Rozwiązanie Cisco WAAS umożliwia wydajną transformację systemu informatycznego zdalnego oddziału (jednostki) dzięki funkcjom optymalizacji, akceleracji aplikacji oraz możliwościom konsolidacji zasobów w sieciach rozległych

Warszawa, 11 września 2006 r. - Firma Cisco Systems® wprowadziła zintegrowane rozwiązanie dla zdalnych oddziałów (jednostek) pod nazwą Cisco WAAS (Wide-Area Application Services - usługi aplikacyjne dla sieci rozległych). Rozwiązanie to pozwala zwiększyć wydajność aplikacji działających w sieciach rozległych opartych na protokole TCP oraz umożliwia konsolidację infrastruktury biura oddziałowego, w tym serwerów, pamięci masowych i urządzeń do przechowywania kopii zapasowych. Dzięki temu Cisco WAAS upraszcza zarządzanie i obniża koszty zarządzania, serwisu oraz wprowadzania nowych usług/produktów opartych na rozwiązaniach aplikacyjnych.

Technologia Cisco WAAS realizuje optymalizację dostępu do zasobów centralnych przy wykorzystaniu sieci rozległych, akcelerację aplikacji oraz usługi WAFS (Wide-Area File Services - usługi optymalizacji dostępu do zasobów oferowanych za pośrednictwem protokołów CIFS/NFS w sieci rozległej). Całość stanowi zintegrowany, łatwy do wdrożenia system. Ponadto firma Cisco wprowadziła moduł sieciowy umożliwiający wdrożenie oprogramowania Cisco WAAS na routerach Cisco z usługami zintegrowanymi (ISR), których ponad milion egzemplarzy jest eksploatowanych na całym świecie. Aby dodatkowo ułatwić implementację w przedsiębiorstwie, system Cisco WAAS jest również oferowany w postaci urządzenia autonomicznego.

To najnowocześniejsze rozwiązanie dla biur oddziałowych, działające w połączeniu z usługami Cisco Application Networking Services może być skalowalne i obsługiwać tysiące biur oddziałowych oraz miliony połączeń TCP. Przy wdrożeniu w pełnej skali z zaimplementowanymi mechanizmami równoważenia obciążenia oraz rozkładania ruchu, Cisco WAAS zapewnia wydajność do 16 Gb/s. Rozwiązanie to jest całkowicie przezroczyste z perspektywy istniejących sieci w przedsiębiorstwach oraz ułatwia pełną integrację z już wdrożonymi funkcjami ochrony sieci i regułami ruchu w sieciach rozległych.

Sabre Holdings, globalne przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą detaliczną produktów oraz dystrybucją rozwiązań technicznych dla branży turystycznej, mogło już sprawdzić w praktyce wydajność rozwiązania Cisco WAAS i korzyści z jego wdrożenia.

"System Cisco WAAS ułatwia nam zapewnienie stałej wydajności zdalnym użytkownikom rozsianym na całym świecie oraz optymalne wykorzystanie przepustowości, i to bez kosztownej modernizacji sieci rozległej" - powiedział David Gula, dyrektor ds. infrastruktury stacji roboczych w firmie Sabre Holdings. "Ponadto rozwiązanie to ułatwia nam rozwiązywanie problemów z opóźnieniami, które występowały przy korzystaniu z aplikacji za pośrednictwem sieci rozległej. Przystąpiliśmy do wdrażania rozwiązania Cisco WAAS w skali globalnej, rozpoczynając od ośrodków w Holandii, Wielkiej Brytanii, Indiach i Urugwaju".

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu starają się centralizować i konsolidować serwery aplikacji, serwery plików oraz dane, aby zapewnić zgodność z przepisami, a także uprościć systemy informatyczne w oddziałach. Główną przeszkodą na tej drodze jest negatywny wpływ opóźnień, ograniczeń przepustowości i utraty pakietów podczas transmisji sieciowej na wydajność aplikacji działających w sieci rozległej. Rozwiązanie Cisco WAAS umożliwia pokonanie tych przeszkód, gdyż udostępnia prostą metodę konsolidacji rozproszonej infrastruktury serwerów, pamięci masowych i urządzeń do przechowywania kopii zapasowych w oddziałach przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności działania aplikacji z perspektywy użytkownika. Ponadto dzięki przezroczystej integracji z sieciami korporacyjnymi, system Cisco WAAS umożliwia klientom zwiększenie korzyści z inwestycji w infrastrukturę sieci rozległych Cisco.

