Warszawa, 20 października 2006 roku - Badanie przeprowadzone przez niezależną firmę konsultingową Audytel wykazało, że Cisco jest postrzegane jako lider wśród dostawców rozwiązań bezpieczeństwa. Wśród ankietowanych Cisco jest postrzegane jako firma, która posiada najlepsze rozwiązania i produkty bezpieczeństwa i równocześnie jest najbardziej rozpoznawaną marką wśród dostawców rozwiązań bezpieczeństwa.

"Znaczenie bezpieczeństwa systemów informatycznych nieustannie rośnie zarówno w korporacjach, firmach z sektora SMB jak i w administracji publicznej. Dla Cisco bezpieczeństwo systemów informatycznych jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju i dlatego cieszę się, że użytkownicy tak wysoko ocenili nasze rozwiązania" - powiedział Grzegorz Wróbel z firmy Cisco.

Celem badania było uzyskanie precyzyjnego obrazu obszaru bezpieczeństwa IT i określenie kierunku i dynamiki zmian. Badanie wykazało, że poziom świadomości bezpieczeństwa IT w Polsce w porównaniu do lat ubiegłych wyraźnie wzrósł. Firmy potrafią definiować zagrożenia oraz im przeciwdziałać. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 77 polskich firm, o przychodach rocznych przewyższających 50 milionów złotych.

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl