www.cisco.com/go/netacad

Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl
www.sigma.com.pl