Kujawsko - Pomorska Sieć Komputerowa otrzymała nagrodę Komisji Europejskiej

Warszawa, 25 czerwca 2007 roku - Kujawsko - Pomorska Sieć Informacyjna zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy projekt regionalnej sieci szerokopasmowej podczas konferencji Bridging the Broadband Gap, która odbyła się w dniach 14 -15 maja 2007 roku w Brukseli.

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna była jedynym polskim projektem zaprezentowanym na konferencji Bridging the Broadband Gap. Benefits of broadband for rural and less developed regions. W konkursie na najlepszy projekt regionalnej sieci szerokopasmowej K-PSI pokonała blisko 160 konkurentów z całej Europy.

Kujawsko - Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (K-PSI) postawiła sobie za cel budowę nowoczesnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w regionie kujawsko-pomorskim, koniecznej dla właściwego rozwoju województwa oraz zwiększenia poziomu jego atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności. Operatorem Infrastruktury wybudowanej w ramach projektu jest Kujawsko - Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o., Główny cel przedsięwzięcia to zapewnienie lokalnym społecznościom dostępu do szerokiego wachlarza usług, m.in. takich jak telemedycyna, telenauczanie, telekonferencje, telepraca, systemy zarządzania bezpieczeństwem i administracją, powiadamiania ratunkowego i monitoringu środowiska na obszarze całego województwa. Szczególny nacisk położony został na dostępność sieci i jej zawartości dla terenów słabo zurbanizowanych i wiejskich, dzięki temu operator infrastruktury jakim jest K-P SI wspiera lokalne firmy oferujące dostęp do Internetu i innych usług sieciowych. Takie działania są wyraźnie promowane przez Komisję Europejską jako eliminacja obszarów wykluczenia cyfrowego. Przyjęty przez KPSI model realizacji przedsięwziecia umożliwia spełnienie warunków koniecznych do wykorzystania funduszy UE dla telekomunikacji. W szczególności KPSI kieruje się zasadą wolnego dostępu do sieci (open access network) dla innych operatorów. Dzięki temu konkurencja na rynku telekomunikacyjnym zostaje zachowana. Nagroda dla KPSI i uznanie Komisji Europejskiej potwierdzają, że projekt ten może być wzorem dla innych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, w które zaangażowany jest samorząd województwa.

"Otrzymana przez Kujawsko - Pomorską Sieć Informacyjną nagroda potwierdza, że realizacja jednego z najbardziej ambitnych i rozbudowanych systemów regionalnej sieci szerokopasmowej w Europie przynosi korzyści nie tylko Jednostkom Samorządu Terytorialnego, czy urzędom administracji państwowej. Beneficjentami tego projektu są przede wszystkim mieszkańcy terenów wiejskich i mniejszych miast naszego regionu, którzy uzyskają powszechny i tańszy dostęp do Internetu" - powiedziała Krystyna Nowak, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o.

Użytkownicy mają do dyspozycji sieć szkieletową zbudowaną w technologii DWDM z wykorzystaniem urządzeń Cisco ONS 15454, IP MPLS opartą na platformie Cisco 7600, radiową sieć dostępową. Sieć zarządzana jest przez dwa ośrodki wykorzystujące platformy Cisco Info Center oraz Cisco MPLS IP Solution Center.

"Sektor administracji publicznej należy do ważnych dla Cisco obszarów działalności, a Kujawsko - Pomorska Sieć Informacyjna jest jednym z największych tego typu projektów, realizowanych z wykorzystaniem oferowanych przez nas technologii. Nagroda Komisji Europejskiej przyznana dla tego projektu potwierdza, że przedsięwzięcia realizowane w Polsce mogą śmiało rywalizować z tymi wdrażanymi w innych krajach Europy" - powiedział Piotr Skirski z firmy Cisco.

Informacje o firmie Cisco

Cisco jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisj i głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności.

Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

K-PSI

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna jest spółką non-profit powołaną przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (poprzednio Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy). Celem statutowym organizacji jest stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; wspieranie inicjatyw, które mogą uzyskać korzyści z taniego dostępu do kanałów informacyjnych; udostępnianie zainteresowanym podmiotom środków technicznych do realizowania usług informacyjnych; zapewnienie powszechnego dostępu do usług teleinformatycznych na terenie województwa.

Budowana infrastruktura szerokopasmowej sieci regionalnej zapewniającej wysokiej jakości dostęp do korzystania z multimedialnych zasobów informacji oraz usług świadczonych elektronicznie będzie mogła pełnić niezwykle istotne funkcje w Regionie Kujawsko-Pomorskim:

  • administracyjne- zapewnienie szkieletu dla regionalnej sieci samorządowej, łączącej Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) jako element całościowego programu e-government w regionie,
  • edukacyjne- umożliwienie wdrożenia regionalnej sieci dydaktycznej nastawionej na usługi e-learning,
  • usprawnianie służby zdrowia- zapewnienie infrastruktury dla wdrażanego programu budowy sieci telemedycznej jako część programu e-health dla województwa kujawsko-pomorskiego,
  • wspomaganie aktywizacji działalności gospodarczej oraz stymulacji nowych form zatrudnienia.
  • Zarządzania bezpieczeństwem na poziomie regionalnym.

Działalność podmiotu jest w całości finansowana przez instytucje publiczne. K-PSI planuje w przyszłości rozwijać projekt na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.

Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.kpsi.pl

Dodatkowych informacji udzielaj:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl