Nowa technologia rewolucjonizuje procesy tworzenia nośników elektronicznych, ich zarządzania i dostarczania przez sieć

Warszawa, 9 października 2006 roku - Firma Cisco Systems® wprowadziła nowe produkty z rodziny przełączników Cisco® Catalyst®. Są one zgodne z najnowszymi trendami rozwoju centrów danych obserwowanymi u najważniejszych klientów. Umożliwiają tworzenie bardziej skalowalnych architektur, ułatwiają zarządzanie operacyjne oraz zapewniają wysoką niezawodność.

Cisco Digital Media System pozwala na szybkie i łatwe tworzenie cyfrowych nośników, zarządzanie nimi, a także umożliwia ich dystrybucję w różnych formatach przeznaczonych dla szeregu urządzeń przewodowych i bezprzewodowych. Rozwiązanie to wykorzystuje wydajność sieci IP do zwiększenia efektywności systemu i operacji biznesowych. Jest to możliwe poprzez udoskonalenie procesów komunikacyjnych i usprawnienie współpracy użytkowników. Technologia Digital Media System pochodzi z działu Cisco Emerging Markets Technology Group - wewnętrznego zespołu deweloperskiego, którego celem jest realizacja nowatorskich rozwiązań dla rynków wykraczających poza tradycyjne obszary odbiorców rozwiązań sieciowych Cisco.

"Podczas gdy rynek nośników cyfrowych dla odbiorców detalicznych dosłownie eksplodował, klienci korporacyjni dopiero teraz zaczynają zdawać sobie sprawę z potencjału nośników wideo. Technologia Cisco Digital Media System w połączeniu z możliwościami oferowanymi przez sieć IP, pozwala firmom na pracę w środowisku technologicznym, w którym tworzy się i współużytkuje zupełnie nowe, niezwykle interesujące rodzaje interakcji i doświadczeń" - stwierdził Marthin De Beer, wice prezes Cisco Emerging Markets Technology Group. "Jako światowy lider w zakresie rozwiązań sieciowych, Cisco podjęło szereg znaczących inwestycji w rozwiązania obejmujące korporacyjne nośniki wideo, łączące to, co cyfrowe z tym, co ludzkie."

"Cieszę się, że Cisco wchodzi do gry na rynku nośników cyfrowych" - stwierdził Ira Weinstein, starszy analityk i partner w firmie Wainhouse Research. "Bardzo dobra reputacja Cisco na rynku korporacyjnym w połączeniu z możliwościami rozwiązań z zakresu całego łańcucha narzędzi wykorzystujących nośniki cyfrowe, od tworzenia treści, do ich przekazywania, powinny przyczynić się do popularyzacji rozwiązań komunikacyjnych wykorzystujących nośniki cyfrowe".

Szeroki zakres zastosowań

Wykorzystanie sieci jako platformy dostawczej dla nośników cyfrowych pozwala klientom w wielu branżach skorzystać z najnowszych narzędzi komunikacyjnych, narzędzi wspierających współpracę, marketing, sprzedaż, edukację i przechowywanie danych. Możliwe jest na przykład, że firma zechce nadać przemówienie swojego prezesa w taki sposób, by mogła go wysłuchać szeroka grupa pracowników rozproszonych po całym świecie, a zapis zdarzenia był dostępny na żądanie natychmiast po zakończeniu przemówienia. Oto inne potencjalne zastosowania:

  • Usługi finansowe: Zdalne szkolenie reprezentantów działu obsługi klienta bez konieczności wyłączania ich z pełnionych na bieżąco funkcji kontaktu z klientami.
  • Sprzedaż detaliczna: Szybka i łatwa komunikacja z klientami poprzez Internet lub w sklepach, dotycząca nowej oferty i zmiany ofert specjalnych; transmisja wydarzeń promocyjnych organizowanych na żywo.
  • Administracja rządowa: Dostęp "na żywo" i "na żądanie" z wykorzystaniem sieci Web do spotkań rady miejskiej; dostęp do informacji przekazywanych drogą elektroniczną, dotyczących odpowiednich przepisów i praw.
  • Edukacja: Poszerzenie narzędzi dostępnych w klasie o transmisje ze źródeł zdalnych, wyświetlane wykłady, a także materiały dostępne "na żądanie".
  • Służba zdrowia: Rozwiązywanie problemów z potencjalnym niedoborem pracowników lub zasobów poprzez informowanie pacjentów, rodziny i przyjaciół za pomocą cyfrowych materiałów wyjaśniających "czego można się spodziewać".
  • Ochrona i bezpieczeństwo: Oferowanie odbiorcom publicznym ważnych i aktualnych informacji dotyczących zmieniających się warunków na lotniskach, stadionach, dworcach i drogach.

"Jako jeden z najbardziej ambitnych i najdalej wybiegających w przyszłość uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, musieliśmy umożliwić naszym studentom dostęp do rozbudowanych nośników cyfrowych" - stwierdził Simon Furber, menedżer sieci Brunel University. "Jako że nasi studenci na co dzień stykają się z nośnikami cyfrowymi niemal w każdej chwili, uniwersytet szukał solidnej platformy wspierającej tworzenie i dostęp do odpowiednich funkcjonalności. Cisco Digital Media System okazało się odpowiednim rozwiązaniem, gwarantującym nam niesamowity poziom skalowalności, a jednocześnie oferującym znakomity interfejs użytkownika i łatwość użytkowania."

Komponenty systemu Cisco Digital Media System

Nowatorskie rozwiązanie Cisco Digital Media System korzystają z architektury Cisco SONA (Service-Oriented Network Architecture, architektura sieciowa zorientowana na usługi). Jest to struktura ramowa umożliwiająca firmom zmianę istniejącej infrastruktury w inteligentną sieć informatyczną obsługującą nowe strategie IP, takie jak architektura zorientowana na usługi (SOA, service-oriented architecture), usługi Web services i wirtualizacja. Rozwiązanie Cisco Digital Media System obejmuje trzy linie produktów:

  • Cisco Digital Media Encoders: Oprogramowanie Cisco Digital Media Encoder 2000 to narzędzie pozwalające na wielokanałową obsługę dźwięku na poziomie studyjnym. Cisco Digital Media Encoder 1000 to z kolei narzędzie przenośne, które wykorzystywać można bezprzewodowo w celu kodowania pojedynczego kanału dźwięku. Oba narzędzia wspierają kodowanie "na żywo" i "na żądanie" w wielu formatach.
  • Cisco Digital Media Manager: Oprogramowanie Cisco Digital Media Manager zarządza nośnikami cyfrowymi i pozwala je publikować, a jednocześnie oferuje użytkownikom narzędzia umożliwiające dodawanie i archiwizowanie nośników, przypisywanie metadanych i słów kluczowych, przeglądanie informacji i zarządzanie workflow oraz planowanie natychmiastowych i przyszłych instalacji. Cisco Digital Media Manager integruje się z technologiami Cisco Application Networking Services, m.in. z Cisco Application and Content Networking System oraz z mechanizmami obsługi treści dla sieci WAN, co pozwala na optymalne rozpowszechnianie elementów w sieci.
  • Cisco Video Portal: Portal umożliwia użytkownikom przeglądanie, wyszukiwanie i odczytywanie treści nośników cyfrowych. Zawiera on konfigurowane przez użytkownika funkcje programowania i wyszukiwania, spersonalizowane listy ulubionych elementów i planowanych występów, zaawansowane funkcje sterowania odtwarzaczem, odtwarzanie pełnoekranowe oraz system raportowania danych o wykorzystaniu komponentów. Portal w pełni integruje się z oprogramowaniem Cisco Digital Media Manager i współpracuje obecnie z takimi formatami jak Windows Media, RealPlayer i Flash, zaś do końca roku będzie także obsługiwać formaty QuickTime i MPEG4.

Oprogramowanie Cisco Digital Media System jest już dostępne, a jego katalogowa cena rozpoczyna się od 133 000 USD. Więcej informacji na temat poszczególnych rozwiązań można znaleźć pod adresem http://www.cisco.com/go/dms. Cisco i partnerzy oferują obsługę przez cały okres użyteczności produktu, wspierając klienta w fazie wdrożenia i użytkowania oprogramowania Cisco Digital Media System. Dostępne są także pakiety finansowania dla użytkowników końcowych i dla partnerów. Więcej informacji na temat programów partnerskich można znaleźć pod adresem http://www.cisco.com/web/partners/index.html.

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl