Projekt eSłupsk zrealizowany przez Cisco Systems wyróżniony w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu

Warszawa, 11 kwietnia 2006 r. - Projekt eSłupsk zrealizowany przez Cisco Systems wyróżniony w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jury konkursu doceniło zakres oraz cel inicjatywy, którym było wsparcie lokalnej społeczności w rozwiązywaniu problemów będących wynikiem recesji gospodarczej. Cisco Systems sfinansowało 75% kosztów budowy nowoczesnej sieci teleinformatycznej, która połączyła blisko 30 lokalizacji, w tym urzędy miejskie, inne jednostki administracyjne, szkoły oraz posterunki policji. Projekt wyróżniono w kategorii "Społeczeństwo - programy zaangażowania społecznego".

eSłupsk to autorski program Cisco Systems Poland zrealizowany przy współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej. Inicjatywa wsparła lokalną społeczność w rozwiązywaniu problemów ekonomiczno społecznych m.in. bezrobocia strukturalnego.

"Projekt eSłupsk był bardzo nietypowym doświadczeniem. Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób nowoczesne technologie mogą stać się motorem napędowym dla rozwoju ekonomicznego regionu. Już teraz, ponad pół roku po uruchomieniu projektu, widać pierwsze efekty. Dostęp do zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej zachęcił kilku inwestorów do lokalizacji ich przedsięwzięć na terenie powiatu słupskiego. Widoczny jest także wzrost efektywności pracy urzędników, co przełożyło się na zadowolenie mieszkańców. Mamy nadzieję, że władze innych jednostek administracyjnych, widząc efekty tego przedsięwzięcia, zdecydują się na podobne inwestycje" - mówi Paula Wąsowska z Cisco Systems.

Głównym elementem projektu stała się budowa szkieletu szybkiej miejskiej sieci komputerowej oraz nowoczesnego systemu telefonii IP, które po zakończeniu pierwszej fazy przedsięwzięcia, połączyły blisko 30 lokalizacji na terenie miasta. W trakcie wdrożenia władze Słupska korzystały także z konsultacji specjalnej komórki doradczej Cisco Systems Internet Business Solutions Group oraz wiedzy i doświadczenia Fundacji Edukacji Ekonomicznej.

Projekt zyskał aprobatę Ministerstwa Gospodarki i Pracy, stając się bazą modelowego programu MGiP: "Gminna Informatyczna Sieć Edukacyjna".

W efekcie wprowadzenia programu w Słupsku, powstały podwaliny społeczeństwa informacyjnego. Nowa sieć teleinformatyczna pozwoliła zwiększyć efektywność działania jednostek administracyjnych oraz stworzyła korzystne warunki do rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Ważnym elementem projektu jest też poprawa bezpieczeństwa w mieście, dzięki systemowi monitoringu wizyjnego oraz udostępnieniu mieszkańcom punktów dostępu do Internetu (ang. hot-spot).

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Magda Majewska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.: /22/ 593 91 00
Tel.kom. /+ 48/ 607 448 666
m.majewska@rowland.pl

Edyta Bardzinska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.kom. /+ 48/ 607 566 585
e.bardzinska@rowland.pl