Warszawa, Olsztyn, 2 marca 2006 r. - 14 marca 2006 r. rozpocznie się druga edycja cyklu Olsztyńskich Spotkań Informatycznych. Celem inicjatywy jest rozwijanie wiedzy oraz umożliwianie pozyskania dodatkowego doświadczenia przez środowisko informatyczne regionu Warmii i Mazur. Partnerem bezpłatnych spotkań, organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Olsztyńską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, jest firma Cisco Systems.

Olsztyńskie Spotkania Informatyczne mają charakter cykliczny. Tegoroczny cykl będzie się składał z sześciu do ośmiu 2-3 godzinnych sesji. Wykłady przedstawią problematykę inżynierii oprogramowania, tworzenia aplikacji internetowych, internetowej transmisji audio-video oraz telefonii IP. Celem spotkań jest umożliwienie pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej dla środowiska informatycznego regionu. Szczegółowe informacje o terminach i tematyce wystąpień znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.osi.olsztyn.pl

"Niewątpliwie ta inicjatywa jest jedną z bardziej znaczących w regionie warmińsko-mazurskim. Ogromnie się cieszę, że mamy okazję wspierać tak wartościowe wydarzenia. Umożliwiają one bowiem nie tylko pozyskanie wiedzy z zakresu teleinformatyki - bardzo często okazuje się, że takie formy edukacji stają się motorem napędowym dla lokalnej przedsiębiorczości" - mówi Piotr Skirski z Cisco Systems Poland.

Spotkania są kierowane do wszystkich zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem informatyki. Zajęcia, które będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz innych, uznanych specjalistów z branży IT, będą miały charakter otwarty. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

"Widząc ogromne zainteresowanie uczestników pierwszą edycją Olsztyńskich Spotkań Informatycznych, zdecydowaliśmy się powtórzyć tę inicjatywę. Dla tej edycji udało nam się pozyskać wsparcie w postaci zaangażowania firmy Cisco Systems. Głęboko wierzymy, że jej wiedza i doświadczenie pomoże nam organizować spotkania na wysokim poziomie, z korzyścią dla mieszkańców naszego regionu" - mówi Bartłomiej Raszczyk z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkania będą odbywały się w terminie od 14 marca do 6 kwietnia 2006 roku.

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Magda Majewska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.: /22/ 593 91 00
Tel.kom. /+ 48/ 607 448 666
m.majewska@rowland.pl

Edyta Bardzinska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.kom. /+ 48/ 607 566 585
e.bardzinska@rowland.pl