Architektura umożliwiająca zarządzanie zabezpieczeniami pozwoli klientom i partnerom na instalację rozwiązań Cisco Network Admission Control i Microsoft Network Access Protection.

Warszawa, 7 września 2006 roku - Firmy Cisco Systems Inc. i Microsoft Corp. spełniają złożoną wcześniej obietnicę dostarczenia klientom i partnerom jasnych zasad współpracy rozwiązań Cisco Network Admission Control (NAC) i MicrosoftR Network Access Protection (NAP). Obie firmy prezentują nową architekturę umożliwiającą pełną współpracę podczas konferencji The Security Standard, trwającej w Bostonie.

Opublikowany przez obie firmy dokument opisujący stronę techniczną rozwiązania wyjaśnia, w jaki sposób Cisco NAC i Microsoft NAP współpracują w ramach jednej architektury pozwalającej na wymuszenie wdrożenia zasad ochrony systemu i na oceny stanu zabezpieczeń. Dokument opisuje architekturę i podaje szczegóły dotyczące integracji funkcji oferowanych przez infrastrukturę sieciową Cisco z funkcjami dostępnymi w systemie Microsoft Windows VistaT i w przyszłej wersji Windows Server®, nazywanej obecnie "Longhorn." Dokument pobrać można pod adresem http://www.cisco.com/go/nac i http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753550(v=WS.10).aspx.

Dodatkowo obie firmy podały jak wyglądać będzie harmonogram rynkowej oferty dotyczącej współpracy rozwiązań Cisco NAC i Microsoft NAP, włącznie z limitowanym programem obejmującym wersję beta rozwiązania, który wdrażany będzie przed końcem roku kalendarzowego. Klienci będą mogli rozpocząć wdrażanie rozwiązania pozwalającego na współpracę Cisco NAC-Microsoft NAP po wprowadzeniu na rynek w drugiej połowie 2007 roku produktu Windows Server "Longhorn". Firmy Cisco i Microsoft wspólnie licencjonowały protokoły Cisco NAC i Microsoft NAP, aby zagwarantować możliwość współpracy obu rozwiązań i umożliwić sobie nawzajem szybkie reagowanie na przyszłe potrzeby rynku i klientów.

"Dokładnie tego potrzebuje rynek, na którym firmy próbują zrozumieć w jaki sposób wdrażać infrastrukturę pozwalającą na kontrolę dostępu do sieci w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu w obliczu rosnącego odsetka pracowników mobilnych i zwiększenia liczby zagrożeń dla środowisk komputerowych" stwierdził Zeus Kerravala, Wiceprezes ds. badań bezpieczeństwa sieci w Yankee Group. "Microsoft i Cisco muszą ze sobą w tym zakresie współpracować i dlatego cieszy mnie, że obie firmy zaangażowały się we wspólną inwestycję i podjęły wspólne decyzje dotyczące współpracy oferowanych przez nie rozwiązań."

Mimo, że obie firmy nadal będą oferować swoje własne rozwiązania oddzielnie, klienci mają obecnie możliwość wyboru pomiędzy Cisco NAC, Microsoft NAP lub rozwiązaniem wspólnym. Wspólna architektura umożliwia wdrożenie zasad komunikacji i zabezpieczeń w całym rozwiązaniu Cisco NAC i Microsoft NAP, dzięki czemu stanowi kompleksowe rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie interoperacyjności pomiędzy oprogramowaniem Cisco i Microsoft. Partnerzy oferujący różne rozwiązania technologiczne w ramach ekosystemu Microsoft NAP i Cisco NAC mogą obecnie wykorzystać fakt istnienia wspólnej architektury i tworzyć oraz sprzedawać rozwiązania pracujące przy wykorzystaniu wspólnej struktury technologicznej.

"W ciągu ostatnich pięciu lat ogromnie wzrosła potrzeba zabezpieczenia systemów komputerowych. Współpraca z firmą Microsoft pomogła nam opracować wspólną architekturę umożliwiła wprowadzenie interoperacyjności istniejących rozwiązań. Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa sieciowego w firmach na całym świecie" - stwierdził Charlie Giancarlo, odpowiedzialny w firmie Cisco za opracowanie nowych produktów. "Wspólne nowatorskie rozwiązanie stanowi ważny krok na drodze do opracowania sieci chronionych automatycznie, w których zasoby informatyczne chronione będą na poziomie całego przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości. Interoperacyjność, czyli pełna współpraca pomiędzy rozwiązaniami, gwarantuje klientom elastyczność potrzebną do wdrożenia kompleksowych rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb biznesowych. Pozwala ona także na większe zabezpieczenie infrastruktury informatycznej przed atakami, a jak wiemy dzisiejsze zagrożenia są znacznie bardziej kompleksowe i wymagają ściślejszej współpracy w ramach całej sieci, niż kiedyś."

