Firma Solidex S.A. zakończyła realizację pierwszego etapu zaawansowanego projektu "Monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa" informatycznego dla Grupy CIECH S.A. w oparciu o rozwiązania firmy Cisco

Zakopane, 21 marca 2007 roku - Firma Solidex S.A. zakończyła w Grupie CIECH S.A. pierwszą fazę realizacji projektu "Monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa informatycznego". Prace wykonane przez SOLIDEX S.A. obejmowały opracowanie projektu, implementację rozwiązania sieci, która "broni się sama" oraz wdrożenie i integrację systemów oceny bezpieczeństwa opartych na produktach firmy Cisco (z rodziny Cisco Self Defending Network). Kontrakt obejmował również szkolenie pracowników CIECH S.A.

"Rola bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w funkcjonowaniu Grupy CIECH rośnie wraz z naszą Grupą. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wydajne i ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwi precyzyjną ocenę bezpieczeństwa naszego systemu IT. Rozwiązanie, to pozwoli również zapobiegać zagrożeniom, które pojawią się w przyszłości." - powiedziała Małgorzata Ślepowrońska - Dyrektor IT w Grupie CIECH.

Podstawową zasadą przyjętą przy projektowaniu bezpiecznej sieci dla Grupy CIECH jest konieczność ochrony informacji na każdym etapie przekazywania ich przez sieć. Ponadto sieć została zabezpieczona na każdym poziomie tak, aby zagrożenia nie mogły przeniknąć do krytycznych zasobów przedsiębiorstwa. Przyjęto też, że zagrożenie może pochodzić zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz sieci LAN, dlatego system reaguje na zagrożenia pochodzące z różnych źródeł.

"Zaproponowaliśmy Grupie CIECH S.A. wdrożenie kompleksowej strategii monitorowania bezpieczeństwa systemu informatycznego. Stworzyliśmy sieć, która sama reaguje na pojawiające się zagrożenia, informuje zainteresowane osoby o próbie przekroczenia uprawnień czy ingerencji w dane, jak również potrafi ocenić poziom bezpieczeństwa przechowywanych informacji i aktywnie przeciwdziałać atakom. Cały system został stworzony w oparciu o architekturę Self Defending Network firmy Cisco" powiedział Paweł Kotowski, Dyrektor Handlowy w firmie Solidex S.A.

Sieć, która broni się sama (Self Defending Network) to opracowana przez firmę Cisco koncepcja ochrony sieci i połączonych zasobów. Jest oparta na trzech zasadach integracji, współpracy i adaptacji sieci. Dzięki temu sieci zyskują właściwości niezbędne do ciągłej pracy, świadczenia powszechnych usług, kontroli dostępu, inteligentnej analizy aplikacji, ochrony przed atakami i powstrzymania infekcji.

"Systemy informatyczne mają strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstw, a skuteczna obrona zasobów informacji przed zagrożeniami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi jest fundamentalna z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Rozwiązanie Cisco - sieci, która broni się sama umożliwia stworzenie spójnego systemu ochrony i obrony informacji" - powiedział Grzegorz Wróbel, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku w firmie Cisco.

Kontrakt obejmował wdrożenie następujących rozwiązań firmy Cisco:

  • Cisco MARS - system do korelacji zdarzeń, który zbiera i wykorzystuje informacje z systemu do analizy stanu bezpieczeństwa sieci
  • Cisco Security Manager - oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
  • Cisco Security Agents - pakiet oprogramowania (tzw. Host IDSem) odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach użytkowników i serwerach, który również pozwala administratorom na nadzór nad tym jak użytkownicy wykorzystują swoje stacje
  • Network Admission Control (NAC) - systemowe rozwiązanie zapewniające egzekwowanie polityk bezpieczeństwa
  • Cisco Secure ACS 4.0 Solution - oprogramowanie odpowiedzialne za proces Autentykacji, Autoryzacji i Accountingu (AAA)
  • IPS Cisco - system, który pozwala na wykrycie nieprawidłowości w ruchu sieciowym i blokowanie ataków, zanim dotrą one do celu

Rozwiązanie bazuje na platformie serwerowej Sun Fire X2100 x64. Całość systemu objęta została kompleksową opieką serwisową, w tym zapewnieniem wsparcia technicznego i konsultacji dla administratorów w trakcie eksploatacji.

Informacje o firmie CIECH:

Grupa Chemiczna Ciech jest jednym z liderów rynku chemicznego w Europie, skupia ponad 30 firm, znajduje się wśród stu największych organizacji gospodarczych w Polsce. Głównymi produktami Grupy są soda kalcynowana i sól, nawozy fosforowe oraz inne chemikalia bazowe mające zastosowanie w przemysłach szklarskim, meblowym, budownictwie i spożywczym.
Poczynione w 2006 roku akwizycje zapewniają Grupie Chemicznej Ciech przychody rzędu 3,5 mld złotych rocznie.
Od lutego 2005 roku Ciech SA jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największymi akcjonariuszami spółki są Kompania Węglowa SA (36,68 proc. akcji i głosów na WZA), Franklin Templeton Investments (7,14 proc.), Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (6,12 proc.), Commercial Union Investment Management SA (CUIM) Polska (5,37 proc.), Pioneer Pekao Investment Management SA (5,04 proc.).

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciech.com.

Informacje o firmie Cisco:

Firma Cisco jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności.

Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Informacje o firmie SOLIDEX:

SOLIDEX działa od 1990 roku jako integrator systemów sieciowych, specjalizując się w kompleksowej realizacji systemów teleinformatycznych dowolnej skali i przeznaczenia. Swoją pozycję w czołówce polskich firm integratorskich zbudował w oparciu o odpowiedzialne podejście do bezpiecznego wdrażania najnowszych osiągnięć technologicznych, wysoką jakość specjalizowanych usług oraz najlepsze produkty uznanych na świecie producentów (Cisco Systems, Sun Microsystems, Check Point, Nokia Internet Communications, Network Appliance, Citrix Systems, Hitachi Data Systems, HP i inni). SOLIDEX był pierwszym w Polsce partnerem firmy Cisco Systems i jako pierwszy spośród polskich partnerów, uzyskał w 1998 roku status Cisco Systems Partner - Gold Certified. Nadal, pomimo ciągle podnoszonych wymagań przez producenta oraz zmieniających się warunków rynkowych, SOLIDEX z powodzeniem przebywa kolejne certyfikacje warunkujące utrzymanie najwyższego statusu partnerskiego Cisco Systems. Stałą dewizą firmy jest "SOLIDność w każdym działaniu", której potwierdzeniem, jest między innymi uzyskany w 2002 roku certyfikat jakości EN PN ISO 9001:2001.
Rozwiązania wdrażane przez SOLIDEX znalazły uznanie u około 1000 Klientów instytucjonalnych reprezentujących największe organizacje wszystkich sektorów gospodarki, w tym największe banki, operatorów telekomunikacyjnych, agendy rządowe i uczelnie.

Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.SOLIDEX.com.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
Joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl