העסקים הקטנים והבינוניים-מנוף משמעותי באסטרגיה העסקית

לפני שנים לא מעטות החלו חברות טכנולוגיות רבות, המספקות פתרונות רשת ותקשורת, "לפזול" לשוק ה- (Small medium businesses) SMB . בשנים האחרונות, ניכר כי ה"פזילה" הפכה למגמה בולטת ומוכרת המשתלבת כחלק מהותי באסטרטגיה ובתוכנית העסקית של חברות אלו. . בעוד שבעבר נהנו לקוחות שוק ה- Enterprise מתדמית ה"בן המיוחס" של חברות הטכנולוגיה השונות, נראה כי היום לקוחות שוק ה- SMB תופסים אט אט נתח מרכזי מתשומת הלב העסקית של חברות אלו לצד הלקוחות הללו.

המגמה האמורה מתחזקת ביתר שאת לאור המשבר הכלכלי הנוכחי. כמרבית החברות במשק, גם החברות הטכנולוגיות מבקשות לאתר "אי של יציבות" בשוק הסוער ובסדרי העולם העסקיים המשתנים. . כך, מעדיפות חברות רבות לטפח את מגזר ה- SMB אשר בראייה אסטרטגית- עסקית יכול לספק מענה כמותי- איכותי שאינו נופל משוק ה- Enterprise.

כיום, , בתקופה בה חוסר הודאות העסקית והכלכלית גובר, בתקופה בה פרויקטים גדולים מוקפאים ונעשים קיצוצי אד- הוק בתחומים אשר לא פוגעים בניהול העסקים בטווח הקצר מוסיפים מרבית לקוחות ה- SMB לצרוך פתרונות טכנולוגיים נדרשים ברמתם, באופן שוטף.

בישראל כ- 450,000 עסקי SMB, ואל לנו לשכוח כי מגזר העסקים הקטנים- בינוניים, ממשיך להתקיים, גם בעיתות משבר, ממשיך להניע את גלגלי הכלכלה הישראלית ומהווה החלק הארי מהצריכה במדינה.

לבד מיתרונם התפעולי הניכר לעין- קבלת החלטות מהירה, תהליך הטמעה יעיל וזריז, חשיפה ויכולת שרידות גדולה, מאפשרים עסקי ה- SMB לחברות השירותים "לצמוח" יחד עם העסק: בעסקים הקטנים יותר מבכל מגזר עסקי אחר קיימת האפשרות לספקים הטכנולוגיים להשפיע ולייצר מענה טוב יותר המפתח את היכולות העסקיות של מקבל השירותים.

משמעות מגמה זו ניכרת גם בתחומי הפיתוח וההנדסה. . אם בעבר היו הפתרונות הטכנולוגיים שהוצעו לשוק ה- SMB כאלו שהיו בשימוש ה- Enterprise ועברו אדפטציה, לרוב בלתי מוצלחת, לשוק ה- SMB, הרי שכיום שכיום מקדישים מרכזי פיתוח רבים של החברות הגדולות נתח מרכזי מפעילותם לפיתוח מוצרי ייחודיים למגזר זה- הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינת תג המחיר

דווקא בשעה זו, בה נדרשים ארגונים גדולים, מקומיים ובינלאומיים כאחד ,ומנהלים רבים ליצירתיות ואיתור הזדמנויות קיימות, מתגלה שוק ה- SMB במלוא כושרו להוות פתרון יעיל ומרכזי. שיתוף הפעולה בין החברות הטכנולוגיות הגדולות לבין מגזר ה- SMB, לא רק שיכול לסייע בצמיחה פרטיקולארית של עסקים אלו, כי אם יכול לתרום הלכה למעשה להנעת הכלכלה "מלמטה" ובכך לתרום את חלקו ביציאה מן המשבר.

כמנכ"ל של חברה טכנולוגית בכירה, אני רואה חשיבות עליונה בסיוע בפתרונות טכנולוגים לעסקים קטנים, פתרונות שיכולים להוות את ההבדל בין שגשוג לכישלון בעיתות משבר.


בינה רזינובסקי הינה מנכ"ל סיסקו ישראל החברה העולמית המובילה בתחומי פיתוח טכנולוגיות, ניתוב ומתגים, מדיה דיגיטאלית ואבטחה.