Warszawa, 19 czerwca 2006 r. - Firma Cisco Systems i ISSA Polska, Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych nawiązały współpracę w zakresie promowania zasad i praktyk zapewniających poufność, integralność i dostępność zasobów informacyjnych. Cisco wraz z ISSA będą także podejmować działania podnoszące świadomość firm i instytucji w obszarze mechanizmów i procesów związanych z bezpieczeństwem informacji.

"Podpisany przez nas list intencyjny zapoczątkuje tworzenie wspólnych materiałów informacyjnych o wybranych zagadnieniach z dziedziny bezpieczeństwa informacji oraz wspólne uczestnictwo w wybranych wydarzeniach związanych z tą tematyką. Dzięki temu poszerzamy wiedzę związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem i ochroną systemów informacyjnych. Będziemy także wspólnie promować standardy i opiniować rozwiązania z tego zakresu oraz propagować potrzebę bezpieczeństwa systemów informacyjnych" - mówi Grzegorz Wróbel z Cisco Systems.

"Zapewnienie bezpieczeństwa informacji - mające fundamentalne znaczenie dla działalności każdej organizacji - wymaga bliskiego współdziałania decydentów biznesowych ze specjalistami ds. bezpieczeństwa oraz informatykami. Skuteczna współpraca wymaga, aby zarządy firm rozumiały w pewnym zakresie problematykę bezpieczeństwa IT, a informatycy rozumieli wymagania stawiane im przez obowiązujące regulacje prawne i wymagania biznesowe firmy. W obliczu pojawiających się nowych zagrożeń, a także nowelizacji prawa i zmian otoczenia biznesowego, propagowanie bezpieczeństwa informatycznego oraz aktualizacja wiedzy związanej z tą tematyką jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego cieszę się, że Cisco Systems Poland będzie wspierać nasze działania w tym zakresie" - powiedział Patryk Gęborys, Prezes Stowarzyszenia ISSA Polska.

W ramach współpracy tworzone będą wspólne materiały prasowe na wybrane przez strony tematy z dziedziny bezpieczeństwa informacji, a także wspólne uczestnictwo w wybranych wydarzeniach związanych z tematyką bezpieczeństwa.

Acrobat PDF File Kliknij tutaj, aby pobrać list intencyjny w formacie PDF (851 - KiB)

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

ISSA Polska

ISSA Polska (http://www.issa.org.pl) to stowarzyszenie o charakterze non-profit zajmujące się ochroną systemów informacyjnych, które skupia specjalistów i kadrę zarządzającą bezpieczeństwem informacji. Reprezentuje międzynarodową organizację International Security Systems Association (ISSA International).

W ramach swoich obowiązków statutowych ISSA Polska prowadzi działania rozszerzające wiedzę na temat problemów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz promuje zasady i praktyki zapewniające poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych. Działania te nie tylko wspierają członków stowarzyszenia, ale są dostępne dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

ISSA International istnieje od 1982 roku Zrzesza ponad 13 000 członków w 104 oddziałach na całym świecie. Zajmuje się działalnością edukacyjną i certyfikacyjną. Publikuje materiały informacyjne, organizuje spotkania i konferencje podnoszące kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa. Od wielu lat utrzymuje pozycję wiodącą w zakresie instytucji wpływających na rozwój branży bezpieczeństwa informacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.issa.org

Dodatkowych informacji udzielają:

Magda Majewska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.: /22/ 593 91 00
Tel.kom. /+ 48/ 607 448 666
m.majewska@rowland.pl

Katarzyna Glinkowska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.kom. /+ 48/ 607 566 916
k.glinkowska@rowland.pl

ISSA Polska
Joanna Dunin-Kęplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
Joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl