Unikatowa usługa firm Cisco Polska i ABC Data zwiększa dostępność profesjonalnych rozwiązań do budowy sieci lokalnych dla małych i średnich firm

Warszawa, 17 stycznia 2007 roku - Cisco Polska i ABC Data uruchomiły program "Port Cisco", w ramach którego małe i średnie firmy w Polsce będą mogły wynajmować przełączniki sieciowe w cenie wynoszącej zaledwie 10 zł miesięcznie za każdy wykorzystywany port. Realizację programu oraz niezbędne wsparcie techniczne na terenie całego kraju zapewni ogólnopolska sieć partnerów handlowych Cisco. Finansowanie całego przedsięwzięcia zostanie zrealizowane przy pomocy funduszu Cisco Capital.

"Małe i średnie przedsiębiorstwa są filarem polskiej gospodarki. Stanowią one około 99% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, ich udział w tworzeniu PKB wynosi około 50%, a łączny poziom zatrudnienia sięga 6 milionów pracowników1. Z tego też względu niezbędne jest stworzenie odpowiedniego środowiska do rozwoju tych przedsiębiorstw. Tymczasem według naszych badań2 rozwój niemal dwóch trzecich z nich jest hamowany przez zbyt wysoki koszt zakupu i wdrożenia niezbędnych technologii informatycznych" - powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny Cisco Polska. "Wprowadzając usługę Port Cisco ułatwiamy małym i średnim firmom budowę nowoczesnych i niezawodnych sieci LAN, które umożliwią im korzystanie z aplikacji i usług niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności".

Nowa usługa "Port Cisco", kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, polega na wypożyczaniu klientom przełączników sieciowych Cisco na okres dwóch lat. W ramach umowy urządzenia zostaną zainstalowane, zostanie też do nich zapewnione pełne wsparcie techniczne przez cały czas trwania umowy, a w przypadku, gdyby urządzenie uległo uszkodzeniu lub awarii nastąpi jego bezpłatna wymiana. Za zgodą klienta urządzenia będą też mogły być zdalnie zarządzane, tak, że zmiany konfiguracji - np. uruchomienie dodatkowych portów lub zablokowanie portów nieaktywnych na życzenie klienta - albo przeprowadzenie badań diagnostycznych nie będzie wymagało przyjazdu specjalisty. Opłata abonamentowa jest naliczana w rytmie miesięcznym, po 10 zł netto za każdy aktywny port wykorzystywany do podłączenia komputera, drukarki sieciowej lub innych urządzeń sieciowych. Klient płaci zatem tylko za część infrastuktury, którą rzeczywiście wykorzystuje, a koszty są wprost proporcjonalne do aktualnego poziomu zatrudnienia. W ten sposób po raz pierwszy producent bierze na siebie ryzyko związane z rozwojem biznesu swojego klienta.

"ABC Data jest dystrybutorem tradycyjnie obsługującym bardzo szeroki kanał resellerski, a znaczna część współpracujących z nami Partnerów Handlowych od lat dostarcza produkty informatyczne na rynek SMB. Tak więc, współpraca firm ABC Data oraz Cisco Systems w zakresie usługi "Port Cisco" w bardzo krótkim czasie będzie skutkować powszechną dostępnością tej oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nowa usługa będzie dostępna w każdym miejscu w kraju dla firm, które do tej pory nie mogły pozwolić sobie na korzystanie z rozwiązań Cisco Systems" - powiedział Andrzej Sobol, Dyrektor Zarządzający ABC Data.

Cennik i dostępność

Usługa "Port Cisco" została uruchomiona od 1 stycznia 2007 roku. Mogą ją sprzedawać wszystkie firmy uczestniczące w programie partnerskim Cisco korzystając z infrastruktury biznesowej stworzonej przez firmy Cisco Polska i ABC Data w oparciu o finansowanie pochodzące z funduszu Cisco Capital. Koszt wynajęcia portu przez odbiorcę końcowego ustalono na 10 zł netto miesięcznie za każdy port przełącznika. W pierwszym okresie usługa będzie świadczona w oparciu o 24- i 48-portowe przełączniki Cisco Catalyst 2960. W kolejnych latach do świadczenia usługi będą wykorzystywane nowsze modele, w miarę ich wprowadzania do sprzedaży.

Informacja o badaniu Cisco SMB Project

Badanie Cisco SMB Project zostało przeprowadzone przez niezależną firmę Coleman Parkes na próbie 1204 firm zatrudniających od 20 do 250 pracowników z 12 krajów europejskich (w tym z Polski, Czech i Węgier).

Badanie wykazało, że dla polskich firm najważniejszymi wyzwaniami jest nadążanie za zmianami rynku (58% respondentów) i sytuacja konkurencyjna (57%). Za najważniejszą techniczną barierę rozwoju uznano koszt technologii (63% respondentów). Dla porównania: z poziomu umiejętności firmowych informatyków - drugi w kolejności czynnik - było niezadowolonych już tylko 26% firm. Za najważniejsze technologie niezbędne do prowadzenia firmy uznano szerokopasmowy dostęp do Internetu (94% respondentów), sieć lokalną (77%), rozwiązania do przechowywania i archiwizowania danych oraz bezpieczeństwo sieciowe (po 75%) a także zdalny dostęp do sieci firmy (55%) i sieci bezprzewodowe (48%).

Informacje o firmie Cisco

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności.
Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Informacje o firmie ABC Data sp. z o.o.

ABC Data jest największym i najdłużej działającym dystrybutorem produktów informatycznych w Polsce. Firma powstała 20 lat temu, a w 2005 roku osiągnęła przychody w wysokości 1 683 mln PLN. Wg. rankingu tygodnika "Polityka"- Lista 500 z kwietnia ubiegłego roku wynik ten plasuje ABC Data na setnym miejscu wśród wszystkich działających w Polsce przedsiębiorstw.

ABC Data dystrybuuje sprzęt i oprogramowanie za pośrednictwem sieci dealerów, koncentrując się na rozwoju sprzedaży z wykorzystaniem systemu internetowego InterLink. Rozwiązania tego używa w chwili obecnej większość partnerów firmy - w zeszłym roku za jego pośrednictwem zostało przyjętych ponad 90% wszystkich zamówień.

ABC Data wspomaga również dealerów firmy w zakresie obsługi instytucjonalnych klientów końcowych poprzez internetowy system transakcyjny - BiznesLink. Od października 2005 roku z nowopowstałego centrum logistycznego w Sosnowcu firma obsługuje klientów z Republiki Czeskiej.

W 2006 spółce przyznany został certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie sprzedaży produktów informatycznych oraz prowadzenia szkoleń, a także projektowania i produkcji systemów komputerowych.

1 Statystyki przygotowane na podstawie biuletynu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dostępne na stronie http://www.parp.gov.pl

2 Badanie Cisco SMB Project przeprowadzone przez Coleman Parkes na próbie 1204 firm zatrudniających od 20 do 250 pracowników z 12 krajów europejskich (w tym z Polski, Czech i Węgier).

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl