I 2015 vil det være like mange mobile enheter som mennesker i verden. Applikasjoner, video og nettbrett vil gi en enorm økning i mobil datatrafikk, viser en ny rapport fra Cisco.

Oslo, 7. februar 2011: IT‐selskapet Cisco la nylig frem sin årlige rapport Cisco Visual Networking Index Forecast, 2010‐2015. Rapporten slår fast at innen 2015 vil den globale mobile datatrafikken være 26 ganger så stor som i 2010. I løpet av de neste fire årene vil mer enn 5,6 milliarder personlige enheter være tilknyttet et mobilnett.

Cisco peker på to viktige globale trender som drivere for denne enorme økningen i mobil datatrafikk: En kontinuerlig økning i bruk av applikasjoner for nettbrett og smarttelefoner, samt utbredt bruk av mobile plattformer for å surfe på internett og laste ned spill, video og andre applikasjoner.

Video på mobilen er ventet å utgjøre nærmere 70 prosent av all mobil datatrafikk innen 2015, noe som er 35 ganger mer enn i fjor. Innen 2015 forventes det også 206 ganger mer mobil datatrafikk generert fra nettbrett. Dette er den høyeste vekstraten blant alle applikasjonene i studien.

Norge vil lede an i den mobile trafikkeksplosjonen. Nordmenn er tidlig ute med å ta i bruk smarttelefoner, nettbrett og mobilitet generelt, og veksten aksellereres av en endeløs strøm av nye, innovative mobilapplikasjoner som kombinerer stadig rikere innhold. Mobilt bredbånd og innhold er i ferd med å nå alt og alle i Norge, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

Noen nøkkeltall fra rapporten:

  • Innen 2015 beregnes den globale mobile datatrafikken å komme opp i 6.3 exabytes per måned, noe som tilsvarer så mye som 19 milliarder DVDer.
  • Mobil datatrafikk økte med nesten 160 prosent fra 2009 til 2010, til 237 petabytes per måned, noe som tilsvarer 60 millioner DVDer.
  • I 2010 økte den mobile datatrafikken 4.2 ganger så fort som datatrafikk fra faste bredbåndslinjer.
  • Cisco estimerer at innen 2015 vil det eksistere like mange mobile enheter som mennesker i verden (7,2 milliarder).
  • I dag genererer en mobil tilkobling i gjennomsnitt 65 megabytes per måned, noe som tilsvarer om lag 15 MP3‐musikkfiler. I løpet av de neste fire årene er det forventet at en mobil tilkobling vil generere i gjennomsnitt 1,118 megabytes per måned, noe som tilsvarer 260 MP3‐filer – hele 17 ganger så mye som i dag.
  • Smarttelefoner, PCer og andre bærbare enheter er forventet å drive nesten 90 prosent av den globale mobile trafikken innen 2015.

Les hele rapporten her: http://newsroom.cisco.com/dlls/ekits/Cisco_VNI_Global_Mobile_Data_Traffic_Forecast_2010_2015.pdf

For mer informasjon og kommentarer, vennligst kontakt:
Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge
Telefon: 930 21 617 / 23 27 36 36
E‐post: New Email jmyrland@cisco.com