A video- és Web 2.0-s alkalmazások elősegítik az interaktív és globális munkaerő-piaci szereplők csoportmunkáját


A Cisco közzétette a video- és Web 2.0-s technológiák – azaz blogok, wikik, telepresence, webes konferencia – céges használatára kiterjedő nemzetközi üzleti felmérésének eredményeit. A kutatás szerint a video-alkalmazások és a Web 2.0 általános térnyerésével párhuzamosan a vállalatok is egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak ezek üzleti alkalmazása iránt. Céljuk, hogy az új technológiákra támaszkodva elősegítsék üzleti tevékenységük bővülését, új ügyfeleket szerezzenek, magasabb szintű együttműködést valósítsanak meg az alkalmazottak között, és olyan kommunikációs csatornákat vegyenek igénybe, amelyek a környezetvédelmet is segítik.

A nemzetközi felmérésben részt vevő mintegy 850 informatikai döntéshozó több mint fele úgy nyilatkozott, hogy már ma is különböző video- és Web 2.0-s megoldásokat alkalmaznak munkájuk során, további 25 százalékuk pedig jelenleg méri fel ezen eszközök alkalmazásának lehetőségeit. A válaszadók döntő többsége azon a véleményen volt, hogy jelentős hálózatbővítésre van szükség ahhoz, hogy a video- és Web 2.0-s technológiák a szervezet egészében alkalmasak lehessenek a kommunikáció és a csoportmunka támogatására.

Az ilyen technológiák révén a vállalatok lépést tarthatnak a piacon bekövetkező változásokkal. A befektetések elsődleges üzleti okaként a megkérdezett cégek mintegy 30 százaléka az ügyfelek innovatív termékek és szolgáltatások iránti igényét jelölte meg. A videoalkalmazások bevezetésénél jelentős szempontnak (26 százalék) bizonyult az is, hogy a vállalatok ennek révén környezettudatosabb módon működhetnek.

„A video- és Web 2.0-s technológiák széles körű elterjedése azon áll vagy bukik, hogy az egyes vállalatok esetében mennyire válik egyértelművé az új technológia bevezetése, illetve az üzleti siker és a versenyelőny közötti kapcsolat” – nyilatkozta Marie Hattar, a Cisco hálózati rendszerekkel foglalkozó részlegének igazgatója. „Az egyre erősödő globalizációnak és a munkaerő földrajzi értelemben vett elszórtságának köszönhetően a korábban csupán a hálózati műveletek felügyeletére korlátozódó informatika szerepe immár az üzletmenet formálására is kiterjed, hiszen komoly kihatással van arra, hogy az alkalmazottak, az ügyfelek és a partnerek hogyan kommunikálnak és működnek együtt egymással.”

Napjainkban a csoportmunka növekvő szerepe miatt egyre kevésbé hierarchikus, interaktívabb szervezetek jönnek létre. Ezért a vállalatoknak egyre innovatívabb kommunikációs eszközökre van szükségük, hogy minden eddiginél gyorsabban reagálhassanak a piaci változásokra. A válaszadók közel fele azt tervezi, hogy az elkövetkező öt évben az eddiginél szélesebb körben fogja alkalmazni a videotechnológiát, 66 százalékuk a távoli munkavállalókkal való együttműködést hatékonyságát javítaná, 56 százalékuk pedig az utazási költségeit szeretné e módon csökkenteni.

Említésre méltó az a tény, hogy az Egyesült Államokban a videokonferenciás technológia bevezetését az elkövetkező öt évben tervező vállalatok a pénzügyi év eredményeit tekintve nagy valószínűséggel átlag feletti növekedést produkálnak majd. Ezen kívül az elkövetkező öt évben a leggyorsabban fejlődő európai cégek és a fejlődő piacok várhatóan szintén használni fogják majd a Web 2.0-s eszközöket.

„A csoportmunka teljesen újraírhatja a szervezeteken belüli játékszabályokat” – mondta John Kaltenmark, az Accenture Technology Consulting nemzetközi ügyvezető igazgatója. „A csoportmunkát elősegítő technológiák nemcsak alapvető fontosságúak a hatékonyság és a termelékenység növelésében, de kulcsszerepet játszhatnak a környezetvédelmi szempontból felelősebb munkahelyek megteremtésében is. Ahhoz azonban, hogy ezt az ígéretet ténylegesen valóra lehessen váltani, az informatikusoknak és az üzletembereknek szorosan együtt kell működniük egy olyan hosszú távú stratégia kidolgozásában, amely ezen technológiákat átfogó üzleti kontextusba helyezi és ezzel lehetővé teszi az üzleti növekedést.”

A tanulmány további fontos megállapításai:

  • A költségtényezőtől eltekintve a videoalkalmazások bevezetésének legnagyobb kerékkötői a biztonságos hálózat fenntartásával kapcsolatos nehézségek voltak (27 százalék).
  • A válaszadók abban egyetértettek, hogy a vállalatok informatikai rendszere még összetettebbé válik akkor, ha a cégek eldöntik, hogy az együttműködést lehetővé tevő meglévő alkalmazásaik mellé hogyan kívánják bevezetni a video- és Web 2.0 technológiákat.
  • A megkérdezett cégek csupán kis hányada nyilatkozott úgy, hogy hálózatuk készen áll a videotechnológia bevezetésére, amire legfőképpen az elégtelen sávszélesség és a hálózati infrastruktúra hiánya miatt nem kerül még sor.
  • Az Egyesült Államokban megkérdezett döntéshozók az átlagnál gyakrabban mondták azt, hogy hálózatuk összetettebbé válik, ugyanakkor nagyobb mobilitást tesz lehetővé.

A tanulmányt több mint 850, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, Indiában, Oroszországban és Brazíliában működő, legalább 1000 alkalmazottat foglalkoztató vállalat informatikai döntéshozójának megkérdezésével készítette az Illuminas nevű független nemzetközi piackutató cég. Az adatfelvétel 2007 őszén történt.

További információ:
Mészáros Attila
Cisco Magyarország, Marketing Manager
Telefon: (36) 1 225 4766
e-mail: atmeszar@cisco.com