Warszawa, 18 września 2006 r. - Wola Info S.A. otrzymała certyfikat Cisco Systems w zakresie rozwiązań Cisco Storage Area Networks (SAN) obsługujących systemy pamięci masowych.

"Celem programu certyfikacji i specjalizacji partnerów jest budowanie kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych oraz pomoc w rozwoju korzystnych, długoterminowych związków z klientami" powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny Cisco Systems Poland. "Uzyskanie specjalizacji w zakresie rozwiązań sieci obsługujących zaawansowane systemy pamięci masowych potwierdza wysokie kwalifikacje Wola Info S.A. w tym obszarze technologicznym. Dzięki temu klienci współpracujący z partnerem w zakresie jego specjalizacji mogą być pewni niezmiennie wysokiego poziomu znajomości produktu oraz wsparcia technicznego".

Uzyskanie specjalizacji w zakresie rowiązań sieci SAN wymaga od partnera zatrudnienia konsultanta handlowego, inżyniera wdrożeniowego oraz inżyniera wsparcia mających potwierdzone egzaminami kompetencje w zakresie sprzedaży, projektowania i serwisowania rozwiązań sieci SAN oraz urządzeń do ich budowy. Zalecane jest też posiadanie laboratorium wyposażonego w urządzenia do budowy sieci pamięci masowych.

Więcej informacji na temat Storage Networking Specialization można znaleźć na stronach Cisco Systems, pod adresem: http://www.cisco.com/web/partners/pr11/pr66/storage_networking/partners_pgm_concept_home.html.

"Sieci SAN są podstawowym elementem wykorzystywanym przez naszych klientów w celu konsolidacji zasobów dyskowych oraz organizacji centrum przetwarzania danych. Uzyskanie specjalizacji Cisco Systems w tym zakresie ułatwi nam dalsze rozwijanie działalności i przyczyni się do zwiększenia przychodów." powiedział Piotr Majcherkiewicz, prezes zarządu, Wola Info S.A..

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl