2009. március 30., Genf, Svájc - A Világgazdasági Fórum  (Word Economic Forum, WEF) 2008–2009-es Globális Információtechnológiai Jelentése (The Global Information Technology Report, GITR) szerint idén is Dánia és Svédország vezeti az infokommunikáció fejlettségét mérő listát.  A harmadik ”befutó” az egy hellyel feljebb lépő Egyesült Államok.

Az első 10 helyezett között található Szingapúr (4.), Svájc (5.) és a többi skandináv ország, Hollandiával és Kanadával karöltve. A jelentés kiemeli, hogy a megfelelő oktatási alapok, a magas szintű technológiai felkészültség és az innováció a növekedés elengedhetetlen motorjai, amelyekre mind szükség van a jelenlegi gazdasági válság leküzdéséhez.

  • A WEF Global Information Technology Report szerint Dánia és Svédország immár harmadik éve vezeti az országok rangsorát, míg az Egyesült Államok egy hellyel feljebb kúszva a harmadik helyre került.
  • Kína 11 helyet lépett előre, és első ízben került a BRIC országcsoport (Brazília, India, Kína, Oroszország) élére.
  • A jelentés nyolcadik kiadása 134 országot ölel fel.
  • A jelentés főbb megállapításai, valamint az országprofilok és egyéb kapcsolódó anyagok a http://www.weforum.org/gitr oldalon tekinthetők meg.

„A hálózatos gazdaságra leginkább felkészült országok fejlődésében - beleértve többek között a skandináv államokat, Szingapúrt és az Egyesült Államokat is -  nagy szerepet játszott az a tény, hogy a nemzeti programokban következetesen kiemelt figyelmet szenteltek az oktatás fejlesztésének, az innovációnak és a széleskörű infokommu­nikációs hozzáférés biztosításának. Mind az állami, mind a magánszektor vezetői számára fontos jelzés, hogy ne tévesszék szem elől az infokommunikációt, amely válságos időkben a növekedés és a versenyképesség egyik motorja lehet” – jelentette ki Irene Mia, a Világgazdasági Fórum Globális Versenyképességi Hálózatának vezető közgazdásza, a jelentés társszerkesztője.

A jelentést a Világgazdasági Fórum az INSEAD-del együtt készítette, a fő támogató pedig az idei évben ismét a Cisco Systems volt. Az immár nyolc éve rendszeresen megjelenő kutatás a korábbi évekhez képest még több, összesen 134 országot fed le. A dokumentum a legátfogóbb és egyben mértékadó nemzetközi felmérés, amely rávilágít az infokommunikáció és az országok versenyképessége közti összefüggésekre.

Mobilitás a hálózati világban címszó alatt az idei jelentés különös figyelmet szentel a mobilitás és az infokommunikáció közötti összefüggéseknek.

A jelentésben bemutatott Networked Readiness Index (NRI) mutatószám három fő terülten vizsgálja, hogy az egyes országok mennyire készültek fel a hálózatos gazdaságra és az infokommunikációban rejlő lehetőségek kiaknázására. A három terület: az infokommunikáció általános gazdasági, szabályozási és infrastrukturális környezete,a magánszemélyek, a vállalkozások és a kormányok felkészültsége az infokommunikáció alkalmazására és hasznosítására, valamint a rendelkezésre álló legújabb informatikai és kommunikációs technológiák tényleges alkalmazása.

Az NRI nyilvános források adataira, valamint a Világgazdasági Fórum és partnerintézetei által készített, az intézményi és üzleti környezet minőségét vizsgáló éves vezetői véleményfelmérés eredményeire épül.

„A szélessávú hozzáférés szó szerint átformálja az élet minden területét, legyen szó munkáról, tanulásról vagy szórakozásról. Korábban nem tapasztalt lehetőséget kínál a kapcsolattartásra, az információkhoz való hozzáférésre, az oktatás és az egészségügy fejlesztésére, új piacok meghódítására és a vállalkozások fejlődésére” - nyilatkozta John Chambers, a Cisco elnök-vezérigazgatója. „Elérkezett az idő, hogy a minden területre kiterjedő szélessávú kapcsolatok kiépítését megfelelő befektetésekkel támogassuk, és a világ teljes lakossága a humán hálózat részévé váljon. A fejlett és fejlődő országok kormányzatainak és gazdasági vezetőinek együtt és együttműködve kell ösztönözniük a gazdasági növekedést, összpontosítva az olyan hosszú távú lehetőségekre, mint az univerzális szélessávú hozzáférés, amely javítja az életminőséget és biztosítja a gazdasági prosperitást az elkövetkező generációk számára.”

A Networked Readiness Index mutatók 2008–2009-es teljes listája és a kutatás összefoglalója megtekinthető a http://www.weforum.org/gitr weboldalon.

Az NRI legfrissebb adatai mellett a jelentés ismert akadémikusok és iparági szakértők írásait tartalmazza. Ezek a fejezetek a mobilitás, az infokommunikáció és az innováció különféle aspektusait vizsgálják, például a mobiltelefónia gazdasági növekedésre és a hálózati felkészültségre gyakorolt hatását, az internet átfogó jelenlétét, valamint a szakemberek mobilitására és a kutatás-fejlesztésre (K+F) gyakorolt hatását. Ezen kívül a jelentés esettanulmányokat is közöl az innováció és az infokommunikáció fejlesztése terén bevált módszerekről.

A jelentés mindezek mellett részletes országprofilokat is tartalmaz a tanulmányban felvonultatott 134 gazdaságot illetően, képet adva az infokommunikáció elterjedtségének és felhasználásának szintjéről.

A jelentés szerkesztői: Soumitra Dutta dékán és Roland Berger professzor, INSEAD, továbbá Irene Mia, a Világgazdasági Fórum Globális Versenyképességi Hálózatának igazgatója és vezető közgazdásza.

A Világgazdasági Fórum sajtóközleményének magyar nyelvű változata
Az eredeti közlemény a http://www.weforum.org/en/media/Latest Press Releases/PR_GITR09 oldalon olvashatóThe World Economic Forum is an independent international organization committed to improving the state of the world by engaging leaders in partnerships to shape global, regional and industry agendas.

Incorporated as a foundation in 1971, and based in Geneva, Switzerland, the World Economic Forum is impartial and not-for-profit; it is tied to no political, partisan or national interests (http://www.weforum.org).