"Wieś Aktywna, budowanie społeczeństwa informacyjnego, e-VITA"

Warszawa, 12 stycznia 2006 r.- Zakończono realizację programu e-VITA, w ramach którego w sześciu wiejskich gminach w Polsce wdrożono nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną oraz przeprowadzono działania edukacyjne z zakresu możliwości i sposobów wykorzystania rozwiązań IT. Głównym celem projektu była popularyzacja konkretnych zastosowań technologii informatycznych wśród społeczności wiejskich oraz praktyczne przygotowanie mieszkańców wybranych gmin do ich wykorzystania. E-VITA skierowana do samorządów, przedsiębiorców organizacji pozarządowych, była partnerskim przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Cisco Systems oraz Fundacji Wspomagania Wsi.

"Prowadząc program e-VITA przekonaliśmy się, że zainteresowanie mieszkańców wsi wykorzystaniem dostępu do Internetu w społecznych, gospodarczych i osobistych działaniach jest bardzo duże. Dlatego uważamy, że inwestowanie w rozwój infrastruktury umożliwiającej szybki i tani dostęp do Internetu, a także udostępnianie mieszkańcom wsi podstawowej i specjalistycznej wiedzy dotyczącej wykorzystania Internetu, to inwestycje, które przyniosą wsi wielokrotne korzyści" - powiedziała Klara Malecka, koordynator programu z ramienia Fundacji Wspomagania Wsi.

W ramach projektu, w oparciu o sprzęt darowany przez Cisco System, w sześciu gminach, zbudowano nowoczesne sieci teleinformatyczne. W dolnośląskich Stoszowicach modelowa infrastruktura (sieć informatyczna oraz system telefonii IP) objęła ponad dwadzieścia obiektów samorządowych, w tym urzędy, szkoły i inne instytucje użyteczności publicznej. Mieszkańcy uzyskali również dostęp do Intenetu drogą radiową. W pozostałych pięciu gminach - Białogard, Cekcyn, Mały Płock, Recz, Zelów - zrealizowano pilotażowe wdrożenie sieci teleinformatycznej, która połączyła najważniejsze urzędy i instytucje gminne.

"Wierzymy, że korzyści uzyskane przez odbiorców programu oraz wypracowane modele działań z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych, będą służyć jako przykład dla innych jednostek administracyjnych. Mamy również nadzieję, że doświadczenia sześciu gmin, które wzięły udział w programie, będą stanowić zachętę i inspirację do podejmowania podobnych inicjatyw w innych społecznościach wiejskich." - powiedział Piotr Skirski z Cisco Systems Poland.

Realizacja głównego elementu programu e-VITA, wdrożeń infrastruktury, była możliwa dzięki firmie Cisco Systems, która wsparła projekt darowizną sprzętu informatycznego, o łącznej wartości ponad 2 milionów złotych. Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Wspomagania Wsi wniosły wiedzę i doświadczenie oraz wkład finansowy. Operatorem programu była Fundacja Wspomagania Wsi. Budowa infrastruktury szerokopasmowej w wybranych gminach jest częścią szerszej inicjatywy, która ma pokazać, w jaki sposób zapewnienie powszechnego szybkiego dostępu do sieci może przyspieszyć zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy całego kraju.

Istotnym elementem programu e-VITA były działania edukacyjne, zmierzające do przekazania wiedzy na temat praktycznych możliwości wykorzystania Internetu oraz roli technologii informacyjnych w rozwoju, edukacji i przedsiębiorczości. Program umożliwił samorządom pozyskanie wiedzy niezbędnej podczas opracowywania projektów IT finansowanych ze środków Unijnych. Dodatkowo przeprowadzono cykl szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu.

W ramach programu uruchomiono specjalistyczny serwis internetowy: www.witrynawiejska.org.pl

Informacje o inicjatorach programu:

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności (PAFP) została powołana w 1989 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest działanie na rzecz umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wspieranie gospodarki rynkowej w Polsce. Fundacja, jedna z największych w naszej części Europy, realizuje kilkanaście dużych programów oferujących dotacje i inne formy wsparcia dla organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych.

Strona internetowa Fundacji: www.pafw.pl

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi powstała w 1999 roku. Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie społecznego i gospodarczego rozwoju regionów wiejskich i małych miast w Polsce. Fundacja wypełnia swoją misje poprzez realizacje różnych programów dla społeczności wiejskich, lokalnego samorządu i osób fizycznych.

Strona internetowa Fundacji www.fww.org.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Klara Malecka
Fundacja Wspomagania Wsi
Tel.: /22/ 636 25 70-75
kmalecka@fww.org.pl

Edyta Bardzinska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.kom. /+ 48/ 607 566 585
e.bardzinska@rowland.pl

Magda Majewska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.: /22/ 593 91 00
Tel.kom. /+ 48/ 607 448 666
m.majewska@rowland.pl