"Produktywność pracowników w oddziałach jest zagrożona przez konsolidację serwerów i aplikacji oddziałowych w formie centrów przetwarzania danych" - powiedział George Kurian, wiceprezes działu dostarczania aplikacji, Cisco Systems. "Rezultatem jest zwiększenie opóźnień i wydłużenie czasu reakcji aplikacji działających za pośrednictwem sieci rozległej. Cisco WAAS to przeznaczone dla biur oddziałowych, zintegrowane rozwiązanie nowej generacji, które umożliwia przedsiębiorstwom transformację oddziałowych systemów informatycznych, a równocześnie zapewnienia pracownikom niezawodny i wydajny dostęp do aplikacji oraz danych o istotnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa".

Aby przyspieszyć działanie aplikacji, zwiększyć wydajność obsługi plików oraz zoptymalizować wykorzystanie przepustowości w sieciach rozległych, rozwiązanie Cisco WAAS udostępnia szereg znakomitych technik akceleracji aplikacji, optymalizacji usług plikowych w sieciach rozległych (WAFS) i optymalizacji samych sieci. Techniki te obejmują kompresję, eliminowanie nadmiarowości, optymalizację transportu, buforowanie oraz rozproszenie zawartości.

"Przedsiębiorstwa potrzebują znacznie skrócić czas reakcji aplikacji na działania użytkowników w biurach oddziałowych, i to przy jak najmniejszych dodatkowych wymaganiach na zarządzanie" - powiedział Zeus Kerravala, wiceprezes ds. badań i konsultingu w zakresie infrastruktury w firmie Yankee Group. "Cisco WAAS, w połączeniu z dotychczas oferowanymi przez firmę Cisco możliwościami systemu IOS, to najbardziej wszechstronne rozwiązanie do optymalizacji sieci rozległych i akceleracji aplikacji. Cisco WAAS można łatwo i prosto zintegrować z istniejącą infrastrukturą oddziałową oraz infrastrukturą sieci rozległej, co zapewnia łatwość zarządzania".

Wyjątkową cechą systemu Cisco WAAS jest to, że umożliwia on przezroczystą integrację z sieciami IP przedsiębiorstwa oraz bezproblemową współpracę z pełną gamą usług i funkcji systemu operacyjnego Cisco IOS. Pozwala to osobom odpowiedzialnym za systemy informatyczne zapewnić kompleksowe możliwości informowania, monitorowania, obsługi reguł bezpieczeństwa realizowanych przez zapory oraz kontroli jakości usług w sieciach - bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian po stronie klienta i serwerów.

"Dzięki doświadczeniu z licznymi klientami używającymi naszej infrastruktury sieci rozległych możemy stwierdzić, że opóźnienia powodowały obniżenie wydajności aplikacji. Aby rozwiązać ten problem, przetestowaliśmy rozwiązanie Cisco WAAS w naszych laboratoriach i uzyskaliśmy znaczny wzrost wydajności. Pozwala nam to dostarczać klientom bardziej zadowalające rozwiązania sieciowe" - powiedział Kazu Yozawa, wiceprezes działu usług zarządzania systemami informatycznymi, NTT Communications.

Składniki zestawu Cisco Application Networking Services

Urządzenie Cisco WAAS wchodzi w skład rozwiązania Cisco Application Networking Services (ANS - usługi sieciowe dla aplikacji) - zestawu produktów sieciowych wspierających obsługę aplikacji, których działanie umożliwia zwiększenie skalowalności, dostępności, bezpieczeństwa oraz wydajności danych i aplikacji dostarczanych z centrum przetwarzania danych do biur oddziałowych i zdalnych użytkowników. Zestaw Cisco ANS obejmuje ponadto:

  • Application Control Engine (mechanizm kontroli aplikacji), który zapewnia zintegrowane możliwości równoważenia obciążenia serwerów i ochrony aplikacji, a także wyjątkowe funkcje wirtualnego partycjonowania, ułatwiające zarządzanie infrastrukturą aplikacji oraz wdrażanie takiej infrastruktury.
  • Application Velocity System (system zwiększenia szybkości aplikacji), który przyśpiesza i zabezpiecza aplikacje komunikujące się z Internetem za pośrednictwem protokołu HTTP.
  • Application and Content Networking System (system łączności sieciowej dla aplikacji i treści), który zapewnia efektywne dostarczanie treści wideo do odległych biur oddziałowych.

Dostępność

Rozwiązanie Cisco WAAS obejmuje oprogramowanie Cisco WAAS, serię urządzeń jednofunkcyjnych Cisco WAE (Wide-Area Application Engine) oraz nowe moduły sieciowe WAE-NM, które można zintegrować z popularnymi urządzeniami z serii (ISR) Cisco 2800, 3700 i 3800.

Więcej informacji na temat rozwiązania Cisco WAAS można znaleźć na stronie http://www.cisco.com/go/waas.

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl