San Jose, Kalifornia, 27 kwietnia 2006 r. - Firma Cisco Systems® poinformowała o nawiązaniu współpracy z Intel Corporation, Nokia, Research In Motion (RIM) i innymi liderami z branży, której celem będzie zachęcenie przedsiębiorstw do wdrażania sieci bezprzewodowych przystosowanych do transmisji głosu. Opracowane w ramach programu Cisco Compatible Extensions funkcje przesyłania głosu w sieciach bezprzewodowych powstały w wyniku dynamicznego rozwoju i rozpowszechnienia technologii VoIP (Voice over IP) oraz sieci Wi-Fi. Funkcje te stanowią fundament dla dużych przedsiębiorstw (Enterprise), które chcą wykorzystać połączenie dwóch technologii i sprawić, że transmisja głosu przez sieci Wi-Fi stanie się rzeczywistością biznesową.

"Wizja optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach intensywnie korzystających z komunikacji głosowej sprawia, że transmisja głosu za pomocą sieci IP przestaje być postrzegana jako rozwiązanie tańsze, a zaczyna być widziana jako rozwiązanie lepsze" - powiedział Abner Germanow, dyrektor ds. badań w firmie IDC. "Poza tym nowe inwestycje w sieci bezprzewodowe zapewniają łączność pracownikom mobilnym. W rezultacie powstanie nowa klasa aplikacji mobilnych działających na styku komunikacji głosowej i technologii bezprzewodowych".

Sieci bezprzewodowe przystosowane do transmisji głosu - nowy poziom wydajności w przedsiębiorstwie

Sieci bezprzewodowe przystosowane do transmisji głosu (ang. voice-ready wireless) to kompleksowe rozwiązanie oparte na połączeniu technologii VoIP i sieci bezprzewodowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą w elastyczny sposób rozszerzać korzyści wynikające z mobilności sieci bezprzewodowych na komunikację głosową. Kluczowym elementem zapewniającym optymalną wydajność tego rozwiązania są urządzenia klienckie z całkowicie zintegrowanymi, zaawansowanymi funkcjami obsługi bezprzewodowych sieci LAN. W celu optymalizacji urządzeń klienckich i komponentów sieci bezprzewodowych, Cisco Systems nawiązuje współpracę z nowatorskimi firmami z branży teleinformatycznej, takimi jak Intel, Nokia, RIM i inne. Pozwoli to przedsiębiorstwom na łatwe i bezpieczne wdrażanie urządzeń klienckich, które zapewniają zgodność operacyjną z innymi komponentami oraz obsługują zaawansowane funkcje wymagane przez komunikację głosową.

Pierwszym etapem tworzenia sieci bezprzewodowej przystosowanej do transmisji głosu jest Cisco Unified Wireless Network. Sieć Cisco Unified Wireless Network, zaprojektowana z myślą o uzupełnieniu różnych klientów głosowych i zoptymalizowana pod kątem transmisji głosu, jest oparta na skalowalnej architekturze o niskim całkowitym koszcie posiadania (TCO) oraz posiada zdolność obsługi rozległych instalacji, typowych dla klientów korzystających z mobilnych aplikacji głosowych. Dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak kompleksowe mechanizmy QoS czy szybki bezpieczny roaming wspierany przez linię punktów dostępowych (AP) z ulepszonymi nadajnikami radiowymi, sieć Cisco Unified Wireless Network w pełni zasługuje na miano "przystosowanej do transmisji głosu".

"Połączenia technologii VoIP i sieci bezprzewodowych przynosi wyraźne korzyści w postaci większej wydajności i sprawniejszej komunikacji między rosnącą rzeszą mobilnych pracowników" - powiedział Brian Hoepner, specjalista ds. sieci w firmie Luther Midelfort Mayo Health System. "Funkcje sieci bezprzewodowych przystosowanych do transmisji głosu są obsługiwane przez liderów branży, takich jak Cisco, Intel, Nokia, RIM i innych producentów, dlatego możemy być pewni, że po zmianie urządzeń klienckich i komponentów sieciowych uzyskamy optymalny zestaw rozwiązań do realizacji zaawansowanych usług mobilnych".

Cisco Compatible Extensions - podstawa kompleksowych sieci bezprzewodowych przystosowanych do transmisji głosu

Celem programu Cisco Compatible Extensions jest rozpowszechnienie urządzeń klienckich kompatybilnych z infrastrukturą Cisco WLAN oraz wykorzystanie innowacji firmy Cisco, które zwiększają bezpieczeństwo, mobilność, jakość usług oraz łatwość zarządzania siecią.

Całościowa idea sieci bezprzewodowych przystosowanych do transmisji głosu zaczyna się od warstwy komunikacji między klientem a siecią. W tym obszarze firma Cisco zaprezentowała ulepszenie programu Cisco Compatible Extensions do obsługi aplikacji głosowych. Dzięki objęciu programem Cisco Compatible Extensions urządzeń klienckich naszych partnerów, takich jak Intel czy Nokia, możliwe będzie zwiększenie bezpieczeństwa rozmówców korzystających z transmisji głosu za pomocą sieci Wi-Fi, udoskonalenie roamingu w środowiskach kampusowych oraz rozszerzenie zakresu funkcji administracyjnych o możliwości wykrywania i zmniejszania zakłóceń częstotliwości radiowych. Najnowsze usprawnienia wprowadzone w ramach Cisco Compatible Extensions przedłużają również życie akumulatorów w urządzeniach klienckich oraz umożliwiają ustalanie priorytetów połączeń w celu zapewnienia optymalnej jakości usługi. Dodano także funkcję analizy kluczowych parametrów głosowych, takich jak fluktuacje (jitter), opóźnienia i utrata danych, aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość obsługi.

"Program Cisco Compatible Extensions daje produktom naszych partnerów ogromne możliwości w ramach sieci Cisco Unified Wireless Network, udostępniając sprawdzoną i zoptymalizowaną infrastrukturę sieciową. To właśnie jest podstawą działania sieci bezprzewodowych przystosowanych do komunikacji głosowej" - powiedział Brett Galloway, wiceprezes i dyrektor generalny działu Cisco Wireless Networking. "Współpracując z firmami Intel, Nokia, RIM oraz innymi, łączymy w ten sposób trzy elementy: sieci przewodowe i bezprzewodowe, rozwiązania do transmisji głosu i danych oraz obsługę produktów firmy Cisco i jej partnerów przez ogół branży teleinformatycznej".

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Magda Majewska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.: /22/ 593 91 00
Tel.kom. /+ 48/ 607 448 666
m.majewska@rowland.pl

Edyta Bardzinska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.kom. /+ 48/ 607 566 585
e.bardzinska@rowland.pl