Liceum w Otmuchowie zostało wyposażone w infrastrukturę bezprzewodową, telefony IP, notebooki oraz specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne

Warszawa, 23 października 2006 roku - Firmy Cisco, Intel oraz Microsoft wprowadzają w szkole w Otmuchowie kompleksowe rozwiązania informatyczne przeznaczone dla placówek edukacyjnych. Wdrażane rozwiązanie oparte jest na bezpiecznej infrastrukturze bezprzewodowej transmisji danych oraz telefonii IP firmy Cisco. Firma Intel dostarczyła notebooki z platformą Intel Centrino Duo dla wszystkich nauczycieli, a firma Microsoft specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne. Pilotażowy projekt w Otmuchowie jest realizowany w ramach akcji "Notebook dla nauczyciela", który jest częścią programu "e-szkoła" realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, ośrodki kształcenia nauczycieli, wydawnictwa szkolne oraz firmy z branży informatycznej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji.

"Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w naszej szkole pozwoli na znaczące podniesienie poziomu kształcenia, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów finansowych i ludzkich, usprawnienie zarządzanie placówką oraz umożliwi lepszy kontakt nauczycieli z rodzicami i uczniami" - powiedział Waldemar Wąsowicz, Dyrektor Liceum w Otmuchowie. "Cieszę się, że to właśnie nasza szkoła otrzymała szansę wykorzystania tak sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań."

"Wykorzystanie zaawansowanych technologii, Internetu i multimedialnych programów edukacyjnych, pozwala na prowadzenie ciekawszych zajęć, podniesienie poziomu nauczania i wdrożenie sprawnego systemu komunikacji. Współczesne, nowoczesne placówki dydaktyczne, aby mogły się sprawnie rozwijać i kształcić jak najlepszych absolwentów muszą wdrażać kompleksowe rozwiązania informatyczne. Chciałbym, aby ten projekt i wdrożenie systemu w Otmuchowie pokazały kierunek w którym powinien nastąpić dalszy rozwój edukacji w Polsce. Chciałbym żeby dzieci i młodzież poprzez kontakt z zaawansowanymi technologiami w szkole, uczyły się ich wykorzystywania w codziennym życiu, stając się przez to osobami przygotowanymi do skutecznego konkurowania w dorosłym życiu zarówno na polskim jak i europejskim rynku pracy. " - powiedział Sławomir Kłosowski, Wiceminister Edukacji.

W ramach programu "Notebook dla nauczyciela", pedagodzy otrzymują komputery przenośne umożliwiające, dzięki infrastrukturze bezprzewodowej (WLAN), dostęp on-line do materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Dzięki komputerom możliwe jest także przeprowadzanie klasówek i testów z automatycznym generowaniem zestawień wyników. Nauczyciele mogą jednocześnie komunikować się pomiędzy sobą poprzez telefony IP, które docelowo umożliwią im tanią komunikację z Urzędem Gminy czy innymi placówkami dydaktyczno oświatowymi. Każdy nauczyciel z wykorzystaniem Internetu może powiadamiać rodziców o postępach w nauce ich dzieci. Aplikacje wdrożone w ramach programu pozwalają na prowadzenia elektronicznego dziennika zajęć dla nauczyciela i uczniów, czy też szybką wymianę informacji, między innymi dzięki forom tematycznym.

Informacja o programie "e-szkoła":

Program "e-szkoła" został stworzony przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, ośrodki kształcenia nauczycieli, wydawnictwa szkolne oraz firmy z branży informatycznej. W ramach projektu "e-szkoła", nauczyciele uzyskują dostęp do materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Program pozwala też na przygotowywanie testów w wersji elektronicznej oraz umożliwia większą interakcję z uczniami i ich rodzicami poprzez Internet. Pierwszy etap programu wystartował w 2004 roku, a już we wrześniu 2005 uczestniczyło w nim ponad 60 szkół na różnych poziomach edukacyjnych. Wszystkie ośrodki kształcenia biorące udział w projekcie mają jednakowy dostęp do bezpłatnego oprogramowania i materiałów dydaktycznych, a przede wszystkim w pełni korzystają z najnowszych technologii informatycznych wspierających pracę nauczycieli. Firmy uczestniczące w programie zajmują się także kompleksowym szkoleniem uczestników, tak by najnowsze rozwiązania były możliwie efektywnie wykorzystywane.

Informacje o firmie Cisco

Cisco jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider?ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Informacje o firmie Intel

Intel, światowy lider w obszarze innowacji, rozwija technologie i produkty oraz prowadzi inicjatywy korzystnie wpływające na sposób, w jaki ludzie żyją i pracują.

Więcej informacji o firmie Intel można znaleźć w Internecie, pod adresem: www.intel.pl.

Informacje o firmie Microsoft

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. W ofercie spółki znajdują się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows, oprogramowanie biurowe Microsoft Office System, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System oraz technologia Microsoft.NET.

Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi, są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie. Polski oddział Microsoft chce brać aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. Naturalną konsekwencją prowadzonej działalności biznesowej jest realizowanie zadań społecznych w obszarze edukacji informatycznej i walki ze zjawiskiem "wykluczenia informacyjnego". W trakcie swojej niemal 14-letniej obecności w naszym kraju, firma zaangażowała się w liczne programy społeczne. Od 2003 roku różnym organizacjom pozarządowym przyznano w sumie 6 grantów na realizację projektów edukacyjnych Unlimited Potential.

W maju 2005 roku zainaugurowana została działalność Forum Edukacji Microsoft - inicjatywy, która skupia wszystkie projekty i programy społeczno-edukacyjne realizowane w Polsce przez Microsoft.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl