Dzięki wykorzystaniu technologii IP, operatorzy telefonii komórkowej zaoszczędzą nawet do 50% kosztów związanych z telefonią drugiej i trzeciej generacji oraz pozwoli im świadczyć nowe, generujące dochód usługi oparte na technologii IP

San Jose, 14 lutego 2006 r. - Firma Cisco Systems® wprowadziła rozwiązanie IP Radio Access Network (RAN) Optimization, które opracowano z myślą o operatorach sieci telefonii komórkowej. IP RAN Optimization to kompleksowe rozwiązanie radiowej sieci dostępowej współpracujące ze sprzętem różnych dostawców, które dzięki wykorzystaniu protokołu IP umożliwia zwiększenie efektywności sieci, obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych i nowatorskich usług mobilnych.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań Cisco IP RAN Optimization, operatorzy sieci GSM i UMTS mogą ograniczyć ruch na łączach typu backhaul nawet o 50%. Efektem są niższe koszty z tym związane oraz większa możliwość wdrożenia nowych usług dla Klientów końcowych.

Rozwiązanie Cisco IP RAN Optimization charakteryzuje się dużą elastycznością, dzięki czemu wychodzi naprzeciw czterem, podstawowym potrzebom operatorów sieci telefonii komórkowej. Po pierwsze, rozwiązanie pozwala obniżyć koszty operacyjne sieci GSM i UMTS dzięki zastosowaniu wykorzystaniu IP, co umożliwia optymalizację i agregowanie ruchu w sieciach komórkowych różnych generacji, a tym samym obniżenie kosztów ruchu na łączach typu backhaul. Po drugie, efektywny transport zapewniany przez to rozwiązanie umożliwia obsługę usług głosowych oraz szerokopasmowych usług przesyłania danych, zarówno drugiej generacji (GPRS, EDGE), jak i trzeciej generacji (UMTS, HSDPA), bez konieczności dodawania licznych linii T1/E1. Po trzecie, rozwiązanie to pozwala na korzystanie z alternatywnych systemów transportu o wyższej pojemności i niższych kosztach, takich jak Metro Ethernet, WiMAX i DSL, które znakomicie sprawdzają się w przypadku ruchu pakietowego wymagającego dużej przepustowości, np. HSDPA. Wreszcie po czwarte, rozwiązanie Cisco IP RAN Optimization umożliwia operatorom sieci komórkowych tworzenie nowych źródeł przychodów poprzez świadczenie nowatorskich usług opartych na IP, takich jak transmisja wideo i telefonia IP, bezpośrednio ze stacji komórkowej, w wyniku czego stacja taka staje się punktem dostępowym sieci IP.

"Jesteśmy świadkami trwającej obecnie rewolucji w dziedzinie sieci mobilnych" - powiedział Larry Lang, wiceprezes i dyrektor działu bezprzewodowych systemów mobilnych (Mobile Wireless Group) w firmie Cisco Systems. "Klienci domagają się dzisiaj różnych usług, które pozwolą im żyć, pracować i bawić się w czasach charakteryzujących się szybkim tempem i mobilnością. Takie usługi generują dodatkowy ruch pakietowy nie tylko na nowych łączach radiowych, lecz także na łączach transportowych prowadzących do każdej stacji komórkowej. Rozwiązanie IP RAN Optimization otwiera przed operatorami nowe możliwości zaspokojenia tych potrzeb, a równocześnie pozwala uzyskać oszczędności przy realizacji tej wizji".

Cisco IP RAN Optimization

Rozwiązanie Cisco IP RAN Optimization optymalizuje ruch GSM i UMTS w stacji komórkowej dzięki użyciu protokołu IP oraz umożliwia świadczenie kompleksowych usług IP. Głównym elementem rozwiązania jest Cisco MWR 1941-DC-A - router dostępowy do sieci bezprzewodowych. W typowym wdrożeniu routery MWR 1941 optymalizują oraz agregują ruch GSM i UMTS w stacji komórkowej, co pozwala minimalizować uzależnienie operatora od linii dzierżawionych T1/E1. Routery obsługują radiowe sieci dostępowe typu backhaul - zarówno tradycyjne, wąskopasmowe (T1/E1), jak i szybkie, tj. szerokopasmowe oparte na IP (xDSL, WiMax, Metro Ethernet). Dzięki tak szerokiej kompatybilności routery te zapewniają lepszą skalowalność i elastyczność sieci. Ponadto wyposażenie stacji komórkowej w router IP umożliwia operatorom wdrażanie nowych usług, takich jak kamery IP na potrzeby monitorowania, telefonia IP, dostęp WiFi i WiMax, połączenie z Internetem czy usługi lokalizacyjne - a to z kolei pozwala przyciągnąć nowych klientów.

Wielousługowa platforma Cisco ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform zapewnia skalowalne usługi agregacji i optymalizacji ruchu typu backhaul w kontrolerze stacji bazowej (BSC) lub kontrolerze sieci radiowej (RNC). Platforma ONS umożliwia połączenie wielu routerów bezprzewodowych w stacjach komórkowych z jednym kontrolerem BSC lub RNC, a tym samym pozwala operatorowi na agregowanie setek połączeń Abis i Iub na jednej platformie klasy operatorskiej. Cisco ONS 15454 MSPP obsługuje liczne funkcje TDM i IP, dzięki czemu eliminuje potrzebę stosowania wydzielonych przełącznic TDM i platform ATM w stacji wyposażonej w kontroler BSC lub RNC.

IP RAN Optimization - obsługa mobilności dzięki sieci Cisco IP NGN

Ponieważ standardy 3GPP (3rd Generation Partnership Project) konsekwentnie ewoluują w kierunku protokołu IP, na którym są oparte zintegrowane usługi przesyłania głosu, wideo oraz danych, wizja i architektura sieci IP następnej generacji - Cisco IP NGN - oferuje operatorom sieci mobilnych znaczne korzyści zarówno w aspekcie biznesowym, jak i technicznym. Rozwiązanie Cisco IP RAN Optimization, będące jednym z elementów architektury Cisco IP NGN, potwierdza, że czołowa pozycja Cisco w dziedzinie technologii sieciowych i innowacyjnych rozwiązań opartych na IP pozwala na zapewnienie natychmiastowych korzyści operatorom radiowych sieci dostępowych oraz równocześnie długoterminowych korzyści operatorom sieci mobilnych.

Więcej informacji na temat rozwiązań Cisco dla usługodawców mobilnych można znaleźć na stronie internetowej www.cisco.com/go/mobile.

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Magda Majewska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.: /22/ 593 91 00
Tel.kom. /+ 48/ 607 448 666
m.majewska@rowland.pl

Edyta Bardzinska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.kom. /+ 48/ 607 566 585
e.bardzinska@rowland.pl