Cisco TelePresence en Flip Video ingezet bij 'De Verzilvering'

Almere, 2 juli 2010 – De gemeente Almere, Cisco en Almere Kennisstad zijn op vrijdag 2 juli het project De Verzilvering gestart. In dit pilotproject onderzoekt de gemeente hoe videotechnologie participatie en welzijn van mensen in de stad kan verhogen. Burgemeester Annemarie Jorritsma verzorgde de introductie door twee delen van een koor via een telepresence-videoverbinding met elkaar in contact te brengen.

Hoewel Almere een jonge stad is, zijn zestigplussers de snelst groeiende leeftijdsgroep. Met 'De Verzilvering' wil Almere oudere inwoners ondersteunen om te blijven meedoen aan de maatschappij. In de pilot onderzoekt de gemeente hoe videocommunicatie belemmeringen als afstand en afnemende mobiliteit kan wegnemen. De gemeente wil hiermee ook de sociale en economische ontwikkeling van de stad versterken.

TelePresence

In de pilot wordt geëxperimenteerd met videotechnieken, zoals live interactie via Cisco's TelePresence. De pilot richt zich met name op het delen van een gezamenlijke passie, zoals fit blijven en muziek. Tijdens de lancering bracht burgemeester Jorritsma twee delen van een koor met elkaar in verbinding met dit systeem. Via grote videoschermen kon het Young@Heart Almere-koor zo samen optreden. TelePresence kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om twee groepen op verschillende locaties tegelijk te begeleiden met fitness.

Flip Video

Daarnaast kunnen mensen met de Flip videocamera van Cisco opnamen maken om persoonlijke inzichten vast te leggen. Dankzij de videobeelden kunnen ook koorleden die niet naar een repetitie kunnen komen, toch het gevoel hebben erbij te zijn. De Flip Video kan in de toekomst ook gebruikt worden door artsen, patiënten en familieleden om medische klachten in kaart te brengen en zorg en advies te delen. Zo kunnen de efficiëntie en het effect van een behandeling vergroot worden.

Vervolg

Binnen de Verzilvering worden nog meer mogelijkheden onderzocht om ouderen bij de samenleving te betrekken, zoals een verbinding met familie en vrienden in Australië, en het creëren van meer vrijwilligerswerk voor ouderen. De verzilvering is te volgen via video updates op www.almerekennisstad.nl/verzilvering.

Meedoen

De verzilvering levert een bijdrage aan het beleidsplan Health City en de maatschappelijke doelen van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente Almere wil samen met inwoners en organisaties de voorwaarden scheppen voor een sociaal krachtige samenleving. Meedoen in de samenleving begint bij de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Het versterken van die eigen kracht geeft een nieuwe kijk op het welzijn van mensen. Niet langer ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat mensen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden’.

Samenwerkende partijen

De gemeente Almere leidt het project en werkt samen met Cisco's Internet Business Solutions Group (IBSG) en Almere Kennisstad. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met Cisco's Ageing Well programma, dat inspeelt op twee trends: dat mensen langer, gezonder en actiever leven, en dat communicatietechnologie de manier waarop mensen werken en leven kan veranderen.

Andere belangrijke partijen zijn De Schoor (Welzijn), De Kunstlinie (kunst) en Almere Breed Community TV. Ook technologiepartners BT, verantwoordelijk voor de implementatie en support van Cisco TelePresence, en UNET hebben een actieve rol gespeeld. Het project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Flevoland en de gemeente Almere in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere.

Annemarie Jorritsma, burgermeester van de gemeente Almere: "Het is voor beleidsmakers echt belangrijk na te denken over de inzet van instrumenten zoals video om toekomstig beleid beter betaalbaar en aantrekkelijker te maken. Als we zouden stoppen met dit soort experimenten, zouden we niet verder komen in deze maatschappij."

Wytse Miedema, Programmamanager bij de gemeente Almere: "Net als andere steden, hebben we te maken met een snel groeiende, steeds actievere en meer zelfstandige vergrijzende bevolking. Hen in staat stellen actief deel te nemen en bij te dragen aan gemeenschappen in Almere is een belangrijke prioriteit voor ons. Videodiensten, gebaseerd op ons high-speed breedbandplatform, bieden veel spannende nieuwe mogelijkheden."

Kevin Johnson, programmamanager Ageing Well van Cisco IBSG: "Een pilot als De Verzilvering zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Mensen leven langer en gezonder. Een stad die inziet welke mogelijkheden dit biedt, zowel sociaal als economisch, en die manieren vindt om hiervan te profiteren, moeten we prijzen. Zo’n stad zal anderen wereldwijd inspireren."

Coks Stoffer, Algemeen Directeur van Cisco Nederland: "Almere is een van de meest innovatieve gemeenschappen in de wereld en de snelst groeiende stad van Nederland. De beleidmakers van de stad hebben een bewezen staat van dienst als het gaat om de inzet van techniek bij het verbinden en betrekken van mensen in de samenleving."