"Firmy Microsoft i Cisco postanowiły współpracować, aby pomóc naszym klientom w osiągnięciu koniecznej równowagi w procesie zabezpieczania systemu informatycznego przy jednoczesnym umożliwieniu dostępu do kluczowych zasobów sieciowych" - stwierdził Bob Muglia, Wiceprezes ds. serwerów i narzędzi biznesowych w firmie Microsoft. "To kolejny kamień milowy na drodze do realizacji naszej obietnicy złożonej użytkownikom systemów informatycznych, że będziemy chronić informacje i umożliwimy kontrolę dostępu dzięki kompleksowej, zintegrowanej i łatwiej w zarządzaniu infrastrukturze zabezpieczeń zbudowanej przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft i rozwiązań innych producentów."

Dzięki wspólnej architekturze klienci i partnerzy nie stoją już przed wyborem jednej z dwóch architektur - Cisco NAC i Microsoft NAP - ale mogą wykorzystywać zalety obu z nich:

  • Interoperacyjność i wybór klienta. Użytkownicy mają obecnie do wyboru szereg opcji dotyczących architektury i produktów. Mogą wybierać komponenty, infrastrukturę i technologię najlepiej odpowiadające ich potrzebom, jednocześnie wdrażając jedno rozwiązanie gwarantujące interoperacyjność.
  • Ochrona inwestycji. Architektura gwarantująca interoperacyjność pozwala użytkownikom na ochronę inwestycji w ramach wdrożeń rozwiązań Cisco NAC i/lub Microsoft NAP. Użytkownicy mogą dzisiaj na przykład kontynuować wdrażanie rozwiązania Cisco NAC, po czym zintegrować je z rozwiązaniem Microsoft NAP poprzez wdrożenie oprogramowania Windows Vista i Windows Server "Longhorn."
  • Jeden agent w ramach systemu Windows Vista. Komputery pracujące pod kontrolą systemu Windows Vista lub Windows Server "Longhorn" będą dysponować komponentem Microsoft NAP Agent, stanowiącym część głównego rdzenia systemu operacyjnego, wykorzystywanego zarówno przez rozwiązanie Cisco NAC jak i Microsoft NAP.
  • Ekosystem pozwalający na integrację oprogramowania od innych dostawców. Aby uprościć opracowywanie przez innych dostawców komponentów agenta systemowego i procesów wdrożenia systemów zabezpieczeń dla klientów pracujących pod kontrolą systemów Windows Vista, interfejsy API klienta NAP pełnić będą rolę interfejsu programistycznego wykorzystywanego do raportowania stanu ochrony systemu w rozwiązaniach Cisco NAC i Microsoft NAP.
  • Wsparcie międzyplatformowe. Aby obsługiwać systemy operacyjne inne niż Windows®, Microsoft udzieli licencji na technologię kliencką NAP innym dostawcom oprogramowania. Cisco będzie dalej wspierać i rozwijać klienta NAC (Cisco Trust Agent) dla platform nie pracujących pod kontrolą systemu Windows Vista lub Windows Server "Longhorn" i będzie nadal realizować zapowiadany publicznie proces udostępniania protokołów Cisco NAC w ramach standaryzacji przy wykorzystania standardów otwartych.
  • Wdrożenie agenta i wsparcie aktualizacji. Dla użytkownika systemu proces wdrożenia wymaganych komponentów agenta, umożliwiających interoperacyjność z systemem Windows Vista i Windows Server "Longhorn", przebiegać będzie podobnie do standardowego wdrożenia aktualizacji systemu operacyjnego Windows i do mechanizmów dystrybucji komponentów klienckich Windows Update i Windows Server Update Services.

Ogłoszenie obu firm stanowi kolejny przełom w relacji pomiędzy dwoma liderami branżowymi, którzy od kilku lat pozostają partnerami w zakresie opracowywania rozwiązań sieciowych.

W szczególności w zakresie bezpieczeństwa Cisco i Microsoft współpracują nie tylko przy opracowywaniu rozwiązań dotyczących interoperacyjności NAC-NAP, ale i wirtualnych sieci prywatnych i bezpieczeństwa rozwiązań bezprzewodowych.

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Informacje o firmie Microsoft

Założona w 1975 roku firma Microsoft (symbol na giełdzie Nasdaq "MSFT") jest światowym liderem rynku oprogramowania, usług i rozwiązań pomagających firmom i użytkownikom w pełnej realizacji ich potrzeb.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl